Η Τήλος Just Goes Zero!

Η Τήλος Just Goes Zero!

Η Τήλος γίνεται το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα. Στην Τήλο αλλάζουμε συνήθειες και κάνουμε νέες συνειδητές επιλογές για να παράγουμε λιγότερα απόβλητα και να αξιοποιούμε όσα παράγουμε, δίνοντάς τους μία δεύτερη ζωή. Όλοι μαζί, και ο καθένας ξεχωριστά, προστατεύουμε το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του νησιού και κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.

Τι σημαίνει το Just Go Zero

Zero waste σημαίνει ότι κάθε απόβλητο που παράγεται στο νησί συλλέγεται και αξιοποιείται με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με στόχο να μην αφήνει αποτύπωμα στο φυσικό περιβάλλον. Ουσιαστικά σημαίνει 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων.

Η διαδικασία γίνεται χωρίς XYTA και δημόσιους κάδους αλλά με διαχωρισμό στην πηγή και συλλογή πόρτα-πόρτα. Ακολουθεί κομποστοποίηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Διαθέτουμε σύγχρονη τεχνολογία που μας διευκολύνει και μας καθοδηγεί και έχουμε σύμμαχο, κάθε κάτοικο κάθε επιχείρηση και κάθε επισκέπτη του νησιού.

Το Just go zero δημιουργεί μια αλυσίδα από οφέλη, περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά, για τους κατοίκους της Τήλου. Γιατί αφού έγινε στην Τήλο μπορεί να γίνει παντού. Γιατί μας εμπνέει να γίνουμε στην πράξη μέρος της λύσης. Γιατί το πρώτο νησί χωρίς απόβλητα είναι το 1ο βήμα για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα.. Έναν κόσμο πιο αρμονικό και βιώσιμο.

Στην Τήλο, τίποτα πλέον δεν πάει χαμένο!

κυκλική οικονομία Τήλος
στόχοι just go zero στην Τήλο έως το 2025

Το Just Go Zero είναι μια σημαντική ιδιωτική επένδυση, ύψους €1.5εκατ που συμβάλει στον πράσινο μετασχηματισμό της Τήλου και δημιουργεί τουλάχιστον 10 θέσεις εργασίας μόνιμου και εποχιακού προσωπικού. Πρόκειται για μια πρότυπη συνεργασία ανάμεσα στην POLYGREEN και το Δήμο Τήλου, δηλαδή μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών και περιφερειακών στόχων για την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων.

Η εταιρεία POLYGREEN με βασικό της μήνυμα το «Μηδέν Άγαν», που εκφράζει την πεποίθηση ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται περιττό και ότι όλα μπορούν να αξιοποιούνται, μέσω του κινήματος Just Go Zero, αναπτύσσει λύσεις που προωθούν την κυκλική οικονομία και κινητοποιεί πολίτες και επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ένα πιο κυκλικό τρόπο παραγωγής καi κατανάλωσης, για ένα κοινό βιώσιμο μέλλον.

Ο Δήμος Τήλου με σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή και υιοθέτηση σημαντικών περιβαλλοντικών έργων, όπως το πρόσφατα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό project TILOS για την ενεργειακή αυτονομία του νησιού, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αλλάζει τώρα τρόπο διαχείρισης με στόχο ένα μέλλον χωρίς απόβλητα.

Η εφαρμοσμένη λύση της Τήλου μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και σε άλλες περιοχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με στόχο την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και την εξαγωγή περιβαλλοντικής τεχνογνωσίας. Το Just Go Zero κάνει την Τήλο, διεθνή προορισμό βιώσιμου τουρισμού, δημιουργώντας ένα νέο παράδειγμα για όλη την Ελλάδα.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER