Ελληνικός Χρυσός: Περιβαλλοντική παρακολούθηση, διαφάνεια και λογοδοσία πέρα από τις συνήθεις πρακτικές στην Ελλάδα

Ελληνικός Χρυσός: Περιβαλλοντική παρακολούθηση, διαφάνεια και λογοδοσία πέρα από τις συνήθεις πρακτικές στην Ελλάδα

Μέσα από την εφαρμογή του πλέον καινοτόμου, ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, η Ελληνικός Χρυσός διασφαλίζει ένα αειφόρο μέλλον, στη βάση των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση αφορά σε μεθόδους και εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων μιας περιοχής, τα οποία επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων και την ανοικτή πρόσβαση σε αυτά από ελεγκτικούς μηχανισμούς, θεσμικούς φορείς, αλλά και το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών έως το ευρύ κοινό.

Ο κύριος, δε, στόχος της περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι η διαχείριση και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μιας οικονομικής δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, όπως επίσης και η διαρκής συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικά για την εξορυκτική βιομηχανία, της οποίας οι δραστηριότητες ενέχουν σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, η περιβαλλοντική παρακολούθηση είναι σχεδόν ταυτόσημη με την ίδια της την ύπαρξη. 

Ελληνικός Χρυσός, φυτώριο, Μεταλλεία Κασσάνδρας

Στη Βορειοανατολική Χαλκιδική και συγκεκριμένα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική του Ομίλου Eldorado Gold, έχει προχωρήσει, ήδη από το 2016, από τη θεωρία στην πράξη. Τηρώντας πιστά τις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας και επιδιώκοντας διαρκώς την αριστεία σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της, έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει, μέσα, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο των μεταλλευτικών της εγκαταστάσεων, ένα από τα πιο σύγχρονα, εξελιγμένα και ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος διεθνώς.

Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που προέκυψε με συστηματική δουλειά και συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους πολλών και διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων. Πρόκειται για μία επένδυση με αρχικό κόστος εγκατάστασης άνω των 4 εκατ. ευρώ και ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης που προσεγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ.

Σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής από την μακροχρόνια προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα, που αποτελεί το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα αποκατάστασης το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με συνολικό κόστος άνω των 120 εκατ. ευρώ, εγγυάται τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητας.

Ελληνικός Χρυσός, φυτώριο, Μεταλλεία Κασσάνδρας

Για τις ανάγκες του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η Ελληνικός Χρυσός έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο 500 σταθμών, οι οποίοι διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό, μέσω του οποίου καταγράφονται, ελέγχονται, εξετάζονται ποιοτικά και μετρούνται ποσοτικά 13 συγκεκριμένες περιβαλλοντικές παράμετροι. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται όλο το φάσμα των πιθανών άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της μεταλλευτικής δραστηριότητας που σχετίζονται ή μπορεί να επηρεάζουν το Δήμο Αριστοτέλη. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των μεταλλείων Κασσάνδρας περιλαμβάνει:

 1. Οικολογική και χημική ποιότητα των ποτάμιων και των παράκτιων υδάτων της περιοχής
 2. Χημική ποιότητα των υπόγειων και πόσιμων υδάτων της περιοχής
 3. Χημική ποιότητα και ποσότητα των υγρών αποβλήτων (επεξεργασμένων νερών μεταλλείου)
 4. Επίπεδο θορύβου και δονήσεων τόσο εντός των εργοταξίων όσο και στους οικισμούς της περιοχής, καθώς και σε σημεία του οδικού άξονα με έντονη κυκλοφορία
 5. Εκπομπές σκόνης τόσο στα εργοτάξια όσο και τους οικισμούς της περιοχής
 6. Ατμοσφαιρική ποιότητα στους οικισμούς της περιοχής (Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγιρα, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, προσεχώς και στη Μ. Παναγία)
 7. Μετεωρολογικές παραμέτρους
 8. Γεωτεχνική και φυσικοχημική παρακολούθηση του χώρου ξηρής απόθεσης Κοκκινόλακκα
 9. Ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση των εξορυκτικών αποβλήτων
 10. Χημική ποιότητα των εδαφών της περιοχής
 11. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
 12. Ημερήσιο αριθμό φορτηγών στο οδικό δίκτυο της περιοχής
 13. Επιτήρηση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής (χλωρίδας και πανίδας).

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, διατίθενται ελεύθερα και είναι διαρκώς προσβάσιμα στους ενδιαφερόμενους φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και το γενικό κοινό μέσω δημοσίως προσβάσιμης διαδικτυακής πλατφόρμας, που είναι διαθέσιμη στο environmental.hellas-gold.com.

Ελληνικός Χρυσός, Μεταλλεία Κασσάνδρας

Μέσω του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει με σεβασμό τη μακραίωνη μεταλλευτική παράδοση του τόπου, εκσυγχρονίζει και εξελίσσει τις μεταλλευτικές της δραστηριότητες, εντοπίζει τυχόν σημεία προς βελτίωση, συνδυάζοντας παράλληλα αριστεία στην ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία.

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Ελληνικός Χρυσός θέτει διαρκώς και σε απόλυτη προτεραιότητα την αρμονική της συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον που τη φιλοξενούν. Μέσα από το πλέον αυστηρό δίκτυο ελεγκτικών μηχανισμών και διαχειριστικών διαδικασιών που έχει αναπτύξει, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης αποδεικνύει στην πράξη ότι για την επίτευξη των περιβαλλοντικών, εταιρικών και κοινωνικών στόχων, βασικό στοιχείο είναι η διαφάνεια.

Και ακριβώς αυτή η διαφάνεια που διατρέχει το σύνολο των λειτουργιών της Ελληνικός Χρυσός, συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής της στρατηγικής και καθιστά εν τέλει τη μεταλλευτική δραστηριότητα έναν δυναμικό χορηγό προόδου και αειφορίας για ολόκληρη την περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER