Η στρατηγική της EuRIC για την κυκλικότητα στον τομέα των μετάλλων

Η στρατηγική της EuRIC για την κυκλικότητα στον τομέα των μετάλλων

Η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 θα απαιτήσει δραστικές αλλαγές σε όλες τις αλυσίδες αξίας, ιδίως για βιομηχανίες έντασης ενέργειας, όπως η παραγωγή μετάλλων. Χάρη στις εγγενείς ιδιότητες και την εμπορική αξία τους, τα απορριπτόμενα μέταλλα ανακυκλώνονται για δεκαετίες και χρησιμοποιούνται διαρκώς για την παραγωγή νέων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων υλικών.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Η ανακύκλωση μετάλλων είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του νέου Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. Τα μέταλλα είναι απαραίτητα για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα αλλά και για προϊόντα της καθημερινής ζωής.

Σε σύγκριση με την πρωτογενή εξόρυξη, η ανακύκλωση χάλυβα, αλουμινίου ή χαλκού εξοικονομεί αντίστοιχα 58%, 92% και 65% των εκπομπών CO2 και βοηθά στη μείωση των αναγκών σε πρωτογενείς πρώτες ύλες, οι οποίες εάν εξορύσσονται εκτός ΕΕ, συνήθως δεν υπόκεινται σε αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. Παρά τα τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη, κάποιοι σημαντικοί παράγοντες εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ανακύκλωση μετάλλων στην ΕΕ:

  • Η βιομηχανία της Ευρώπης παραμένει ως επί το πλείστον γραμμική, με μόνο το 12% των υλικών που χρησιμοποιεί να προέρχονται από την ανακύκλωση. Ως αποτέλεσμα, η προσφορά παλαιοσιδήρου στην ΕΕ από ανακύκλωση που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του κλάδου, συχνά υπερβαίνει τη ζήτηση και παραμένει ελλιπώς χρησιμοποιούμενη στην παραγωγική διαδικασία.
  • Οι τιμές των εμπορευμάτων εξακολουθούν να αδυνατούν να ενσωματώσουν τα τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης μετάλλων. Στη νομοθεσία της ΕΕ δεν υπάρχει κανένα κίνητρο που να επιβραβεύει την ανακύκλωση μετάλλων, η οποία διαθέτει εγγενώς χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα και ενέργειας σε σύγκριση με την πρωτογενή εξόρυξη.
  • Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα εμποδίζει την αύξηση της κυκλικότητας. Τα scrap μετάλλων είναι ένα πολύτιμο αγαθό, με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο δεν πρέπει να ταξινομείται ως απόβλητο αλλά ως δευτερογενής πρώτη ύλη. Επιπλέον, ορισμένες διαδικασίες που σχετίζονται με τις διασυνοριακές αποστολές ή την αδειοδότηση, παραμένουν υπερβολικά δύσκολες και χρονοβόρες οπότε δεν παρέχουν κίνητρα για ανάπτυξη κυκλικών αλυσίδων αξίας για τα μέταλλα.
Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Όπως αναφέρει η Cinzia Vezzosi, πρόεδρος της EuRIC, «Ήρθε η ώρα να θεσπιστεί μια πιο φιλόδοξη στρατηγική για την ενίσχυση της ανακύκλωσης μετάλλων στην ΕΕ και την υποστήριξη ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας των μετάλλων, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά κάθε σύγχρονης οικονομίας».

Η Vezzosi τόνισε ιδιαίτερα την απόλυτη ανάγκη δημιουργίας συνθηκών κανονιστικού πλαισίου και κινήτρων που θα ενισχύσουν την ανακύκλωση των μετάλλων και την παραγωγή μετάλλων από δευτερογενείς πρώτες ύλες, επιβραβεύοντας τα περιβαλλοντικά τους οφέλη. «Αυτή πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ». Παίρνοντας το παράδειγμα του χάλυβα, συμπλήρωσε: «Είναι βασικό να υποστηριχθούν οι αλυσίδες αξίας που επί του παρόντος προσπαθούν να μεταβούν από τις υψικάμινους που χρησιμοποιούν πρωτογενές σιδηρομετάλλευμα και άνθρακα, σε φούρνους ηλεκτρικού τόξου που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χάλυβα και μπορούν να χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Ο χάλυβας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και τα μέταλλα γενικά δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, αλλά είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά».

Εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη απλούστευσης της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στις κυκλικές αλυσίδες αξίας. «Για τη δημιουργία μιας εύρυθμης αγοράς για δευτερογενείς πρώτες ύλες στην ΕΕ, τα απορριπτόμενα μέταλλα που πληρούν τις βιομηχανικές προδιαγραφές, πρέπει να σταματήσουν πλέον να ταξινομούνται ως απόβλητα. Πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τη νομοθεσία που εμποδίζει τη μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία με τους πρωταρχικούς στόχους πολιτικής της ΕΕ που ενσωματώνονται στην Πράσινη Συμφωνία, διαφορετικά οι εταιρείες που εισάγουν καινοτομία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας δε θα είναι σε θέση να επιτύχουν», τόνισε η Vezzosi.

Τελευταίο σημείο αλλά εξίσου σημαντικό είναι η εξασφάλιση ελεύθερου, δίκαιου και βιώσιμου εμπορίου. Στο πλαίσιο μίας εγγενώς παγκόσμιας αγοράς, πρέπει να αποφευχθούν οποιοιδήποτε εμπορικοί περιορισμοί που επηρεάζουν αρνητικά τα scrap μετάλλων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της βιομηχανίας. Τα μέτρα θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δικαιότερη τιμολόγηση των εισαγωγών προϊόντων που χαρακτηρίζονται από υψηλές εκπομπές άνθρακα για να εξισορροπηθεί ο ανταγωνισμός με τα προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά.

Με πληροφορίες από euric-aisbl.eu

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER