Ανοδική πορεία για τα κόστη κατασκευής νέων κτιρίων

Ανοδική πορεία για τα κόστη κατασκευής νέων κτιρίων

Αύξηση 7,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το γ’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2021, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2021 με το 2020. Παράλληλα, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,9% το γ’ τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του β’ τριμήνου 2022, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2021.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 9,6% το γ’ τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2021, έναντι αύξησης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2021 με το 2020. Ειδικότερα, η ετήσια αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 12,2%, καθώς και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 5,2%.

Ενώ, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2% το γ’ τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2022, έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2021. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2,3% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 1,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων. Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

Έτσι, ο δείκτης αυτός καταρτίζεται βάσει δύο επιμέρους δεικτών τιμών:

  1. του μηνιαίου δείκτη τιμών ή κόστους υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών που παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών των οικοδομικών υλικών
  2. του τριμηνιαίου δείκτη τιμών αμοιβής ή κόστους εργασίας στην κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη των αμοιβών για τις επιμέρους εργασίες που εκτελούνται για την ανέγερση μιας νέας οικοδομής κτηρίου κατοικιών.

Άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών το Σεπτέμβριο 2022

Νέα μεγάλη άνοδος, της τάξης του 12,4%, σημειώθηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολικά τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες, που «συμπαρασύρθηκαν» από εκείνες στην ηλεκτρική ενέργεια και το πετρέλαιο κίνησης.

Ειδικότερα, οι τιμές αυξήθηκαν σε: Ηλεκτρική ενέργεια (30,4%), Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (29,6%), Τούβλα (29,5%), Σίδηρο οπλισμού (18,1%), Παρκέτα (17,3%), Αγωγούς χάλκινους (15,8%), Γκαραζόπορτες (14,4%), Ξυλεία οικοδομών (12,4%), Έτοιμο σκυρόδεμα (12,1%), Εντοιχισμένα ντουλάπια (11,9%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (10,7%), Μαρμαρόπλακες (10%), Παράθυρα ξύλινα (9,9%), Πόρτες εσωτερικές (9,8%), Κουφώματα αλουμινίου (9,4%), Πλακίδια γενικά-δαπέδου, τοίχου (8,9%), Υαλοπίνακες ασφαλείας (8,6%), Τσιμέντο (8,2%), Ανελκυστήρες (7%), Θερμαντικά σώματα (6%) και Σωλήνες χαλκού (5,5%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 12,4% το Σεπτέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, έναντι αύξησης 5,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2021 με το 2020. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,9% τον Σεπτέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2022, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2021.

Must Reads
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER