Αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών στην ΕΕ

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών στην ΕΕ

Στις 9 Ιουνίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνεται η πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS), την οποία υπέβαλε η Επιτροπή το 2021.

Από το 2010, η οδηγία για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) αποτελεί το εργαλείο της ΕΕ για τη διασφάλιση της συντονισμένης ανάπτυξης συστημάτων ευφυούς κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών και προτύπων. Ο αναθεωρημένος νόμος θα συμβάλει στην έγκαιρη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας δεδομένων για ένα ευφυέστερο και διαλειτουργικό σύστημα μεταφορών το οποίο θα επιτρέψει αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας και της κινητικότητας όσον αφορά όλους τους τρόπους μεταφοράς, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδυάζουν καλύτερα τους πλέον βιώσιμους τρόπους μεταφοράς.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, η αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ώστε να καλύψει αναδυόμενες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες πληροφοριών πολυτροπικών μεταφορών, κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων (για παράδειγμα εφαρμογές για την εύρεση και την κράτηση ταξιδιών που συνδυάζουν δημόσιες συγκοινωνίες, υπηρεσίες κοινόχρηστων αυτοκινήτων ή ποδηλάτων), η επικοινωνία μεταξύ οχημάτων και υποδομών και η αυτοματοποιημένη κινητικότητα.

Φιλοδοξώντας να επιτύχουν μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, οι νέοι κανόνες θέτουν επίσης στόχους για την ψηφιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών, όπως π.χ. για τα όρια ταχύτητας, τα οδικά έργα και τους κόμβους πολυτροπικής πρόσβασης, καθώς και για την παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως οι πληροφορίες για την οδική ασφάλεια. Τα οφέλη για τους χρήστες των μεταφορών θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και ψηφιακές, ευφυείς (οδικές) υποδομές, καθώς και ακριβέστερα ευφυή συστήματα ελέγχου ταχύτητας.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες αποσκοπούν επίσης στη διευκόλυνση της ανάπτυξης συνεργατικού ITS, το οποίο επιτρέπει στα οχήματα και στις οδικές υποδομές να επικοινωνούν μεταξύ τους, για παράδειγμα να προειδοποιούν για απρόβλεπτα συμβάντα, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μεριμνώντας για τη διαφύλαξη της οδικής ασφάλειας, η συμφωνία διασφαλίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με C-ITS και της οδικής υποδομής C-ITS σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Η συμφωνία αποτελεί επίσης ορόσημο στην πορεία προς την υλοποίηση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης πολυτροπικής κινητικότητας (automated multimodal mobility), όπως επιδιώκεται από τη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.

Σε επόμενο βήμα, απαιτείται επίσημη έγκριση της πολιτικής συμφωνίας, οπότε οι νέοι κανόνες θα δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση τους.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER