Μέσω του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ηλιακής Ενέργειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τη στήριξη του ηλιακού τομέα

Μέσω του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ηλιακής Ενέργειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τη στήριξη του ηλιακού τομέα

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ηλιακής Ενέργειας (European Solar Charter) υπογράφηκε στις 15 Απριλίου 2024, στο περιθώριο της άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας από την Επιτροπή - εκπροσωπούμενη από την Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ Kadri Simson - τους υπουργούς ενέργειας από 23 χώρες της ΕΕ και εκπροσώπους της βιομηχανίας και καθορίζει μια σειρά εθελοντικών δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για τη στήριξη του τομέα των φωτοβολταϊκών στην ΕΕ.

Οι υπογράφοντες τον Χάρτη δεσμεύονται να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραγωγής φωτοβολταϊκών και να προωθήσουν τη δημιουργία μιας αγοράς για προϊόντα υψηλής ποιότητας που πληρούν υψηλά κριτήρια βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, με πλήρη σεβασμό των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ. Ο Χάρτης περιγράφει μια σειρά από στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του νόμου για την καθαρή μηδενική βιομηχανία σχετικά με τη χρήση μη τιμολογιακών κριτηρίων σε δημοπρασίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημόσιες συμβάσεις ή άλλα σχετικά καθεστώτα στήριξης.

Ο Χάρτης σηματοδοτεί το τελευταίο βήμα στις δράσεις της Επιτροπής για τη στήριξη της κατασκευής ηλιακών συλλεκτών στην Ευρώπη. Τα προηγούμενα μέτρα περιλαμβάνουν μια πρόταση για μια πράξη για τη βιομηχανία καθαρού μηδενικού κόστους, η οποία έχει πλέον συμφωνηθεί προσωρινά από τους συννομοθέτες, και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βιομηχανίας Ηλιακών Φωτοβολταϊκών. Θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η πράσινη μετάβαση και οι βιομηχανικοί στόχοι της Ευρώπης συμβαδίζουν, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

Planning and Management of Solar Power from Space
Συγγραφέας: Παναγιώτης Κοσμόπουλος
ISBN: 9780128233900

Μια ολιστική προσέγγιση απομακρυσμένης παρακολούθησης και πρόγνωσης της διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με τη χρήση μεθόδων γεωπαρατήρησης, προτείνοντας μια εναλλακτική λύση για έξυπνη λήψη αποφάσεων ενεργειακής μετάβασης και ασφάλειας

Αποκτήστε το εδώ!
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER