Το σχέδιο απαλλαγής από τον άνθρακα του Καναδά δεν έχει στη διάθεση του αρκετά μέταλλα και ορυκτά

Το σχέδιο απαλλαγής από τον άνθρακα του Καναδά δεν έχει στη διάθεση του αρκετά μέταλλα και ορυκτά

Λέγεται ότι για να παραχθεί οποιοδήποτε αγαθό, αυτό που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί, πρέπει να εξορύσσεται. Με αυτό το σκεπτικό, οι κυβερνήσεις και το ευρύ κοινό τείνουν να ξεχνούν ότι η ενεργειακή επανάσταση και, κατ' επέκταση, η παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των ανθρωπογενών εκπομπών άνθρακα, εξαρτώνται καθαρά από την άφθονη και αξιόπιστη παροχή κρίσιμων μετάλλων που εξορύσσονται από το έδαφος.

Με την πρόσφατη έκδοση του Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών 2030 της καναδικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, υπήρχε προφανής έλλειψη σαφήνειας και εστίασης στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη νέων ορυχείων που θα χρειαστούν για την κάλυψη της ζήτησης που προέρχεται από την ενεργειακή επανάσταση.

Ενώ το Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών 2030 του Καναδά προορίζεται να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης για τη χώρα για να επιτύχει την επίσημη δέσμευση της να μειώσει τις εκπομπές κατά 40 έως 45% κάτω από τα επίπεδα του 2005 και να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο έως το 2050, είναι φιλόδοξο σε εύρος, αισιόδοξο στις υποθέσεις του και ασαφές όσον αφορά την αντιμετώπιση των αναδυόμενων ελλείψεων για κρίσιμα ορυκτά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, αν και πρόκειται για ένα ουσιαστικό πλαίσιο για τον Καναδά για να επιτύχει τις δεσμεύσεις του για τις εκπομπές άνθρακα, το έγγραφο των 271 σελίδων δεν καλύπτει τις ανάγκες σε μέταλλα και ορυκτά που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων.

Όπως επεσήμανε ο αναλυτής του CIBC Capital Markets, Shaz Merwat, «το πιο αξιοσημείωτο δεδομένο είναι ότι η κυβέρνηση επιβάλλει τώρα τουλάχιστον το 20% όλων των πωλήσεων ελαφρών οχημάτων να είναι ηλεκτρικά οχήματα (EVs) έως το 2026 και το 60 % έως το 2030.» Ακόμη και χωρίς αυτή τη νέα πρωτοβουλία, η BloombergNEF προβλέπει ήδη 20% πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στον Καναδά το 2026. 

Η ζήτηση για μέταλλα που απαιτούνται για την κατασκευή μπαταριών, συμπεριλαμβανομένου του λιθίου και του κοβαλτίου, θα μπορούσε να αυξηθεί σχεδόν κατά 500% έως το 2050, όπως εκτιμά η Παγκόσμια Τράπεζα. Η Ασία, και ιδιαίτερα η Κίνα, κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή και επεξεργασία κρίσιμων ορυκτών, σπάνιων γαιών και σπάνιων μετάλλων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων. Μια επενδυτική ώθηση στις πράσινες υποδομές και μεταφορικές δαπάνες θα σημαίνει περισσότερη εξόρυξη λιθίου, νικελίου, γραφίτη, χαλκού, αργύρου, σπάνιων γαιών και κασσίτερου.

Με βάση ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Καναδικό Ινστιτούτο Κλίματος, στην έκθεση του τον Ιανουάριο του 2020 με τίτλο «Χαρτογράφηση της πορείας μας», διαπίστωσε ότι ο τομέας εξόρυξης του Καναδά είναι πράγματι σε καλή θέση για να εκμεταλλευτεί την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για καθαρή τεχνολογία. Ο Καναδάς φιλοξενεί σημαντικά κοιτάσματα όλων σχεδόν των κρίσιμων ορυκτών και μετάλλων για καθαρές τεχνολογίες.

Όμως, η ζήτηση για μπαταρίες και ενεργειακά μέταλλα κινείται τόσο γρήγορα που η προσφορά θα είναι πολύ δύσκολο να συμβαδίσει. Χωρίς σημαντική ώθηση από εθνικές και επαρχιακές κυβερνήσεις για να δελεάσουν μεγάλες και μεσαίες εξορυκτικές εταιρείες να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν νέα κοιτάσματα ορυκτών, τα μεγάλα ελλείμματα προσφοράς για λίθιο, νικέλιο και χαλκό θα πλήξουν τη βιομηχανία για κάποιο χρονικό διάστημα και θα διατηρήσουν τις τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων υψηλές και τα ποσοστά υιοθέτησης περιορισμένα. Αυτά τα ελλείμματα εφοδιασμού, μόνο θα αυξήσουν την εξάρτηση από ξένους προμηθευτές, εκτός εάν οι εγχώρια παραγωγή αυξηθεί σημαντικά.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Καναδά έχουν κινηθεί ιδιαίτερα καλά στο να παρέχουν κίνητρα στους αγοραστές και τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, προσφέρεται μικρή απτή υποστήριξη όσον αφορά την εξόρυξη, με μια φαινομενικά αυξανόμενη λίστα μεγάλων έργων ανάπτυξης ορυχείων εξόρυξης μετάλλων για μπαταρίες να βρίσκεται ουσιαστικά στο κενό όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις.

Για παράδειγμα, στον Καναδά, το νομοσχέδιο C-69, δηλαδή ο νόμος για την εκτίμηση επιπτώσεων που ψηφίστηκε το 2019, είναι νομοθεσία που ψηφίστηκε από μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση που φαινομενικά δεν έχει επαφή με την απογοητευτική εμπειρία που αντιμετωπίζουν πολλες εξορυκτικές εταιρείες σε επίπεδο πραγματικότητας. Εν ολίγοις, το νομοσχέδιο C-69 διεύρυνε τη διαδικασία αξιολόγησης και πρόσθεσε περισσότερη διαβούλευση με το κοινό και ιδιαίτερα με τις αυτόχθονες ομάδες.

Η πραγματικότητα είναι ότι ενώ η διαβούλευση με τους αυτόχθονες και τα δικαιώματα των Αβορίγινων δεν μπορούν και δεν πρέπει να αγνοηθούν, ο νόμος για την εκτίμηση επιπτώσεων δεν τονώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Καναδά ως επενδυτικό προορισμό εξόρυξης. Η νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για τις εταιρείες που προσπαθούν να οδηγήσουν ένα κοίτασμα στην παραγωγή και, στη χειρότερη των περιπτώσεων, θα μπορούσε να καθυστερήσει τη διαδικασία τόσα πολλά χρόνια ώστε οι οικονομικές παράμετροι να είναι πλέον ασύμφορες και η εκμετάλλευση απλά να εγκαταλείπεται.

Αυτό συμβαίνει συχνά στη Βόρεια Αμερική, όπου μπορεί να χρειαστούν έως και 20 χρόνια για να προχωρήσει μια εκμετάλλευση από την ανακάλυψη στην εμπορική παραγωγή. Υπολογίστε στο μίγμα και το μπαράζ των συχνά ψευδών νομικών προκλήσεων από μη κυβερνητικούς φορείς σχετικά με την έκδοση νέων αδειών εξόρυξης και τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης συνεχίζουν, απλά, να απομακρύνονται.

Όσον αφορά την εξόρυξη κρίσιμων μετάλλων, μια πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Fraser διαπίστωσε ότι οι καναδικές δικαιοδοσίες εξόρυξης υστερούν έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους όσον αφορά στην αύξηση του χρόνου που απαιτείται για την έγκριση αδειών, αλλά και τη διαφάνεια και εμπιστοσύνη ότι εν τέλει θα εκδοθούν.

Ο Καναδάς έχει ένα ταμείο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει συσταθεί για να επενδύσει σε πράσινες τεχνολογίες και προσπαθεί να δελεάσει εταιρείες που συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων. Τον περασμένο μήνα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε οικονομική υποστήριξη για την κατασκευή δύο εγκαταστάσεων που θα κατασκευάζουν υλικά μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα και ένα υπερεργοστάσιο μπαταριών. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί συμφωνίες για εξόρυξη ή εμπλουτισμό ορυκτών.

Ωστόσο, απουσίαζε πριν από την ανακοίνωση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της 7ης Απριλίου 2022 που προέβλεπε 3,8 δισ. δολάρια για επενδύσεις στη βιομηχανία κρίσιμων ορυκτών του Καναδά, μια συνεκτική εθνική στρατηγική για τον τομέα κρίσιμων ορυκτών του Καναδά, επικεντρωμένη, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξερεύνησης. Είναι αργά για να γίνει αυτό τώρα, και χωρίς να αντιμετωπιστούν οι χρόνοι αδειοδότησης (και το γενικό αίσθημα κατά της εξόρυξης), όλο αυτό δεν πρόκειται να οδηγήσει στη λήψη των απαιτούμενων πρώτων υλών για την ενεργειακή μετάβαση στο χρονικό πλαίσιο που είναι απαραίτητα.

Προκειμένου ο Καναδάς και η Βόρεια Αμερική να επιτύχουν με επιτυχία τους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλουν συντονισμένη προσπάθεια για να εκπαιδεύσουν τους αξιωματούχους και το κοινό σχετικά με τη σημασία της εξόρυξης, η οποία ενσωματώνεται σε κάθε βήμα προς την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα και την ώθηση της Ενεργειακής Επανάστασης. Οφείλεται εξ ολοκλήρου στην εξόρυξη ότι το κοινό που λατρεύει τα ηλεκτρικά smartphone και αυτοκίνητα, έχει τα μέσα να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα ή να διαμαρτυρηθεί για τα νέα ορυχεία, ενώ όλες αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούν εξορυσσόμενα μέταλλα και ορυκτά.

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER