Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον CRMA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον CRMA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2023 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νόμο περί κρίσιμων πρώτων υλών (CRMA). Ο νόμος ορίζει μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων για να διασφαλίσει την πρόσβαση της ΕΕ σε ασφαλή, διαφοροποιημένη, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Ο CRMA υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και ψηφιακών βιομηχανιών καθώς και της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Οι νέοι κανόνες συμβάλλουν στην αύξηση των εγχώριων ικανοτήτων της ΕΕ για κρίσιμες πρώτες ύλες κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπληρώνοντας πρωτοβουλίες για διαφοροποίηση του εφοδιασμού μέσω διεθνών συνεργασιών που υποστηρίζονται από τη Global Gateway.

Οι συμφωνηθέντες στόχοι καθορίζουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει την ικανότητα να εξάγει το 10%, να επεξεργάζεται το 40% και να ανακυκλώνει το 25% της ετήσιας κατανάλωσης στρατηγικών πρώτων υλών μέχρι το 2030. Όσον αφορά την ανακύκλωση, η συμφωνία διασφαλίζει επίσης ότι οι στόχοι ανακύκλωσης θα αξιολογούνται περιοδικά. Ο CRMA περιλαμβάνει επίσης το στόχο περιορισμού της ζήτησης μέσω βελτιώσης της αποδοτικότητας των πόρων και της τεχνολογικής προόδου. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να διαφοροποιήσει τις εισαγωγές στρατηγικών πρώτων υλών, ώστε να μην βασίζεται σε μία μόνο πηγή εφοδιασμού για περισσότερο από το 65% της κατανάλωσης της.

Για την ενίσχυση των εγχώριων ικανοτήτων της ΕΕ, η Επιτροπή με τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν Στρατηγικά Έργα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας που θα επωφεληθούν από πιο απλουστευμένες, ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης καθώς και από τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Η συμφωνία επεκτείνει επίσης το πεδίο εφαρμογής των Στρατηγικών Έργων σε εκείνα που επιτρέπουν την παραγωγή υλικών που υποκαθιστούν στρατηγικές πρώτες ύλες.

Επιπλέον, ο CRMA διασφαλίζει ότι οι προσπάθειες για τη δημιουργία ασφαλών και βιώσιμων αλυσίδων αξίας κρίσιμων πρώτων υλών, μέσω Στρατηγικών Έργων στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με υψηλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα διακυβέρνησης (ESG).

Η συμφωνία περιλαμβάνει ότι ο κατάλογος των κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών θα γίνει πλέον μέρος της νομοθεσίας της ΕΕ και προσθέτει το αλουμίνιο και τον συνθετικό γραφίτη στον κατάλογο. Αυτές οι πρώτες ύλες έχουν προσδιοριστεί λόγω της στρατηγικής τους σημασίας για τους τομείς του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού, της άμυνας και του διαστήματος όπως επίσης και λόγω της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης που θα υπερβεί την προβλεπόμενη προσφορά.

Ο CRMA εισάγει επίσης την αποτελεσματική παρακολούθηση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών και την υποχρέωση για τις μεγάλες εταιρείες να πραγματοποιούν αξιολογήσεις κινδύνου των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Τέλος, ο νόμος προβλέπει το συντονισμό των στρατηγικών αποθεμάτων πρώτων υλών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Με πληροφορίες από europa.eu

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER