ΣΜΕ: Απαιτείται κατάλληλο επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον για την εξορυκτική βιομηχανία

ΣΜΕ: Απαιτείται κατάλληλο επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον για την εξορυκτική βιομηχανία

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος έχει διαχρονικά επιτυχημένη διαδρομή συμβολής στην ανάπτυξη της χώρας. Έχει επιδείξει αντοχή στις αντίξοες συνθήκες της κρίσης χάρις στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, ενώ το διεθνές περιβάλλον ζήτησης ορυκτών πρώτων υλών ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη του. Ο κλάδος αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, καθώς παρουσιάζει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, υποστηρίζει πάνω από 90.000 θέσεις εργασίας και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

Είναι σταθερός επενδυτής και σύμφωνα με σχετική μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) επένδυε, ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και επενδυτικής άπνοιας, από 350 έως 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όλα τα παραπάνω επισημάνθηκαν σε εκπροσώπους των κομμάτων από το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία καταγράφει αισθητά καλύτερα αποτελέσματα. Διεθνώς, υπάρχει σημαντική ζήτηση πρώτων υλών, σε καλές τιμές, η δε εσωτερική αγορά παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση εγχώριων εξορυκτικών προϊόντων, σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος:

 • Είχε πωλήσεις 1,7 δις το έτος 2021
 • Αποτελεί το 3,1% του ΑΕΠ
 • Παράγει 70 εκ. τόνους εμπορεύσιμων προϊόντων ετησίως
 • Σε παραγωγές όπως περλίτη, μπεντονίτη, κίσσηρης, βωξίτη, λιγνίτη, μαρμάρου, μαγνησιακών προϊόντων, χουντίτη-υδρομαγνησίτη, βρίσκεται πολύ υψηλά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάταξη
 • Το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου προέρχεται από εξαγωγές
 • Απασχολεί άμεσα 18.000 άτομα και υποστηρίζει επιπλέον 75.000 θέσεις εργασίας
 • Αποτελεί κορυφαίο εργοδότη, ειδικά στην περιφέρεια
 • Αποτελεί μοχλό επενδύσεων σε καινοτομία, έρευνα και νέα έργα, με 350-400 εκ. ευρώ ανά έτος κατά μέσο όρο.

Επιπλέον, η διακηρυγμένη στρατηγική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αποσκοπεί στο να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία, καθιστώντας την παράλληλα ουδέτερη εκπομπών άνθρακα ως το 2050. Η Πράσινη Μετάβαση απαιτεί μεγάλες ποσότητες Κρίσιμων Πρώτων Υλών, όπως σπανίων γαιών, καθώς και στρατηγικών μετάλλων και ορυκτών όπως χαλκός, νικέλιο, αλουμίνιο, μόλυβδος, κοβάλτιο, λίθιο κ.ά.

Η ανάπτυξη της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας, με βιώσιμο τρόπο, μπορεί να καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις νέες απαιτήσεις. Σε αυτό, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία και η μεταλλουργία που αξιοποιεί ελληνικές πρώτες ύλες, αφού έχει ενεργή δραστηριότητα σε πάνω από το 10% των κρίσιμων πρώτων υλών και μετάλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ζητά από τα κόμματα μεταξύ άλλων να:

 • Αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων
 • Επικαιροποιηθεί η Εθνική Πολιτική για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ) και το σχέδιο δράσεων υλοποίησης της
 • Ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού ΟΠΥ
 • Υπάρξει αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική αδειοδότηση και σε συντομότερο χρόνο
 • Τροποποιηθεί ο Ν. 4512/2018
 • Τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ο Ν. 4014/2011, ιδιαίτερα στα εξορυκτικά απόβλητα, στη λειτουργία των επιθεωρήσεων και στην αδειοδότηση εξορυκτικών έργων
 • Αντιμετωπιστεί κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα η αξιοποίηση ορυκτών πρώτων υλών εντός περιοχών ΝΑTURA

Η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και οδηγό ανάπτυξης στην πορεία για 15% του ΑΕΠ βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα και γι’ αυτό ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ την πρέπουσα προτεραιότητα στη δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER