Το έργο Car2Car αναπτύσσει τεχνολογίες ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Το έργο Car2Car αναπτύσσει τεχνολογίες ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Μία ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινοπραξία με επικεφαλής τον όμιλο της BMW θέτει τα θεμέλια για μια κυκλική οικονομία στην αυτοκινητοβιομηχανία μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων αποσυναρμολόγησης και έξυπνης διαλογής για την ενίσχυση του ποσοστού ανάκτησης για αλουμίνιο, χάλυβα, γυαλί, χαλκό και πλαστικό. Ο όμιλος της BMW σκοπεύει να αυξήσει το ποσοστό των δευτερογενών πρώτων υλών στην παραγωγή οχημάτων στο 50%.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Ο όμιλος της BMW ηγείται ενός νέου έργου - υποστηριζόμενου από κρατική χρηματοδότηση - το οποίο στοχεύει στην υλοποίηση αρχών κυκλικής οικονομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με εκπροσώπους από τη βιομηχανία ανακύκλωσης, μεταποιητές πρώτων υλών και ακαδημαϊκά ιδρύματα για να ανακαλύψει τρόπους βελτίωσης της ποιότητας των δευτερογενών πρώτων υλών που προέρχονται από την ανακύκλωση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Επιδοτούμενο με 6,4 εκατ. ευρώ από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Δράσης για το Κλίμα στη Γερμανία στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του πλαισίου «New Vehicle and System Technologies», το έργο Car2Car εστιάζει κυρίως στο αλουμίνιο, το χάλυβα, το γυαλί, το χαλκό και το πλαστικό.

Στο μέλλον, οι καινοτόμες μέθοδοι αποσυναρμολόγησης και αυτοματοποιημένης διαλογής θα επιτρέψουν σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες των πρώτων υλών που ανακτώνται από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους να καταστούν κατάλληλες για χρήση στην παραγωγή νέων αυτοκινήτων από ό,τι μέχρι τώρα. Το έργο περιλαμβάνει επίσης συνολική αξιολόγηση, τόσο των οικολογικών όσο και των οικονομικών επιπτώσεων της ανακύκλωσης κλειστού βρόχου για τις πρώτες ύλες που αποτελούν αντικείμενο του έργου.

Ο Michael Kellner, Υφυπουργός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Δράσης για το Κλίμα, δήλωσε: «Ο επιτυχημένος μετασχηματισμός του επιχειρηματικού μοντέλου των κατασκευαστών οχημάτων και των προμηθευτών τους είναι ζωτικής σημασίας για τη Γερμανία. Μια ισχυρότερη κυκλική οικονομία που εξοικονομεί και επαναχρησιμοποιεί πόρους είναι ένα βασικό βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα και ταυτόχρονα προστατεύει τις αλυσίδες εφοδιασμού. Τα έργα καινοτομίας στον τομέα αυτό έχουν επομένως μεγάλη σημασία. Η κρατική επιχορήγηση θα βοηθήσει στη σταδιακή απεξάρτηση της αυτοκινητοβιομηχανίας από τις εισαγωγές πρώτων υλών, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη παροχή πρώτων υλών για την οικονομία, ενισχύοντας έτσι τη δημιουργία βιομηχανικής αξίας».

Ο Uwe Köhler, Senior Vice President Development Body, Exterior Trim and Interior του ομίλου της BMW, σημείωσε: «Ο όμιλος της BMW εστιάζει αυστηρά στις τεχνολογικές καινοτομίες ως μοχλό μεγαλύτερης βιωσιμότητας σε όλους τους τομείς της αξιακής αλυσίδας. Η σωρευτική τεχνογνωσία των διαφόρων εταίρων που συμμετέχουν στο έργο Car2Car θα μπορούσε ενδεχομένως να «ξεκλειδώσει» εντελώς νέους τρόπους ανάκτησης πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά την κατασκευή των οχημάτων μας».

Ο όμιλος της BMW έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει το ποσοστό των δευτερογενών πρώτων υλών στα νέα μοντέλα του από περίπου 30% επί του παρόντος σε 50%. Για να επιτευχθεί αυτό, η δυνατότητα ανακύκλωσης των χρησιμοποιούμενων υλικών λαμβάνεται ήδη υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού για νέα μοντέλα. Η επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο ανακτώνται τα υλικά από τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους είναι επίσης καίριας σημασίας. Οι πρώτες ύλες που λαμβάνονται από την ανακύκλωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος μιας κυκλικής οικονομίας μονο εφόσον ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που αναμένονται για αυτοκίνητα του επιπέδου που παράγει ο όμιλος της BMW.

Ο όμιλος της BMW θα παρέχει 500 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους για τους σκοπούς του έργου. Μια ποικιλία μοντέλων από το δικό της χαρτοφυλάκιο – από MINI έως Rolls-Royce με κινητήρες εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικά συστήματα και πλήρως ηλεκτροκίνητα οχήματα – υποβάλλονται σε διαδικασίες ανακύκλωσης για να παραχθεί ένα αντιπροσωπευτικό φάσμα αποτελεσμάτων και διαδικασιών. Οι εταίροι του έργου θα εξετάσουν επίσης πιθανούς τρόπους βελτίωσης των ροών υλικών κλειστού βρόχου. Ειδικότερα, θα αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο περιορισμός της ροής πρώτων υλών για την κατασκευή οχημάτων επηρεάζει την ποιότητα και την καθαρότητα των δευτερογενών πρώτων υλών.

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Η τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για μια αποτελεσματική κυκλική οικονομία

Στο πλαίσιου του έργου Car2Car θα διερευνηθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της διαδικασίας αποσυναρμολόγησης από ποιοτική, οικονομική και οικολογική σκοπιά, προκειμένου να διατηρηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία από το αρχικό κόστος κατασκευής ενός αυτοκινήτου. Οι σημερινές διαδικασίες ανακύκλωσης συνεπάγονται υψηλό βαθμό χειρωνακτικής εργασίας και έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες καθαρότητας των υλικών, άρα είναι οικονομικά βιώσιμες μόνο για έναν πολύ μικρό αριθμό εξαρτημάτων του οχήματος. 

Στη βάση αυτή, η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ολοένα και μεγαλύτερη αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ανακύκλωσης που εκτελούνταν με χειρωνακτικό τρόπο μέχρι τώρα. Η διαδικασία αποσυναρμολόγησης, για παράδειγμα, μπορεί να είναι εν μέρει ή ακόμη και σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη με τη βοήθεια της ρομποτικής. Η ενσωμάτωση συστημάτων οπτικής ανίχνευσης και διαλογής επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών και τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία μετά τον τεμαχισμό των ανακτώμενων εξαρτημάτων, επιφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα και την καθαρότητα πρώτων υλών οπως το αλουμίνιο, ο χάλυβας, το γυαλί, ο χαλκός και το πλαστικό.

Για να επιτευχθεί αυτό, η ιδέα είναι να αναπτυχθεί, μεταξύ άλλων, τεχνολογία αισθητήρων που χρησιμοποιεί ανίχνευση υλικών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και φασματοσκοπικές μεθόδους κυρίως με τη χρήση laser. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η ανάκτηση πρώτων υλών με πολύ υψηλότερο βαθμό καθαρότητας και αυξάνεται η ποσότητα των δευτερογενών πρώτων υλών που είναι κατάλληλες για την παραγωγή νέων αυτοκινήτων, ενώ συγχρόνως, απαιτείται πολύ λιγότερη επεξεργασία για να μετατραπεί το scrap σε δευτερογενείς πρώτες ύλες.

Ο όμιλος της BMW συμμετέχει ενεργά σε θέματα κυκλικής οικονομίας με διάφορους τρόπους

«Αντιμετωπίζουμε τις ευθύνες μας και ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση καθώς αναζητούμε συγκεκριμένες λύσεις σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των πόρων», λέει ο Hilke Schaer, project manager στον όμιλο της BMW. «Η αλληλεπίδραση των κόσμων της βιομηχανίας και της επιστήμης αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία καινοτομιών στο πλαίσιο του έργου Car2Car που θα οδηγήσουν σε δυνατότητες επεκτασιμότητας για το μέλλον».

Ο όμιλος της BMW ηγείται επίσης ενός άλλου έργου με τίτλο Future Sustainable Car Materials (FSCM) όπου ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρείες συνεργάζονται σε καινοτόμες διεργασίες και ιδέες για τη βιώσιμη χρήση δευτερογενών υλικών και για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα πρώτων υλών όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο. Η χρήση δευτερογενούς αλουμινίου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η συνεπής χρήση ανακυκλωμένου υλικού μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ο όμιλος της BMW πραγματοποιεί επίσης σημαντικά βήματα όσον αφορά την πραγματική ανακύκλωση των οχημάτων στο τέλος της ζωής τους. Η εταιρεία είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία που λειτουργεί δικό της κέντρο ανακύκλωσης από το 1994, στο Unterschleißheim κοντά στο Μόναχο, όπου σχεδόν 10.000 οχήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία ετησίως

Με πληροφορίες από press.bmwgroup.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER