Παραγωγή ενέργειας από δίκτυα μικρής κλίμακας: Βιώσιμη, αξιόπιστη και οικονομική λύση

Παραγωγή ενέργειας από δίκτυα μικρής κλίμακας: Βιώσιμη, αξιόπιστη και οικονομική λύση

Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αξιόπιστα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι καταναλώσεις των οποίων αποτελούν ένα από τα βασικότερα λειτουργικά κόστη.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Σε ένα πρόσφατο άρθρο, ο Pedro Da Silva, Business Development Manager, Mining, Minerals & Metals στη Schneider Electric υποστηρίζει ότι καθώς οι εξορυκτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τη νέα αυστηρή νομοθεσία, τα διοικητικά τους συμβούλια πρέπει να εξετάσουν τη χρήση εναλλακτικών λύσεων παραγωγής ενέργειας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους (OPEX), ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν ότι τηρούν όλους τους σχετικούς όρους.

«Τα μη αξιόπιστα δίκτυα παραγωγής ενέργειας ασκούν μια διαρκή πίεση στις εξορυκτικές εταιρείες για την υιοθέτηση νέου και πιο εξελιγμένου εξοπλισμού διεργασιών και ελέγχου, για τη διασφάλιση του ότι οι λειτουργίες τους εκτελούνται με υψηλή απόδοση. Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει πρόωρη ή συχνή βλάβη του συστήματος, απαιτείται παροχή υψηλής ισχύος. Επιπλέον, όταν σχεδιάζονται και κατασκευάζονται νέες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις, συχνά σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, πρέπει να διασφαλίζεται η τροφοδοσία αυτών με ηλεκτρική ενέργεια. Η ανάγκη αυτή, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις εξορυκτικές επιχειρήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων βιώσιμης παραγωγής ενέργειας», αναφέρει ο Da Silva.

Επί του παρόντος, πολλές εξορυκτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, όπως για παράδειγμα σε γεννήτριες diesel. Ο Da Silva σημείωσε ότι «Αυτό συμβαίνει για να αντιμετωπιστεί η αστάθεια στη διαθεσιμότητα του δικτύου. Ωστόσο, οι εξορυκτικές επιχειρήσεις έχουν τώρα την ευκαιρία να δημοουργήσουν ένα υβριδικό ενεργειακό μοντέλο που ενσωματώνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική. Όμως, ενώ τα υβριδικά ενεργειακά μοντέλα αντιπροσωπεύουν την πρόοδο προς μια ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι εργασίες εξόρυξης εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα για τη λειτουργία τοπικών ηλεκτρογεννητριών, αλλά και από την παροχή του κυρίως δικτύου μεταφοράς ενέργειας, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις σε ενέργεια».

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Ο Da Silva υποστηρίζει ότι για να επωφεληθούν με βιώσιμο τρόπο από την αφθονία των φυσικών, εναλλακτικών, πηγών ενέργειας, οι εξορυκτικές εταιρείες πρέπει να ενσωματώσουν τα δίκτυα μικρής κλίμακας (μικροδίκτυα) στις διαδικασίες, επωφελούμενες από τη δυνατότητα αυτών να παράγουν αξιόπιστη και ποιοτική ενέργεια. Τα οφέλη που προσφέρουν τα μικροδίκτυα περιλαμβάνουν:

  • Χρήση άμεσα διαθέσιμης ανανεώσιμης ενέργειας όπως αιολική και η ηλιακή, με μείωση κόστους για τις επιχειρήσεις 
  • Υποστήριξη της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια: Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με τη χρήση μπαταριών (Battery Energy Storage Systems, BESS) και άλλες θερμικές και μηχανικές μέθοδοι, προσφέρουν στις εξορυκτικές εταιρείες προσιτές σε κόστος, σταθερές πηγές ενέργειας
  • Σύγχρονες λύσεις όπως το cloud computing, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η ανάλυση δεδομένων, λειτουργούν ανεξάρτητα για να επιτρέψουν στις εξορυκτικές επιχειρήσεις να ελέγχουν την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας
  • Βελτιώσεις αξιοπιστίας και ευελιξίας του δικτύου ηλεκτροπαραγωγής ως αποτέλεσμα της επιτόπια παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • Διασφάλιση της πορείας των εξορυκτικών εταιρειών προς την επίτευξη των στόχων Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG)

Ο Da Silva σημειώνει ότι κατάλληλο λογισμικό και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων θα βοηθήσουν τις εξορυκτικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα μικροδίκτυα και τελικά να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας. «Για την ουσιαστική απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, είναι σημαντικό για τις εταιρείες να αποκτήσουν δεδομένα που τους εξασφαλίζουν διαφάνεια όσον αφορά στις ενεργειακές τους ανάγκες σε όλη την αλυσίδα αξίας, έτσι ώστε να εξακριβώσουν ποιοι ενεργειακοί πόροι χρησιμοποιούνται. Ο συνδυασμός ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (AI) υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω των συλλεγόμενων δεδομένων και πληροφοριών».

Όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φτάσει τα μέγιστα επίπεδα απόδοσης, οι ψηφιακές τεχνολογίες αναλύουν και μοντελοποιούν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά μιας εκμετάλλευσης (όπως η ζήτηση και το φορτίο), ανοίγοντας το δρόμο για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών. «Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι εγκαταστάτες λύσεων, οι τεχνολογικοί εταίροι και οι τελικοί χρήστες βρίσκονται σε συνεννόηση, οπότε η χρήση των πόρων γίνεται βέλτιστη και επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Σύμφωνα με τον Da Silva, η Schneider Electric βοηθά τις εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις να διασφαλίσουν ενεργειακή αξιοπιστία, ψηφιοποιώντας την υποδομή που συνδέεται με τη διαδικασία ελέγχου και διαχείρισης της ενεργειακής ζήτησης. Οι εξορυκτικές εγκαταστάσεις μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των ενεργειακών τους πόρων με βάση τη διαθεσιμότητα και την τιμολόγηση, ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές, δημιουργώντας παράλληλα τη ευκαιρία να πωλούν ενέργεια πίσω στο δίκτυο ως μέρος μιας ολιστικής στρατηγικής διαχείρισης ενέργειας.

«Η Schneider είναι ο τεχνολογικός εταίρος που προσφέρει πολλαπλές ολοκληρωμένες λύσεις για τα μικροδίκτυα ώστε να μπορούν να παράγουν και να αποθηκεύουν ενέργεια ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κύριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ανθεκτική προσέγγιση για τη διατήρηση της σταθερότητας ισχύος και την ευκολότερη διαχείριση. Οι λύσεις διαχείρισης μικροδικτύων που προσφέρονται βασίζονται σε τεχνολογίες cloud, όπως το EcoStruxure Microgrid Advisor, που παρέχει μια διεπαφή ανθρώπου - μηχανής, καθώς και μια ελκυστική απόδοση επένδυσης (ROI), μιας και οι χαμηλότερες τιμές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθιστούν τα μικροδίκτυα όλο και πιο αποδοτικά όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος της λειτουργίας τους».

«Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν σύντομα λύσεις όπως τα μικροδίκτυα και οι ψηφιακές τεχνολογίες, για να επιτύχουν την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και να έχουν στη διάθεση τους ενέργεια που δεν είναι μόνο βιώσιμη, αλλά και αξιόπιστη. Τα οφέλη από τη χρήση της ενέργειας που παράγεται στις ίδιες τις εξορυκτικές εγκαταστάσεις μπορούν να μετασχηματίσουν όχι μόνο την ασφάλεια και την επεκτασιμότητα συγκεκριμένων διαδικασιών αλλά και τη συνολική παραγωγικότητα των επιχειρήσεων».

Με πληροφορίες από im-mining.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER