Η ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο PHOENI2X

Η ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο PHOENI2X

Το PHOENI2X είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon Europe και έχει στόχο να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα ευέλικτο πλαίσιο ασφάλειας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η υγεία, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, του αυτοματισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Στο πλαίσιο του έργου, η ΔΕΗ ενισχύει την ανθεκτικότητα του συστήματος Advanced Metering Infrastructure (AMI), ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παροχή υπηρεσιών. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει διάφορους τομείς, όπως οι τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, η βελτιστοποίηση των δικτύων και οι έξυπνες λύσεις για το ηλεκτρικό δίκτυο και την αποθήκευση ενέργειας.

Το έργο έχει σημαντικά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του. Κατά τη διάρκεια συνάντησης της ομάδας έργου, η ομάδα της Διεύθυνσης Συντονισμού Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΔΕΗ παρουσίασε το σενάριο εφαρμογής στην ενέργεια. Παρουσιάστηκε εκτενώς η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε θέσεις του δικτύου, η αξιολόγηση των κινδύνων, τα σενάρια επίθεσης και η ενσωμάτωση των εργαλείων του PHOENI2X για πρόληψη, ανίχνευση και αντίδραση στα σενάρια απειλών στην ενέργεια. 

Στο έργο PHOENI2X συμμετέχουν περισσότεροι από 15 κυβερνητικοί φορείς, πανεπιστήμια, και εταιρείες από 8 χώρες της Ευρώπης, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών

Must Reads
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER