13ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ενέργεια
logo_13_cover
  Τετάρτη, 15 Μάιος - Παρασκευή, 17 Μάιος

  Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ), διοργανώνει το 13ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 15 - 17 Μαΐου 2024. Παράλληλα με το συνέδριο θα οργανωθούν μία ή δύο εκτενείς εξειδικευμένες συζητήσεις σε Στρογγυλή Τράπεζα, στις οποίες θα προσκληθούν επιστήμονες με εμπειρία σε επιλεγμένα σύγχρονα θέματα ΑΠΕ στην Ελλάδα. Επίσης προγραμματίζεται η διοργάνωση Εργαστηρίων (Workshops) σε εξειδικευμένα σύγχρονα θέματα του Συνεδρίου (π.χ. ΑΙ και Machine Learning σε συστήματα διαχείρισης ΑΠΕ, ΑΠΕ και μεταφορές /ηλεκτροκίνηση). Η θεματολογία του συνεδρίου είναι:

 • Ηλιακή Ενέργεια, Ηλιοθερμικά Συστήματα, Ηλιακά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής, Πλωτά Φ/Β
 • Αιολική Ενέργεια, Ανεμογεννήτριες, Θαλάσσια-Πλωτά Αιολικά Πάρκα, Μικρές Α/Γ
 • Υδραυλική Ενέργεια, Μεγάλα Υδροηλεκτρικά, φράγματα, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Αντλησιο-ταμιευτικά
 • Γεωθερμική Ενέργεια, Τεχνολογίες Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Ενθαλπίας
 • Θαλάσσια Ενέργεια (κυματική, παλίρροιες, κ.α.) – τεχνολογίες και συστήματα
 • Βιομάζα και Υπολειμματικές Πρώτες Ύλες ως Πηγές Ενέργειας
 • Βιοκαύσιμα, Εναλλακτικά καύσιμα
 • Νέες Τεχνολογίες και Προοπτικές στις ΑΠΕ
 • Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, Τεχνολογίες-Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Εφαρμογές ΑΠΕ στον Κτηριακό Τομέα – Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων – Κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
 • Βιομηχανικές Εφαρμογές ΑΠΕ – Προοπτικές
 • Πράσινη Ενέργεια στον Αγροτικό Τομέα
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας & Εφαρμογές ΑΠΕ στον Τουριστικό Τομέα
 • Αξιοποίηση ΑΠΕ σε Σύγχρονες Εφαρμογές: Αφαλάτωση, κλιματισμός, Παραγωγή Υδρογόνου
 • Καθαρή Ενέργεια-Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (energy-water nexus)
 • Καθαρή Ηλεκτροκίνηση, Προβλήματα-Προοπτικές
 • Πράσινες Μεταφορές & Βιώσιμη Κινητικότητα
 • Έξυπνα Ενεργειακά δίκτυα-Συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Δυναμική Ευστάθεια Ηλεκτρικών Δικτύων με Αυξημένη Συμμετοχή ΑΠΕ
 • Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας
 • Ενεργειακή Μετάβαση στην Ηπειρωτική Χώρα (Απολιγνιτοποίηση-Προοπτικές & προβλήματα)
 • Ενεργειακή Μετάβαση στη Νησιωτική Χώρα – Υβριδικά συστήματα – Πράσινα νησιά
 • Ενεργειακό Δυναμικό – Σύγχρονες Μέθοδοι Αποτίμησης – Αξιολόγηση μετρήσεων
 • Ενσωμάτωση ΑΠΕ σε Ενεργειακά Συστήματα-Τεχνικές Προβλέψεων
 • Πιλοτικά-Εμβληματικά Έργα Αξιοποίησης ΑΠΕ
 • Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις Έργων και Εφαρμογών ΑΠΕ. Προτάσεις Αντιμετώπισης
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ και Προοπτική – Σύγχρονες Ενεργειακές Αγορές – Οικονομικά των ΑΠΕ – Ενεργειακές Συμβάσεις
 • Ενεργειακή Πολιτική
 • Εκπαίδευση σε ΑΠΕ και στην Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας – Σύγχρονες Τάσεις
 • Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 • Ενεργειακή Κλιματολογία

Σημαντικές ημερομηνίες: Υποβολή περιλήψεων: 18-12-2023, Υποβολή τελικού κειμένου: 15-04-2024, Δήλωση συμμετοχής: 30-04-2024

 

Ιστοσελίδα

 

Όλες οι ημερομηνίες


 • από Τετάρτη, 15 Μάιος εώς Παρασκευή, 17 Μάιος
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER