Δομική Κρήτης: Εξαγορά του 29,31% από τον Δ. Κούτρα

Δομική Κρήτης:  Εξαγορά του 29,31% από τον Δ. Κούτρα

Η συμφωνία, που υπόκειται στην έγκριση των ομολογιούχων, αφορά σε πώληση 4.654.906 μετοχών ή του 29,31% της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ έναντι 0,9 ευρώ ανά μετοχή, σε εταιρεία συμφερόντων του Δημήτρη Κούτρα γνωστοποιήθηκε από την εισηγμένη. Το ύψος της συναλλαγής ανέρχεται στα 4,19 εκατ. ευρώ.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1985 με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, την εκμετάλλευση ακινήτων, την παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή και εμπορία λατομικών προϊόντων, την παραγωγή σκυροδέματος καθώς επίσης και τη στρατιγική συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. Σήμερα, έχει εστιάσει στην κατασκευή έργων υποδομής, ανάπτυξης ακινήτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εταιρία έλαβε στις 28 Ιουνίου 2023 γνωστοποίηση από: 1) τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη του Μιχαήλ, ο οποίος είναι μέτοχος της Εταιρίας και ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικά ποσοστό 68,619% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της, όπως επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και 2) την εταιρία ADAMAS GROUP LTD, με έδρα στην Λευκωσία Κύπρου, της οποίας οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σ’ αυτές ανήκουν εξ ολοκλήρου στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ότι καταρτίστηκε Συμφωνητικό μεταξύ του Γ. Συνατσάκη και της εταιρίας ADAMAS GROUP LTD για μελλοντική πώληση μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,31% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αντί 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Η πώληση και μεταβίβαση των Μετοχών θα πραγματοποιηθεί, όταν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου που έχει εκδώσει η Εταιρία δώσει τη συναίνεση του για τη συναλλαγή αυτή. 

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER