ΔΕΗ: Διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητας

ΔΕΗ: Διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητας

Με ποσοστό άνω του 98% εγκρίθηκαν από την γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ οι αλλαγές στο καταστατικό της επιχείρησης οι οποίες σηματοδοτούν την διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητας στην εμπορία ειδών τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

Οι αλλαγές, όπως επισημάνθηκε κατά την εισήγηση στη γενική συνέλευση που συνεδρίασε στις αρχές Δεκεμβρίου 2023 υπό την προεδρία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης, Γιώργου Στάσση, υποδηλώνουν την μετατροπή της ΔΕΗ από εταιρεία του Δημοσίου σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, επικεφαλής πολυσχιδούς πολυεθνικού ομίλου που δραστηριοποιείται σε πολλές επιμέρους αγορές πέραν αυτών της ενέργειας. Παράλλξλα, εξασφαλίζουν την συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Αναφορικά με την κατάργηση της θέσης εκπροσώπου των εργαζόμενων στο ΔΣ της επιχείρησης, ο Γιώργος Στάσσης τόνισε ότι οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων θα ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά ή επηρεάζει ουσιωδώς τις εργασιακές σχέσεις. Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης νέα πολιτική αποδοχών με βάση, όπως επισημάνθηκε, τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλες τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες. Στη γενική συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι του 67,48% του μετοχικού κεφαλαίου.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER