Eldorado Gold: Παρουσίασε τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα του Α' τριμήνου 2024

Eldorado Gold: Παρουσίασε τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα του Α' τριμήνου 2024

Η Eldorado Gold Corporation, μητρική εταιρεία της Ελληνικός Χρυσός, δημοσίευσε τα οικονομικά και επιχειρησιακά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2024 από τα οποία προκύπτει αύξηση παραγωγής χρυσού και σχετικών πωλήσεων.

Κυριότερα γεγονότα πρώτου τριμήνου 2024

Λειτουργίες

 • Παραγωγή χρυσού: 117.111 ουγγιές σύμφωνα με τις προσδοκίες για το τρίμηνο. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 5% από το πρώτο τρίμηνο του 2023, αντικατοπτρίζοντας την υψηλότερη παραγωγή χρυσού στις περισσότερες μονάδες, κυρίως την αύξηση παραγωγής κατά 12% στο Lamaque και 14% στην Ολυμπιάδα.
 • Πωλήσεις χρυσού: 116.008 ουγγιές σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά( ) 2.086 δολ.. Οι πωλήσεις χρυσού αυξήθηκαν κατά 6% από το πρώτο τρίμηνο του 2023, κατά κύριο λόγο ως επακόλουθο της αύξησης της παραγωγής στο Lamaque και την Ολυμπιάδα.
 • Κόστος παραγωγής: 123,0 εκατ. δολ το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι 109,7 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση οφείλεται στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων και στα ελαφρώς υψηλότερα ταμειακά έξοδα του τριμήνου. Περίπου το ήμισυ της αύξησης του κόστους παραγωγής αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων χρυσού. Το υπόλοιπο αφορά τα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τις αυξήσεις του κόστους εργασίας, λόγω του συνολικού προσωπικού και των τιμών καυσίμων.
 • Σύνολο ταμειακών εξόδων: 922 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Τα έξοδα αυξήθηκαν από 857 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2023, πρωτίστως εξαιτίας των αυξήσεων του κόστους εργασίας και των αναλώσιμων όπως τα καύσιμα, καθώς και των υψηλότερων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.
 • Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών & Κεφαλαιουχικού Κόστους για την Υποστήριξη της Τρέχουσας Παραγωγής («AISC»): 1.262 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Τα έξοδα αυξήθηκαν από 1.207 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, αποτυπώνοντας κατά κύριο λόγο τα υψηλότερα συνολικά ταμειακά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγής. 
 • Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών: 122,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, συμπεριλαμβανομένων 52,5 εκατ. δολ. ως κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε στις Σκουριές, με τη δραστηριότητα εστιασμένη στα σημαντικά χωματουργικά έργα και στην κατασκευή υποδομών. Το κεφάλαιο ανάπτυξης στα ενεργά μεταλλεία ανήλθε σε 32,7 εκατ. δολ. και συνδέεται κατά κύριο λόγο με το Kisladag για τη συνεχή επεξεργασία αποβλήτων, την κατασκευή του χώρου έκπλυσης του βόρειου σωρού και των συναφών υποδομών.
 • Προοπτικές παραγωγής και κόστους: Η Εταιρεία διατηρεί τον στόχο για την ετήσια παραγωγή του 2024, που αντιστοιχεί σε 505.000-555.000 ουγγιές χρυσού. Το βάρος της παραγωγής συνεχίζει να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το σύνολο των ταμειακών εξόδων για το πλήρες έτος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 840-940 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά και μέσο AISC 1.190-1.290 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά.

Οικονομικά

 • Έσοδα: 258,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση 13% από έσοδα 227,8 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού.
 • Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 95,3 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση από 41,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων χρυσού και της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού.
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: 108,3 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 16% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2023, κυρίως λόγω της υψηλότερης παραγωγής χρυσού και των υψηλότερων όγκων πωλήσεων.
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και προθεσμιακές καταθέσεις: 514,7 εκατ. δολ. στις 31 Μαρτίου 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 25,7 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2023, κυρίως λόγω των προσωρινών διακυμάνσεων του κεφαλαίου κίνησης σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις σε κεφάλαιο ανάπτυξης.
 • Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: Τα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2024 που είναι αποδοτέα στους μετόχους της Εταιρείας ήταν 35,2 εκατ. δολ. ή 0,17 δολ. κέρδη ανά μετοχή. Τα αυξημένα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2024 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 αποδίδονται κατά κύριο λόγο στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και στην υψηλότερη μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού.
 • Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων («Αναπροσαρμοσμένο EBITDA»): 120,6 εκατ. δολ έναντι 100,6 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή χρυσού και στις αυξημένες πωλήσεις χρυσού και στην υψηλότερη μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού.
 • Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: Καθαρά κέρδη 55,2 εκατ. δολ. (0,27 δολ. κέρδη ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 16,7 εκατ. δολ. (0,09 δολ. κέρδη ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2024 περιλάμβαναν τον αντιλογισμό συναλλαγματικής ζημίας 5,3 εκατ. δολ. λόγω της μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, μετά την αφαίρεση της λογιστικής αναπροσαρμογής του πληθωρισμού της Τουρκίας, μη πραγματοποιηθείσας ζημίας 16,9 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα και κέρδους 2,1 εκατ. δολ. από τη μη ταμειακή αναπροσαρμογή του παραγώγου που συνδέεται με δικαιώματα προαίρεσης εξαγοράς για τα γραμμάτια υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της εταιρείας μας.
 • Ελεύθερες ταμειακές ροές: Αρνητικές ροές 30,9 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω των προσωρινών διακυμάνσεων του κεφαλαίου κίνησης σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις σε κεφάλαιο ανάπτυξης. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών στις Σκουριές ήταν 33,7 εκατ. δολ.
 • Χρηματοδότηση Έργου (Project Facility): Οι εκταμιεύσεις από τη Χρηματοδότηση Έργου των Σκουριών για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν συνολικά σε 14,1 εκατ. ευρώ (15,3 εκατ. δολ.).

Εταιρικά στοιχεία

«Στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μας ανά τον κόσμο, οι μονάδες μας συνέχισαν να καταγράφουν επιδόσεις εναρμονισμένες με τις προσδοκίες μας κατά το πρώτο τρίμηνο και παρήγαν ελεύθερες ταμειακές ροές 33,7 εκατ. δολ., εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών για τις Σκουριές», δήλωσε ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold. «Στον απόηχο ενός δυναμικού τέταρτου τριμήνου, προβλέπαμε χαμηλότερη παραγωγή κατά το πρώτο τρίμηνο δεδομένου ότι οι χειμερινές καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τα κινητικά χαρακτηριστικά της έκπλυσης στο Kisladag και τις διακυμάνσεις της ποιότητας των μεταλλευμάτων σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Το βάρος της ενοποιημένης παραγωγής χρυσού συνεχίζει να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2024», πρόσθεσε ο Burns.

«Στις 31 Μαρτίου επιτύχαμε ένα σημαντικό ορόσημο καθώς γιορτάσαμε την πέμπτη επέτειο εμπορικής παραγωγής στο Συγκρότημα Lamaque στο Κεμπέκ. Αφότου ολοκληρώθηκαν οι κατασκευές εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού, η παραγωγή μας έχει ανέλθει σε 848.014 ουγγιές χρυσού, ποσότητα που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες μας για παραγωγή χρυσού κατά 32% σε σύγκριση με την αρχική προκαταρκτική μελέτη εφικτότητας των 644.100 ουγγιών. Με το εναρκτήριο απόθεμα να αναμένεται στο Ormaque μέσα στη χρονιά, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις επιτυχίες στο Συγκρότημα Lamaque».

Βασικά σημεία Σκουριών

Το κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε ανήλθε συνολικά σε 52,5 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024. Στις 31 Μαρτίου 2024, το κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε υπέρ του συνολικού κατ’ εκτίμηση κεφαλαίου των 920 εκατ. δολ. ανήλθε συνολικά σε 237 εκατ. δολ. Το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων. Στις 31 Μαρτίου 2024:

 • Η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 43% και, εάν ληφθεί υπόψη η πρώτη φάση της κατασκευής (πριν την αναστολή των εργασιών), κατά 73%.
 • Από την επανέναρξη του έργου, ο λεπτομερής μηχανολογικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί κατά 67% και σχεδόν τον σύνολο των προμηθειών.
 • Η εκτέλεση έργου και η κλιμάκωση των εργασιών συνεχίστηκαν για τα σημαντικά χωματουργικά έργα καθώς οι εργασίες εξελίσσονται για τις λίμνες διαχείρισης υδάτινων πόρων και τους σωρούς μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας.
 • Δρομολογήθηκαν οι εργολάβοι και ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες και οι πασσαλώσεις της υποδομής αφύγρανσης τελμάτων, με τα μεν χωματουργικά έργα να αναμένεται να ολοκληρωθούν ουσιαστικά εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024. Οι πασσαλώσεις για το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό άνω του 30%.
 • Σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του θραυστήρα πρωτογενούς θραύσης μεταλλεύματος, όπου το άνω τμήμα του βόρειου αναχώματος συγκράτησης έχει ολοκληρωθεί και οι εργασίες εξελίσσονται στα νότια ενώ τα χωματουργικά έργα για το κτίριο του θραυστήρα προχωρούν όπως έχει προγραμματιστεί και
 • Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης σε 690V και η αναβάθμιση αερισμού έχουν ολοκληρωθεί.

Τα ορόσημα του 2024 περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Προμήθειες και μηχανολογικός σχεδιασμός: Ουσιαστική ολοκλήρωση προμηθειών και μηχανολογικού σχεδιασμού
 • Μονάδα κατεργασίας: (α) Κατασκευή της αίθουσας ελέγχου και του κτιρίου ηλεκτρικών συστημάτων: ξεκίνησε εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 και (β) Κατασκευή της μονάδας πάχυνσης τελμάτων: ξεκίνησε εντός του πρώτου τριμήνου του 2024
 • Εγκατάσταση αφύγρανσης τελμάτων: (α) Ανάθεση της σύμβασης για την εγκατάσταση αφύγρανσης, (β) Προσυναρμολόγηση των πλακών φιλτρόπρεσας και των πλαισίων: ξεκίνησε εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 και (γ) Ολοκλήρωση των εργασιών δομικού χάλυβα
 • Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF): Ολοκλήρωση του προφράγματος
 • Υπόγειες εργασίες: (α) Ανάθεση της υπόγειας ανάπτυξης και της σύμβασης για τα μέτωπα δοκιμών και (β) Ολοκλήρωση περίπου 2.200 μέτρων υπόγειας ανάπτυξης

Πρόοδος κατασκευής

Οι εργασίες συνεχίζουν να εντείνονται σε σχέση με την ανέγερση κατασκευών για μείζονα χωματουργικά έργα, όπως οι οδοί μεταφοράς δομικών υλικών, η κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, οι σωροί χαμηλής περιεκτικότητας, η διαχείριση υδάτων, οι εγκαταστάσεις διεργασιών, το κτίριο θραυστήρα και τα κτίρια αφύγρανσης. Επιπλέον, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην υπόγεια ανάπτυξη για να υποστηρίξουν τις εξορύξεις για τα μέτωπα δοκιμών το 2025. Επίσης, θα προχωρήσουν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι σωληνώσεις σε σχέση με όλες τις διεργασίες και τους χώρους υποδομών.

Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης που προχωρά, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες πασσάλωσης εντός του πρώτου τριμήνου του 2024. Η σύμβαση για την κατασκευή της μονάδας αφύγρανσης είναι σε στάδιο ανάθεσης εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024, η οποία θα περιλαμβάνει την κατασκευή του κτιρίου, τη συναρμολόγηση του εξοπλισμού εντός του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των αεροσυμπιεστών, των ταινιοαποθετών, των φιλτροπρεσών και άλλου επικουρικού εξοπλισμού, παράλληλα με τις σωληνώσεις και τις ηλεκτρολογικές εργασίες. Οι πλάκες για τις φιλτρόπρεσες έφθασαν στο εργοτάξιο το πρώτο τρίμηνο του 2024 και έχει αρχίσει η προσυναρμολόγηση, ενώ τα πλαίσια για τις πλάκες των φιλτροπρεσών έχουν ήδη κατασκευαστεί και αναμένεται να σταλούν το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Οι εργασίες για το κτίριο του τριβείου/επίπλευσης βρίσκονται σε εξέλιξη με εργασίες πριν από την έναρξη λειτουργίας για τις γερανογέφυρες, την εγκατάσταση φωτισμού και ικριωμάτων κατασκευής και την έναρξη των εργασιών δομικού χάλυβα. Η δοκιμαστική λειτουργία των γερανογεφυρών συνεχίζεται με την έναρξη λειτουργίας των δύο από τις τρεις σημαντικότερες γερανογέφυρες, ενώ η τρίτη θα τεθεί δοκιμαστικά σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2024. Οι εργασίες φωτισμού, ικριωμάτων κατασκευής και δομικού χάλυβα εξελίσσονται βάσει σχεδίου όπως και η δρομολόγηση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και σωληνώσεων.

Έως το τέλος του 2024 η Εταιρεία προβλέπει να έχει ολοκληρώσει το πρόφραγμα της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και να έχει προχωρήσει σημαντικά τα χωματουργικά έργα για την εν λόγω εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων, τη μονάδα διεργασιών και τις μονάδες αφύγρανσης.

Έχοντας πλέον 12 εταιρικά φορτηγά Cat 745 στο εργοτάξιο σε πλήρη λειτουργία, προβλέπουμε ότι τα υπόλοιπα επτά θα παραδοθούν έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024. Στη διάρκεια της κατασκευής, αυτά τα φορτηγά είναι ενταγμένα σε έναν ενιαίο στόλο που χρησιμοποιείται σε συνεργασία με τον εργολάβο κατασκευής των χωματουργικών εργασιών, για την κατασκευή των λιμνών διαχείρισης υδάτινων πόρων ένα και δύο, των σωρών μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας, της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και άλλων εγκαταστάσεων.

Αυτά τα φορτηγά θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μόλις τεθεί σε λειτουργία το μεταλλείο των Σκουριών για την κατασκευή των ανυψώσεων της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF), που είναι αναγκαίες για την αφύγρανση των παραγόμενων αφυγρασμένων τελμάτων.

Υπόγεια ανάπτυξη

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του αερισμού και το 2024 θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία το νέο σύστημα άντλησης υδάτων που έρχονται σε επαφή με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Η πρώτη φάση της υπόγειας ανάπτυξης συνεχίζει να προχωρά στη δυτική ράμπα και έχει πρόσβαση στα μέτωπα δοκιμών με τοπικό εργολάβο.

Το Φεβρουάριο του 2024 το πρώτο μετάλλευμα απαντήθηκε στην άνω περιοχή πρόσβασης στα μέτωπα δοκιμών. Η δεύτερη σύμβαση για την υπόγεια ανάπτυξη αναμένεται να ανατεθεί, όπως έχει προγραμματιστεί, το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες για τα μέτωπα δοκιμών καθώς και πρόσθετες εργασίες ανάπτυξης και υπηρεσιών για τη στήριξη της ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου. Η Εταιρεία προβλέπει να ολοκληρώσει περίπου 2.200 μέτρα υπόγειας ανάπτυξης έως το τέλος του 2024.

Μηχανολογικός σχεδιασμός

Μετά τη μεταφορά του στην Ελλάδα στο τέλος του 2023, ο μηχανολογικός σχεδιασμός είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης κατά 67% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 και η ουσιαστική ολοκλήρωσή του παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος το τρίτο τρίμηνο του 2024. Οι λεπτομερείς μηχανολογικές εργασίες συνεχίζονται σε όλους τους χώρους. Η διάθεση δομικού χάλυβα για κατασκευή οδεύει προς ολοκλήρωση και έως σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 35% του συνολικού χάλυβα.

Προμήθειες

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024, οι προμήθειες έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά. Όλα τα στοιχεία με μεγάλη διάρκεια παράδοσης έχουν εξασφαλιστεί και το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στη διαχείριση της κατασκευής και των παραδόσεων.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα

Έχει συγκροτηθεί μια έμπειρη ομάδα δοκιμαστικής λειτουργίας, επιχειρησιακής ετοιμότητας και διεύθυνσης λειτουργιών για να διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης οργάνωσης για τη δοκιμαστική λειτουργία, την κλιμάκωση των εργασιών και τη λειτουργία. Προς το παρόν, η ομάδα εκπονεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική και χρονοδιάγραμμα δοκιμαστικής λειτουργίας, καθώς και το σχέδιο εκτέλεσης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η ομάδα λειτουργιών των Σκουριών αποτελείται από 95 άτομα, εκ των οποίων τα 84 ασκούν ηγετικά καθήκοντα, στα τμήματα βιώσιμης ανάπτυξης, λειτουργιών και υπηρεσιών υποστήριξης, ενώ 11 άτομα είναι ενταγμένα στις ομάδες κατασκευαστικών έργων για τις επιφανειακές εξορύξεις, τις υπόγειες εξορύξεις και την κατασκευή της μονάδας αφύγρανσης τελμάτων.

Οι εργασίες προσλήψεων είναι εντός χρονοδιαγράμματος σε σχέση με το σχέδιο για το λειτουργικό εργατικό δυναμικό. Για την εκπαίδευση του εισερχόμενου εργατικού δυναμικού έχει συγκροτηθεί ένα κέντρο εκπαίδευσης στις Μαύρες Πέτρες (32 χιλ. από τις Σκουριές). Υπό την ηγεσία του Διευθυντή Παγκόσμιας Εκπαίδευσης και του Γενικού Διευθυντή Ελλάδας & Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, το πρόγραμμα που θα εφαρμόσουμε έχει διαμορφωθεί με βάση την προσέγγιση εκπαίδευσης και αξιολόγησης βάσει ικανοτήτων της Αυστραλίας. Παρέχει εκπαίδευση ειδικά για τον κλάδο, διεξοδική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται ως προς τις θεωρητικές και τις πρακτικές γνώσεις τους, προτού πιστοποιηθούν για ανεξάρτητη εργασία στο μεταλλείο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εναρμονίζεται και συμπληρώνει τα ισχύοντα πρότυπα που περιγράφονται στον Μεταλλευτικό Κώδικα και την εργατική νομοθεσία της Ελλάδας. Εργατικό δυναμικό Παράλληλα με την ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητας, στις 31 Μαρτίου 2024, στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 600 άτομα, αριθμός που προβλέπεται να αυξηθεί στα 1.300 κατά τη διάρκεια του 2024.

Podcast: γαιο-Οραμα, ενα πανεπιστημιακο μουσειο για τις πρωτες υλες

Ενοποιημένα οικονομικά και λειτουργικά επιτεύγματα

Τα συνολικά έσοδα ήταν 258,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση 13% από τα συνολικά έσοδα των 227,8 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση ήταν απόρροια των υψηλότερων όγκων πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2024 καθώς και της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού.

Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε στα 123,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 109,7 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023 λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και των ελαφρώς υψηλότερων ταμειακών εξόδων του τριμήνου. Περίπου το ήμισυ της αύξησης του κόστους παραγωγής αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων χρυσού. Το υπόλοιπο αφορά τα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τις αυξήσεις του κόστους εργασίας, λόγω του συνολικού προσωπικού και των τιμών καυσίμων. Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που αυξήθηκαν σε 14,2 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 8,7 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, λόγω της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού και των υψηλότερων όγκων πωλήσεων.

Το σύνολο των ταμειακών εξόδων για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθε κατά μέσο όρο σε 922 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά, καταγράφοντας αύξηση από 857 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω των υψηλότερων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που επέφεραν οι υψηλότερες τιμές χρυσού, καθώς και λόγω των μικρότερων επιπτώσεων του κόστους εργασίας και των καυσίμων. Το AISC ανά πωληθείσα ουγγιά(3) αυξήθηκε σε 1.262 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 1.207 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, αποτυπώνοντας το υψηλότερο σύνολο των ταμειακών εξόδων ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε συνδυασμό με τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγής.

Η Eldorado κατέγραψε καθαρά κέρδη αποδοτέα στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ίσα προς 35,2 εκατ. δολ. (0,17 δολ. κέρδη ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 19,4 εκατ. δολ. (0,11 δολ. κέρδη ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το υψηλότερο καθαρό εισόδημα του πρώτου τριμήνου του 2024 αποδίδεται κατά κύριο λόγο στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και στην υψηλότερη μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού.

Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν 55,2 εκατ. δολ. (0,27 δολ. κέρδη ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 16,7 εκατ. δολ. (0,09 δολ. κέρδη ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2024 περιλάμβαναν τον αντιλογισμό συναλλαγματικής ζημίας 5,3 εκατ. δολ. λόγω της μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, μετά την αφαίρεση της λογιστικής αναπροσαρμογής του πληθωρισμού της Τουρκίας, μη πραγματοποιηθείσας ζημίας 16,9 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα και κέρδους 2,1 εκατ. δολ. από τη μη ταμειακή αναπροσαρμογή του παραγώγου που συνδέεται με δικαιώματα προαίρεσης εξαγοράς για τα γραμμάτια υψηλής. 

Ολυμπιάδα

Το μεταλλείο Ολυμπιάδας παρήγαγε 18.788 πληρωτέες ουγγιές χρυσού το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 14% από τις 16.537 ουγγιές του πρώτου τριμήνου του 2023. Η αύξηση οφείλεται στους αυξημένους όγκους εξορύξεων και επεξεργασίας ως επακόλουθο των βελτιώσεων παραγωγικότητας, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη χαμηλότερη περιεκτικότητα. Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 αυξήθηκε η παραγωγή μολύβδου και ψευδαργύρου σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 λόγω των υψηλότερων όγκων επεξεργασίας. Σύμφωνα με τους στόχους για το 2024, προβλέπουμε υψηλότερη παραγωγή υποπροϊόντων μετάλλων και υψηλότερες πωλήσεις καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε στη ζώνη του επιπέδου τομέα.

Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 46,2 εκατ. δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι 41,5 εκατ. δολαρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, πρωτίστως ως επακόλουθο των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και της υψηλότερης επιτευχθείσας τιμής χρυσού. Η διαφορά ανάμεσα στον παραχθέντα και τον πωληθέντα χρυσό στην Ολυμπιάδα επηρεάστηκε από τη χρονική στιγμή των αποστολών στο τέλος του τριμήνου. Η αποστολή που καθυστέρησε τον Μάρτιο του 2024 ολοκληρώθηκε στις αρχές του Απριλίου. Οι αντίστοιχες ουγγιές χρυσού που πωλήθηκαν και τα σχετικά έσοδα που αποδίδονται στην εν λόγω καθυστερημένη αποστολή θα αναγνωριστούν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η αυξημένη παραγωγή του τριμήνου επέφερε την αύξηση του κόστους παραγωγής σε 35,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 32,3 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το υψηλότερο κόστος εργασίας και τα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης οδήγησαν σε αύξηση των συνολικών ταμειακών εξόδων ανά πωληθείσα ουγγιά στα 1.287 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 1.220 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Αυτές οι αυξήσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις ελαφρώς χαμηλότερες χρεώσεις κατεργασίας και εμπλουτισμού χρυσού και τα ελαφρώς χαμηλότερα έξοδα πώλησης λόγω βελτιωμένων διαδικασιών εφοδιαστικής για τις αποστολές.

Το AISC ανά πωληθείσα ουγγιά μειώθηκε ελαφρώς σε 1.527 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 1.532 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023 κυρίως λόγω των υψηλότερων πωληθέντων όγκων και των ελαφρώς χαμηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών υποστήριξης της παραγωγής που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα υψηλότερα συνολικά ταμειακά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγής της τάξης των 3,5 εκατ. δολαρίων εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 κατά κύριο λόγο περιλάμβαναν την υπόγεια ανάπτυξη και τις υπόγειες γεωτρήσεις πύκνωσης.

Για το 2024, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την Ολυμπιάδα, προβλέπεται παραγωγή 75.000-85.000 ουγγιών χρυσού. Η παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να είναι συνεπής με το πρώτο τρίμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2024, ανατρέξτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις της Διοίκησης που υποβλήθηκαν στο σύστημα SEDAR+ στη διεύθυνση www.sedarplus.ca στο προφίλ της Εταιρείας.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER