Πιο αυστηρό πλαίσιο για τις μπαταρίες στην ΕΕ

Πιο αυστηρό πλαίσιο για τις μπαταρίες στην ΕΕ

Τους νέους κανόνες για το σχεδιασμό και την παραγωγή μπαταριών, αλλά και για τη διαχείριση αποβλήτων όλων των τύπων μπαταριών που πωλούνται στην Ε.Ε., ενέκρινε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυστηρότερο πλαίσιο στην ευρωπαϊκή αγορά μπαταριών θέλει να δημιουργήσει η Ευρώπη, εισάγοντας νέο πλαίσιο απαιτήσεων βιωσιμότητας, επιδόσεων και σήμανσης τους. Τους νέους κανόνες για τον σχεδιασμό και την παραγωγή μπαταριών, αλλά και για τη διαχείριση αποβλήτων όλων των τύπων μπαταριών που πωλούνται στην Ε.Ε., ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές Ιουνίου 2023. Με 587 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 20 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο για την αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε. σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών.

Οι νέοι κανόνες λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα και θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας μπαταρίας, από το σχεδιασμό έως το τέλος του κύκλου ζωής της. Μεταξύ άλλων, ο νέος Κανονισμός προβλέπει ότι ο σχεδιασμός των φορητών μπαταριών σε συσκευές θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν εύκολα να τις αφαιρέσουν και να τις αντικαταστήσουν.

Επίσης, εισάγεται υποχρεωτική δήλωση και ετικέτα αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και ένα «ψηφιακό διαβατήριο» για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων (EV), ελαφρών μέσων μεταφοράς (LMT) (π.χ. για ηλεκτρικά μηχανάκια και ποδήλατα) και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες βιομηχανικού τύπου χωρητικότητας άνω των 2 kWh. Επιπλέον, θεσμοθετείται «πολιτική δέουσας επιμέλειας» για όλες τις εταιρείες, με εξαίρεση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Υψηλότεροι στόχοι ανακύκλωσης

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θέτει υψηλότερους στόχους:

  • Για τη συλλογή αποβλήτων: 45% έως το 2023, 63% έως το 2027 και 73% έως το 2030 για φορητές μπαταρίες, 51% έως το 2028 και 61% έως το 2031 για μπαταρίες LMT
  • Τα ελάχιστα επίπεδα υλικών, που ανακτώνται από απόβλητα μπαταριών: 50% έως το 2027 και 80% έως το 2031 για το λίθιο, 90% έως το 2027 και 95% έως το 2031 για το κοβάλτιο, τον χαλκό, τον μόλυβδο και το νικέλιο.
  • Εισάγονται ελάχιστα επίπεδα ανακυκλωμένου περιεχομένου από την κατασκευή και τα καταναλωτικά απόβλητα για χρήση σε νέες μπαταρίες ως εξής: 16% για το κοβάλτιο, 85% για τον μόλυβδο, 6% για το λίθιο και 6% για το νικέλιο οκτώ χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, 26% για το κοβάλτιο, 85% για τον μόλυβδο, 12% για το λίθιο και 15% για το νικέλιο 13 χρόνια μετά.

Ο εισηγητής Achille Variati (Σοσιαλιστές, Ιταλία) δήλωσε σχετικά: «Για πρώτη φορά, διαθέτουμε νομοθεσία για την κυκλική οικονομία, που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος - μια προσέγγιση που είναι καλή για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία. Συμφωνήσαμε σε μέτρα που ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους καταναλωτές: οι μπαταρίες θα λειτουργούν σωστά, θα είναι ασφαλέστερες και θα αφαιρούνται ευκολότερα».

Ο ίδιος εξήγησε ότι γενικός στόχος είναι «να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη βιομηχανία ανακύκλωσης στην Ε.Ε., ιδίως για το λίθιο, και έναν ανταγωνιστικό βιομηχανικό τομέα στο σύνολο του, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας τις επόμενες δεκαετίες για την ενεργειακή μετάβαση και τη στρατηγική αυτονομία της γηραιάς ηπείρου. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για ολόκληρη την παγκόσμια αγορά μπαταριών».

Όσον αφορά στον κανονισμό, έπεται η επίσημη έγκριση του κειμένου από το Συμβούλιο, οπότε και το κείμενο θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και θα τεθεί σε ισχύ. 

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER