ΕΑΓΜΕ: Ολοκλήρωση του ψηφιακού χάρτη κοιτασματολογικών γεωτρήσεων της χώρας

ΕΑΓΜΕ: Ολοκλήρωση του ψηφιακού χάρτη κοιτασματολογικών γεωτρήσεων της χώρας

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), σε μία ακόμη συντονισμένη προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού, ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που αφορά στη δημιουργία του πρώτου Ψηφιακού Χάρτη Κοιτασματολογικών Γεωτρήσεων της χώρας.

Η ψηφιακή γεωγραφική βάση δεδομένων (Geodatabase) που δημιουργήθηκε αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων 1.694 κοιτασματολογικών γεωτρήσεων του Ελλαδικού χώρου, οι οποίες εκτελέσθηκαν διαχρονικά από τη Γεωλογική Υπηρεσία της χώρας. Μέσω αυτού του ψηφιακού αρχείου γεωτρήσεων μπορεί να μελετηθεί η ακολουθία της μεταλλοφορίας μίας συγκεκριμένης περιοχής, με ταυτόχρονη δυνατότητα γραφικής παρουσίασης των δεδομένων.

Η καταχώριση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας σχετικά διεθνή πρότυπα (οδηγία INSPIRE) υποστηρίζοντας την ομοιογενοποίηση, την ευχρηστία και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων.

Ο Ψηφιακός Χάρτης Κοιτασματολογικών Γεωτρήσεων υλοποιήθηκε από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής και του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΓΜΕ, στα πλαίσια του Έργου «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας - ΟΠΥΓΕΚ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Δράσεις για την Αξιοποίηση Πρωτογενών και Δευτερογενών Ορυκτών Πόρων - ΔΥΟΠΥ», με φορέα χρηματοδότησης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Για την υλοποίηση του έργου ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, κ. Διονύσιος Γκούτης, τόνισε: «Η δημιουργία του Ψηφιακού Χάρτη Κοιτασματολογικών Γεωτρήσεων της Ελλάδας αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διάχυσης της διαθέσιμης πληροφορίας των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταλλευτικής Έρευνας που εκπονεί η ΕΑΓΜΕ. Απώτερος στόχος είναι η συμβολή στην αύξηση των αποθεμάτων της χώρας σε Στρατηγικές και Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες για την ενεργειακή μετάβαση, μέσω επαναξιολόγησης των εγχώριων πόρων για τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας των πρώτων υλών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το προσωπικό της ΕΑΓΜΕ για την υλοποίηση αυτού του δύσκολου και απαιτητικού, αλλά με τεράστια χρησιμότητα έργου».

Η πρόσβαση στα περιεχόμενα του ψηφιακού χάρτη είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΓΜΕ.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER