Αρ. Χαντάβας: Η αποθήκευση ενέργειας είναι πιο επιτακτική από ποτέ

Αρ. Χαντάβας: Η αποθήκευση ενέργειας είναι πιο επιτακτική από ποτέ

Στα βήματα που απαιτούνται, προκειμένου η Ελλάδα να επιτύχει τον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ μέχρι το 2030, όπως προβλέπεται στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), αναφέρθηκε ο επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power και Πρόεδρος της SolarPower Europe Αριστοτέλης Χαντάβας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Delphi Economic Forum 2023.

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επίτευξη του στόχου του 2030, τόνισε όμως την ανάγκη για άμεση διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς οι επενδύσεις στην αποθήκευση, κυρίως από εταιρείες που διαχρονικά έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τις υλοποιήσουν. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, με τη συχνότητα περικοπών ισχύος που επιβάλλονται στις ΑΠΕ να έχει αυξηθεί σημαντικά, το ζήτημα της αποθήκευσης έχει γίνει πλέον πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η ενσωμάτωση Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας Μπαταριών (BESS) στα πάρκα ΑΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το ενεργειακό σύστημα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την χρήση συμβατικών κοστοβόρων πηγών ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία. Παράλληλα, ο συνδυασμός αυτός συνεισφέρει στην ευστάθεια του δικτύου και μειώνει το κόστος της ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές.

Σε ότι αφορά το repowering, o επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power αναφέρθηκε στο ότι παρόλο που στο πρόσφατο Νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν ορισμένες από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που θεσμοθετεί την διευκόλυνσή του, αρκετά ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Συγκεκριμένα, πρέπει να δρομολογηθεί η ρύθμιση θεμάτων όπως η αποζημίωση, ειδικά στην περίπτωση που το repowering γίνει προ λήξης της σταθερής σύμβασης πώλησης, και να αντιμετωπιστούν συνολικά τα αδειοδοτικά εμπόδια. Ακόμη, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την υβριδοποίηση των έργων ΑΠΕ.

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης, επέκτασης και ψηφιοποίησης των δικτύων, τα οποία χαρακτήρισε ως τη ραχοκοκαλιά του ενεργειακού συστήματος, ώστε να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη νέων ΑΠΕ. Κλείνοντας, σχετικά με τη δραστηριότητα της Enel Green Power Ηellas, ο Αριστοτέλης Χαντάβας ανέφερε πως η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER