Πρότυπα διαχειριστικά σχέδια γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας από την ΕΑΓΜΕ

Πρότυπα διαχειριστικά σχέδια γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας από την ΕΑΓΜΕ

H Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στο πλαίσιο Σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιεί ένα σημαντικό έργο με τίτλο «Διαχειριστικά Σχέδια Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας (ΔΙΑΓΕΩΘ)» με στόχο τη δημιουργία πρότυπης μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης για γεωθερμικά (γ/θ) πεδία χαμηλής ενθαλπίας, τοπικού ενδιαφέροντος.

H δράση αυτή υπαγορεύεται από την έλλειψη κατάλληλων σχεδίων διαχείρισης για την ορθολογική αξιοποίηση του γ/θ δυναμικού των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος της χώρας. Αποσκοπεί δε στη δημιουργία πρότυπης μελέτης Σχεδίου Διαχείρισης και την προτυποποίηση της διαδικασίας, βάσει πραγματικών συνθηκών από στοιχεία εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πόρων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ορθολογική και αειφόρος αξιοποίηση των γ/θ πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος της χώρας.

Τα Σχέδια Διαχείρισης θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  1. Γεωλογική και δυναμική (αριθμητική) μοντελοποίηση των πεδίων, προσομοίωση ροής και θερμικής μεταφοράς του ταμιευτήρα και εφαρμογή μακροπρόθεσμων σεναρίων εκμετάλλευσης/διαχείρισης με τη βοήθεια εξειδικευμένων (Leapfrog Geothermal και FEFLOW) και ανοικτού κώδικα (ελεύθερων) λογισμικών και εισαγωγή όλων των διαθέσιμων απαραίτητων δεδομένων
  2. Διαρκή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση κρίσιμων χαρακτηριστικών του γ/θ ταμιευτήρα μέσω τηλεμετρικού δικτύου
  3. Περιοδικές μετρήσεις υπαίθρου και δειγματοληψίες ρευστών
  4. Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των ρευστών για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την προέλευση και κυκλοφορία των ρευστών και τις τυχόν επιπτώσεις στον εξοπλισμό (επικαθήσεις, διαβρώσεις)
  5. Μελέτη φαινομένων μεταφοράς ρευστών και θερμότητας καθώς και του βέλτιστου σχεδιασμού του δικτύου μεταφοράς των ρευστών και του εγκατεστημένου εξοπλισμού εκμετάλλευσης
  6. Αξιολόγηση της διάθεσης των απορριπτόμενων ρευστών και της επανεισαγωγής τους σε κατάλληλες θέσεις, κ.ά.

Πιλοτικά θα εφαρμοσθούν Σχέδια Διαχείρισης σε δύο (2) επιλεγμένα γ/θ πεδία χαμηλής θερμοκρασίας (τοπικού ενδιαφέροντος), στα πεδία Νέου Ερασμίου-Μαγγάνων Ξάνθης και Ν. Απολλωνίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να δημιουργηθεί η πρότυπη συνθετική μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης, η οποία θα αποτελέσει οδηγό εκπόνησης αντίστοιχων Σχεδίων και σε άλλα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος.

Για την εκτέλεση αυτού του έργου, η ΕΑΓΜΕ προχώρησε στην υπογραφή τριών πολύ σημαντικών Προγραμματικών Συμβάσεων με:

  • Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επικ. Καθηγητή Βασίλειο Γαγάνη για συνεργασία σε θέματα μοντελοποίησης-προσομοίωσης και μηχανικής ρευστών
  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Ανδρίτσο για συνεργασία σε θέματα επικαθήσεων αλάτων και διαβρώσεων
  • Τμήμα Γεω-επιστημών του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Orlando Vaselli για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων δειγματοληψιών και αναλύσεων γεωθερμικών ρευστών (ισότοπα) και ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού

Η συμβολή των προαναφερθέντων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού στην εκπόνηση ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης γ/θ πεδίων χαμηλής ενθαλπίας είναι εξαιρετικά σημαντική λόγω της τεράστιας επιστημονικής γνώσης, εξειδίκευσης και εμπειρίας που το καθένα από αυτά διαθέτει στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Από τις υπογραφείσες Προγραμματικές Συμβάσεις και τις επακόλουθες στενές συνεργασίες αναμένεται να προκύψουν σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ορθολογική εκμετάλλευση των γ/θ πεδίων χαμηλής ενθαλπίας της χώρας.

Το έργο «Διαχειριστικά Σχέδια Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας, ΔΙΑΓΕΩΘ» εκπονείται από το Τμήμα Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ) της ΕΑΓΜΕ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Απόστολο Αρβανίτη, Προϊστάμενο, και με συμμετοχή των στελεχών του Τμήματος Μάρκου Ξενάκη, Μάριου Αμβράζη, Πολυάνθης Τρίμη, Χρήστου Μυλωνά, Ευάγγελου Στεφάνου και Σταματίνας Σεφερλή, στο πλαίσιο της Αναβάθμιση Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, περιλαμβάνοντας πρωτοπόρες -για την ελληνική πραγματικότητα- δράσεις με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του γ/θ δυναμικού της Ελλάδας.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER