Η ALUMIL στην υπηρεσία της «πράσινης» δόμησης

Η ALUMIL στην υπηρεσία της «πράσινης» δόμησης

Στις μέρες μας, η αειφόρος δόμηση έχει έρθει στο προσκήνιο, προτείνοντας μια πιο «πράσινη» φιλοσοφία στην κατασκευή των κτιρίων. Τα συστήματα της ALUMIL ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους και συνοδεύονται από μια σειρά πιστοποιήσεων που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε έργα που έχουν ως προαπαιτούμενο την πιστοποίηση LEED.

Τα κτίρια αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής κατανάλωσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο και ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μόνο για την ΕΕ, με στοιχεία που δημοσιεύει η ίδια η ΕΕ, το κτιριακό απόθεμα καταναλώνει πάνω από το 40% της ενέργειας, ποσοστό ενδεικτικό των ενεργειακών απωλειών που προέρχονται από τις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Συγχρόνως, ένα από τα σημαντικότερα πρότυπα πιστοποίησης παγκοσμίως όσον αφορά σε αειφόρα κτίρια είναι το LEED. Η πιστοποίηση LEED είναι κομβικής σημασίας για πολυώροφα κτίρια, καθώς σηματοδοτεί την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών σε μια σειρά διαφορετικών παραγόντων όπως τα υλικά που χρησιμοποιούνται, η τοποθεσία, η ενέργεια, η χρήση νερού, οι καινοτόμες πρακτικές, κ.λπ.

Οι πιστοποιήσεις των συστημάτων της ALUMIL

Τα συστήματα της ALUMIL ξεχωρίζουν για τις υψηλές τους επιδόσεις και την καινοτόμο σχεδίαση. Παράλληλα, συνοδεύονται από μια σειρά πιστοποιήσεων που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε έργα που έχουν ως προαπαιτούμενο την πιστοποίηση LEED. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • EPDs (Environmental Product Declarations): Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων καταγράφουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και αναφέρονται σε κάθε σύστημα αλουμινίου (προϊόν) ξεχωριστά, κάτι πολύ σημαντικό για την πιστοποίηση LEED, καθώς με αυτόν το τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συλλογή credits για την πιστοποίηση του κτιρίου.
  • Cradle to Cradle (C2C): Το C2C είναι το παγκόσμιο πρότυπο για ασφαλή, βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα. Η ALUMIL είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου που έχει λάβει τη διεθνή πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® (C2C) Silver για μια μεγάλη γκάμα προϊόντων της.
  • OK Recycled: Πριν λίγους μήνες, η ALUMIL έγινε η πρώτη εταιρεία στον εγχώριο κλάδο, η οποία παράγει προφίλ αλουμινίου με ανακυκλωμένο περιεχόμενο 60% της συνολικής πρώτης ύλης που εισέρχεται στην παραγωγή. Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, που έλαβε η εταιρεία από την TÜV AUSTRIA, ισχυροποιεί τη στρατηγική της σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας φιλικά προς αυτό προϊόντα.
  • VOC (Volatile Organic Compounds): Πρόκειται για πια πιστοποίηση που σχετίζεται με τις επικίνδυνες ουσίες που εκπέμπει ένα προϊόν στην ατμόσφαιρα. Με βάση αυτή την πιστοποίηση, οι εκπομπές επικίνδυνων ουσιών όσον αφορά στα προϊόντα της ALUMIL κατηγοριοποιούνται στην καλύτερη δυνατή κλάση, εξασφαλίζοντας σχεδόν μηδενικές εκπομπές VOC.

Με πληροφορίες από alunet.gr 

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER