Ε.Ε: 292,5 εκατ. ευρώ στην STMicroelectronics για επένδυση στην αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών στην Ιταλία

Ε.Ε: 292,5 εκατ. ευρώ στην STMicroelectronics για επένδυση στην αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών στην Ιταλία

Την παροχή ποσού 292,5 εκατ. ευρώ προς την STMicroelectronics ενέκρινε η Κομισιόν, για την κατασκευή, στην Κατάνη της Σικελίας, μονάδας που εντάσσεται στην αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών, με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μέτρο θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, την ανθεκτικότητα και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης στις τεχνολογίες ημιαγωγών, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες που ορίζονται στην ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα. Το μέτρο θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.

Η ενίσχυση θα δοθεί υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 292,5 εκατ. ευρώ, με την οποία θα στηριχθεί επένδυση της STMicroelectronics, ύψους 730 εκατ. ευρώ, με σκοπό την κατασκευή μονάδας παραγωγής δισκίων από καρβίδιο του πυριτίου («SiC»). Η Επιτροπή αξιολόγησε το ιταλικό μέτρο βάσει των κανόνων της Ε.Ε για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις και βάσει των αρχών που ορίζονται στην ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα.

Ερευνητικά Έργα

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο διευκολύνει την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και έχει χαρακτήρα κινήτρου. Επιπλέον, το μέτρο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών και θα διευκολύνει την κατασκευή μιας νέας, πρωτοποριακής για την Ευρώπη μονάδας. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο και κατάλληλο για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών της Ευρώπης, και αναλογικό. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το ιταλικό μέτρο βάσει των κανόνων της Ε.Ε για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Το ιταλικό μέτρο που εγκρίναμε σήμερα θα ενισχύσει την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών της Ευρώπης, βοηθώντας μας να υλοποιήσουμε την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Το μέτρο θα εξασφαλίσει στη βιομηχανία μας μια αξιόπιστη πηγή καινοτόμων υποστρωμάτων για ενεργειακά αποδοτικά μικροκυκλώματα. Αυτά είναι απαραίτητα στα ηλεκτρικά οχήματα, τους σταθμούς φόρτισης και άλλες εφαρμογές καίριας σημασίας για την πράσινη μετάβαση. Επίσης, το μέτρο θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης στη Σικελία, ενώ παράλληλα περιορίζει τις πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού».

Με πληροφορίες από energia.gr

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER