Εξόρυξη και μέταλλα: Οι βάσεις της παγκόσμιας οικονομίας

Εξόρυξη και μέταλλα: Οι βάσεις της παγκόσμιας οικονομίας

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Το 2022, το Deloitte Economics Institute δημοσίευσε έρευνα η οποία αναφέρει ότι πιθανή αποτυχία των δράσεων ενάντια στην κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα απώλειες 178 τρισ. δολαρίων παγκοσμίως στο χρονικό διάστημα 2021 έως 2070.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Για να φτάσει ο κόσμος να έχει ουδέτερο αποτύπωμα ως προς τον άνθρακα έως το 2050, απαιτείται ενεργή υποστήριξη από τις κυβερνήσεις, τους επενδυτές, τις εταιρικές οντότητες και ένα εργατικό δυναμικό με τις απαραίτητες δεξιότητες. Ωστόσο, έρευνα του Deloitte Centre for Sustainable Progress αποκάλυψε ότι το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού -περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι- είναι ευάλωτο στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Αντίθετα, η ίδια έρευνα τονίζει ότι μια συντονισμένη προσπάθεια για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2050 και να τονώσει την οικονομία κατά 43 τρισ. δολάρια μέχρι το 2070.

Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για δράση για το κλίμα και την προσπάθεια για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Ως πάροχοι πρώτων υλών που απαιτούνται για τη δημιουργία βιώσιμων υποδομών, τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την ηλεκτροκίνηση των μεταφορών, οι βιομηχανίες εξόρυξης και μετάλλων μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Στην έκδοση Παρακολούθηση των τάσεων της Deloitte Global για το 2023, διερευνώνται τρεις βασικοί τομείς στους οποίους μπορούν να επικεντρωθούν οι εταιρείες εξόρυξης και μετάλλων για να στηρίξουν τις σύγχρονες οικονομίες.

Η αξία των φυσικών πόρων

Σύμφωνα με την Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το 50% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) -περίπου 44 τρισ. δολάρια ΗΠΑ- εξαρτάται από τους φυσικούς πόρους. Χωρίς αυτό, το άλλο μισό του ΑΕΠ δε θα μπορούσε να είναι βιώσιμο. Για παράδειγμα, η κατασκευή μπαταριών απαιτεί φυσικούς πόρους, όπως μέταλλα.

Στο μέλλον, οι τομείς εξόρυξης και μετάλλων θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη διατήρηση της αξίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων στους στόχους περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), αλλά και σε στρατηγικές, λειτουργίες και αποτιμήσεις των έργων τους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να διευρυνθούν οι πηγές χρηματοδότησης στις οποίες έχουν πρόσβαση οι εταιρείες και να αντιστραφεί η αρνητική εντύπωση για τον κλάδο, αναδεικνύοντας τον από χρήστη πόρων σε διαχειριστή πόρων.

Οι λύσεις που βασίζονται στην ίδια τη φύση είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό. Αυτές οι λύσεις αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις μέσω της διατήρησης, της προστασίας, της διαχείρισης και της αποκατάστασης των φυσικών οικοσυστημάτων. Για παράδειγμα, η De Beers Group επενδύει 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην Kelp Blue, μια νεοφυή επιχείρηση που αναπτύσσει και διαχειρίζεται καλλιέργειες φυκιών στα ανοικτά των ακτών της Ναμίμπια για να βοηθήσει στην αντιστάθμιση του αποτυπώματος άνθρακα 

Η αναζήτηση συνεργασιών με τις αυτόχθονες κοινότητες για τη δημιουργία αξίας, είναι ένας άλλος τρόπος. Τέτοιες πρωτοβουλίες θα επιτρέψουν πιθανότατα στους οργανισμούς να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από το φυσικό περιβάλλον και να επαναπροσανατολίσουν την πορεία του κλάδου προς ενέργειες που θα υποστηρίζουν το φυσικό περιβάλλον.

Για παράδειγμα, στο Ontario, οι κονότητες Webequie First Nation και Marten Falls First Nation συμμετείχαν ενεργά στην περιβαλλοντική αξιολόγηση ενός νέου δρόμου που συνδέει την περιοχή εξόρυξης του Ring of fire με τον αυτοκινητόδρομο. Ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη διαβούλευσης με όλες τις κοινότητες που επηρεάζονται από το έργο, αυτή η συνεργασία είναι ένα πρώτο βήμα για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της περιοχής, τη δημιουργία οικονομικού όφελους για τις τοπικές κοινότητες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Συνειδητή κυκλικότητα

Η κυκλική οικονομία είναι το πλαίσιο για μια παγκόσμια οικονομία που είναι αποσυνδεδεμένη από πρώτες ύλες πεπερασμένης χρήσης. Υποστηρίζεται από τη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, δεδομένου του θεμελιώδη ρόλου της εξορυκτικής βιομηχανίας στις αλυσίδες αξίας των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, οι εξορυκτικές εταιρείες θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό σημείο αναφοράς για την ευρύτερη υιοθέτηση της κυκλικότητας.

Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις μπορούν συνειδητά να αναδιαμορφώσουν τα συστήματα και τις διεργασίες τους ώστε τα μέταλλα να παραμένουν αξιοποιήσιμα για μεγάλο διάστημα, να σχεδιάζουν τα προϊόντα ώστε τα απόβλητα να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και να δημιουργηθούν νέα οικονομική αξία χωρίς να επηρρεάζουν αρνητικά τα οικοσυστήματα.

Για παράδειγμα, η Barrick Gold, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης χρυσού παγκοσμίως, ξεκίνησε πρόσφατα την επανεπεξεργασία των τελμάτων - αποβλήτων της διαδικασίας εξόρυξης - στο ορυχείο Golden Sunlight στις ΗΠΑ για να εξάγει περισσότερη αξία. Η πρωτοβουλία θα μπορούσε να είναι πηγή εσόδων για την πολιτεία της Montana την επόμενη δεκαετία, ενώ θα εξαλείψει μια πιθανή πηγή ρύπανσης.

Συνεργασία για την απαλλαγή από τον άνθρακα

Οι εταιρείες εξόρυξης και μετάλλων μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή κρίσιμων μετάλλων από τον άνθρακα. Έρευνα από τους Cox et al., στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας έδειξε ότι το 90% των εκπομπών από την εξόρυξη και την παραγωγή μετάλλων προέρχεται από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα.

Αποδεχόμενες τις δυνατότητες τους ως παράγοντες επιρροής, συγκεντρώνοντας παίκτες σε όλο το εύρος της αξιακής αλυσίδας και βοηθώντας άλλους οργανισμούς να μειώσουν το εκπομπές άνθρακα, οι εταιρείες εξόρυξης και μετάλλων μπορούν να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους για την κλιματική αλλαγή, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να προσελκύσουν τις νεότερες γενιές που επιθυμούν να εργαστούν σε τομείς της οικονομίας που προωθούν τη βιωσιμότητα.

Για παράδειγμα, η Primetals Technologies, μία εταιρεία παραγωγής μετάλλων, συνεργάστηκε πρόσφατα με την Mitsubishi Corporation, την εταιρεία εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος Fortescue και την εταιρεία παραγωγής χάλυβα Voestalpine, για την επιτάχυνση της διαδικασίας παραγωγής χάλυβα με μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

Μετάβαση από την πρόθεση στη δράση

Για να δημιουργήσουν στρατηγικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα την επόμενη δεκαετία, οι εταιρείες θα πρέπει να υιοθετήσουν συστηματικές δράσεις για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, τον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Τα παρακάτω βήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός:

  1. Ενσωμάτωση των στόχων ESG στη στρατηγική και στο σκοπό της επιχείρησης η οποία θα οδηγήσει σε περιορισμό των αρνητικών εντυπώσεων για τα εξορυκτικά έργα.
  2. Δόμηση εμπιστοσύνης μέσω ενεργειών όπως η καταπολέμηση της δυσπιστίας και η αρωγή στον περιορισμό του greenwashing, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που ανακοινώνονται σε σχέση με τη βιωσιμότητα είναι ακριβή.
  3. Ενδυνάμωση των διοικητικών ομάδων οι οποίες θα πρέπει διαρκώς να προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις.
  4. Εμπλοκή των μετόχων και των εργαζομένων στις διαδικασίες ενίσχυσης της βιωσιμότητας μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης και κινήτρων.
  5. Η ευκαιρία είναι μακροπρόθεσμη εφόσον η ζήτηση για βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες θα αυξάνει διαρκώς.
  6. Επένδυση στην τεχνολογία ώστε να αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν βιώσιμα επιχειρησιακά συστήματα, σήμερα και στο μέλλον.
  7. Συνεργασία για αλλαγές σε επίπεδο κλάδου: Η κοινή δέσμευση επιχειρήσεων θα μπορούσε να βελτιώσει θεαματικά το επίπεδο συμμόρφωσης και να οδηγήσει σε ταχεία αλλαγή νοοτροπίας.

Είναι πολύ σημαντικό, οι επιχειρήσεις να ενεργήσουν άμεσα για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο. Όπως υπενθυμίζει το Deloitte Economics Institute, «Ο χρόνος για δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή δεν τελειώνει σύντομα. Έχει ήδη τελειώσει. Εάν η παγκόσμια κοινότητα δράσει τώρα για να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα, ο μετασχηματισμός της οικονομίας θα έθετε τις παγκόσμιες βάσεις για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη έως το 2070».

Με πληροφορίες από forbes.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER