ΚΡΗΠΙΣ II - ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Ευφυή και αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής

Η υλοποίηση μιας σύγχρονης ψηφιακής υποδομής για την παροχή ενός ευφυούς αυτοματοποιημένου συστήματος παραγωγής στα συνεργαζόμενα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου ΚΡΗΠΙΣ II/ΟΔΥΣΣΕΑΣ.

H προτεινόμενη υποδομή αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα έξυπνο οικοσύστημα για τη βέλτιστη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων και αυτοματοποιημένων διεργασιών, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες, για την ομαλή μετάβαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΕΤΑ στο σύγχρονο τεχνολογικό πλαίσιο του «Εργοστασίου του Μέλλοντος».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ερευνητικά Έργα
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER