Η Κυριακίδης εξαγόρασε εταιρεία μαρμάρου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η Κυριακίδης εξαγόρασε εταιρεία μαρμάρου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Όμιλος Κυριακίδη προχώρησε στην εξαγορά της Whitestone Marble Contractors LLC με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με σκοπό την εμπορία μαρμάρου στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, κάνοντας άνοιγμα στη συγκεκριμένη αγορά η οποία παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Στόχος του Ομίλου είναι κυρίως η αντιστάθμιση των απωλειών που έχει υποστεί στην Κίνα, όπου το σύνολο του κλάδου ελληνικού μαρμάρου έχει πληγεί σημαντικά από την εκδήλωση της πανδημίας και ύστερα, χάνοντας σημαντικό μέρος των εσόδων του.

Η μείωση των πωλήσεων για το ελληνικό μάρμαρο στην Κίνα, μία αγορά στην οποία διοχετεύονταν οι μεγαλύτερες ποσότητες της εγχώριας εξόρυξης όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχει επηρρεάσει όλες τις επιχειρήσεις μαρμάρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου Κυριακίδη για το 2023, θα καταγραφεί μείωση στις πωλήσεις όγκων μαρμάρου. Η Κυριακίδης προσβλέπει ότι θα αντισταθμίσει με τα νέα έργα που αναλαμβάνει όπου απαιτείται η τοποθέτηση επεξεργασμένου μαρμάρου.

Σε γενικότερο πλαίσιο, πάντως, ο όμιλος Κυριακίδη αναμένεται ότι φέτος θα είναι κερδοφόρος σε σχέση με το 2022, όπου και παρουσίασε ζημίες κυρίως λόγω της επίδρασης που είχε στα αποτελέσματα του η μείωση των πωλήσεων στην κινεζική αγορά. Ωστόσο σε επίπεδο τζίρου αναμένεται ότι οι επιδόσεις της Κυριακίδης θα είναι επηρεασμένες από τα απόνερα της πανδημίας καθώς και από τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Για να αντιληφθούμε τη σχέση και τη σημασία που διατηρεί με την Κίνα ο όμιλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη χώρα έχει θυγατρική εταιρεία με την ονομασία FHL Marbles Hong Kong Limited.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο 2022 ο όμιλος ίδρυσε καινούργια θυγατρική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Ηλιάνα Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης. Αντικείμενο της εταιρείας αυτής είναι η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) καθώς και από υβριδικούς σταθμούς εγκατεστημένους στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

To αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 50 χιλ. ευρώ εκ των οποίων ποσοστό 20% κατέχεται από την μητρική εταιρεία, ποσοστό 60% κατέχεται από την θυγατρική εταιρεία ΑΕΤΟΣ ΑΒΕΜΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της του εσωτερικού που κατέβαλλαν ήδη τον Μάϊο του 2023 ποσό 30 χιλ. ευρώ, που αναλογεί στην συμμετοχή τους και ποσοστό 20% ανήκει σε λοιπούς μετόχους. Ο όμιλος, το 2022, είχε τζίρο 63 εκατ. ευρώ, μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τα 84 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021, δεχόμενος την επιβάρυνση από την μείωση των πωλήσεών του στην Κίνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων του 2021 που ήταν 22 εκατ. ευρώ, να γυρίσουν σε ζημίες 6,17 εκατ. ευρώ.

Με πληροφορίες από constructionmag.gr

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER