Πώς η τεχνολογία IoT μπορεί να βοηθήσει τη μεταποιητική βιομηχανία

Πώς η τεχνολογία IoT μπορεί να βοηθήσει τη μεταποιητική βιομηχανία

Τα επόμενα χρόνια, οι διάφοροι βιομηχανικοί κλάδου είτε θα εξελιχθούν ή θα δεχθούν σημαντικό ανταγωνισμό με βάση αποκλειστικά τον τρόπο που επιλέγουν να ενσωματώσουν την τεχνολογία του Internet of Things (IoT) στις διαδικασίες τους. Η σωστή χρήση της τεχνολογίας θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ασφάλεια, να εξασφαλίσουν καλή χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και να προλαμβάνουν πιθανές αστοχίες.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αναφέρεται στο δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών, οικιακών συσκευών, αυτοκινήτων καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αυτών και του cloud και μεταξύ των ίδιων των συσκευών. 

Στο βιομηχανικό τομέα, η τεχνολογία IoT απαιτεί διαχωρισμό μεγαλύτερων συστημάτων σε μικρότερα. Με αυτόν τον τρόπο, η διαχείριση του δικτύου, η αναβάθμιση του και η διατήρηση του γίνονται σημαντικά πιο εύκολες και απλές.

Ειδικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αναμόρφωσης των οικοσυστημάτων τους μέσω των αναδυόμενων τεχνολογιών, σχετικές μελέτες δείχνουν ότι οι ηγέτες του κλάδου υιοθετούν, επιθετικά, λύσεις Industry 4.0 που αλλάζουν το παιχνίδι, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη.

Υψηλότερα περιθώρια κέρδους και ικανοποίηση πελατών

Στον σύγχρονο κόσμο, οι επιχιερήσεις έχουν άφθονες ευκαιρίες για χρήση τεχνολογιών IoT και συνδεδεμένων οντοτήτων στις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις. Τα οφέλη που προκύπτουν σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μαζί με βελτίωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τους πελάτες. Η δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης προβλημάτων ή αστοχιών αυξάνει το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και μειώνει το χρόνο επίλυσης προβλημάτων, ενισχύοντας το επίπεδο ικανοποοίησης των πελατών.

Επιπλέον, η έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση αστοχιών θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις ποιότητας σε μελλοντικά προϊόντα. Τα νέα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν, με τη σειρά τους, να εξασφαλίσουν υψηλότερη ποιότητα και πιστότητα, σταθερές σχέσεις με τους πελάτες και, τελικά, καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

Βελτιωμένη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς τρόπους βελτίωσης των επιπέδων εξυπηρέτησης των πελατών τους. Μία από αυτές είναι ο ταχύτερος χρόνος παράδοσης των προϊόντων. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν συχνά δίκτυα μικρο-logistics για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ταχείας παράδοσης.

Οι τεχνολογίες IoT στην αλυσίδα εφοδιασμού θα υποστηρίξουν περαιτέρω τον έλεγχο και τη διαχείριση των αποθεμάτων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αποκτούν καλύτερη εικόνα του πραγματικού αποθέματος σε όλο το σύνθετο δίκτυο logistics.

Βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος

Οι αισθητήρες IoT καταγράφουν δεδομένα σχετικά με τις προδιαγραφές του προϊόντος και άλλες μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τρίτους, σε διαφορετικά στάδια του κύκλου παραγωγής ενός προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, οι κατασκευαστές προσδιορίζουν ποια προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ποια χρειάζονται έλεγχο.

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται αφορούν στη σύνθεση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν, την επίδραση της μεταφοράς των υλών και άλλων παραγόντων στα τελικά προϊόντα. Το σύστημα IoT θα μπορούσε να παρέχει δεδομένα σχετικά με τις αντιδράσεις των καταναλωτών στο προϊόν και οι πληροφορίες αυτές βοηθούν στον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων ποιότητας.

Βελτιωμένη ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής

Οι τεχνολογίες IoT, σε συνδυασμό με την ανάλυση δεδομένων, μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια για τους εργαζομένους και τον εξοπλισμό παρακολουθώντας βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs), συμπεριλαμβανομένων δυσλειτουργιών εξοπλισμού, απουσιών εργαζομένων και ατυχημάτων και τραυματισμών, κατά τη διάρκεια των καθημερινών λειτουργιών.

Η τεχνολογία εξασφαλίζει επίσης ομαλή λειτουργία μέσω συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σε αυτούς τους σημαντικούς τομείς. Έτσι, τα ζητήματα ασφάλειας μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα και, ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις μπορούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Διάφορες παραγωγικές διαδικασίες απαιτούν απομακρυσμένη παρακολούθηση, όπου το εργατικό δυναμικό ελέγχει αυτές τις διαδικασίες σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και τις παρακολουθεί εύκολα εξ αποστάσεως. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση του εξοπλισμού και των διαδικασιών παραγωγής μπορούν να βελτιώσουν πολλές από τις παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι αισθητήρες με δυνατότητα IoT μπορούν να παρακολουθούν τη χρήση και την καλή κατάσταση του εξοπλισμού, κάτι που βοηθά στην αξιολόγηση της απόδοσης του. Επιπλέον, οι βιομηχανίες μπορούν να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την κατανάλωση ενέργειας σε όλο τον κύκλο παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα παρακολούθησης της γραμμής παραγωγής μέσω της τεχνολογίας IoT σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους σε ποσοστό έως και 45%.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription

Βελτιωμένη διαχείριση logistics

Οι παραγωγικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες IoT για την παρακολούθηση της παράδοσης των προϊόντων και των δαπανών που σχετίζονται με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για να βελτιστοποιούν εργασίες που επηρεάζουν το κόστος καυσίμων. Η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της θέσης του οχήματος παράδοσης αυξάνει την ασφάλεια του οδηγού, μειώνει τις ζημιές στο απόθεμα και τα σχετικά ασφάλιστρα.

Μία εφοδιαστική αλυσίδα με δυνατότητες IoT μπορεί να αφορά πολλές διαφορετικές περιπτώσεις: από την αποθήκευση προϊόντων έως τη διαχείριση στόλου και την παρακολούθηση της κατάστασης των μεταφερόμενων αγαθών.

Ασφάλεια των εργαζομένων

Η μεταποίηση μπορεί, υπό συνθήκες, να είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη βιομηχανία, με υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων ετησίως. Η τεχνολογία IoT αναδύεται ως η σύγχρονη τάση για τη βελτίωση της ασφάλειας και την πρόληψη ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία, καθώς βοηθά τις βιομηχανίες να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους.

Ορισμένες περιπτώσεις χρήσης της τεχνολογίας IoT για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας περιλαμβάνουν φορητές συσκευές που παρακολουθούν τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση των εργαζομένων. Με αυτό τον τρόπο, κάποιος μπορεί να λάβει ειδοποιήσεις όταν είναι επικίνδυνο να συνεχίσει να εργάζεται. Οι έξυπνοι αισθητήρες μπορούν να ανιχνεύσουν υπερβάσεις στα επίπεδα θερμότητας, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακτινοβολίας ή θορύβου και να στείλουν ειδοποιήσεις. Υπάρχουν επίσης αισθητήρες πυρκαγιάς που είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στις αλλαγές θερμοκρασίας, ανιχνεύοντας πυρκαγιές και ειδοποιώντας άμεσα το σύστημα.

Αυτοματοποίηση μεταξύ μηχανών

Μία άλλη κύρια λειτουργία των τεχνολογιών IoT είναι η επικοινωνία μεταξύ συσκευών μέσω διάφορων «έξυπνων» αισθητήρων που ενσωματώνονται στις συσκευές. Οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία και την αυτοματοποίηση των αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας υλικών, της πρόβλεψης ζήτησης και πωλήσεων και της διανομής χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Επίσης, με το εταιρικό σύστημα ERP να επικοινωνεί με προϊόντα και μηχανές, το εργατικό δυναμικό μπορεί να παρακολουθεί στενά την απόδοση της παραγωγής και να αναλύει τις συλλεγόμενες πληροφορίες με σκοπό την άμεση εξεύρεση λύσεων σε πιθανά προβλήματα.

Ακριβής επισκευή και συντήρηση

Το IoT είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού. Τα δεδομένα που συλλέγονται από συνδεδεμένες συσκευές χρησιμοποιούνται από εφαρμογές για την παρακολούθηση λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο και, ως εκ τούτου, καθιστούν τις εργασίες συντήρησης ευκολότερες και πιο ακριβείς.

Οι βιομηχανίες που εκμεταλλεύονται τις τεχνολογίες IoT μπορούν να έχουν άμεση γνώση των αιτίων μίας βλάβης, ίσως και πριν αυτή η βλάβη συμβεί, οπότε βελτιώνεται η παραγωγικότητα και μειώνεται το κόστος.

Ασφάλεια και ιδιωτικότητα

Η αυθεντικοποίηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε όλους τους τομείς του IoT, είτε πρόκειται για εφαρμογές δικτύου, cloud ή λογισμικού. Το IoT έχει καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος «έξυπνης παραγωγής», η οποία εξασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια, βελτιώνει την απόδοση και τις υπηρεσίες και μειώνει το χρόνο και το κόστος. Με λίγα λόγια, οι τεχνολογίες IoT είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από το Industry 4.0.

Πρόληψη συμβάντων πυρκαγιάς

Οι πυρκαγιές στο χώρο εργασίας είναι ευρέως διαδεδομένες και, παρόλο που συνήθως οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες, μπορούν να προληφθούν εάν εντοπιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Οι τεχνολογίες IoT μπορούν να ανιχνεύσουν άμεσα την αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία πιθανά σχετίζεται με πυρκαγιά σε μονάδες παραγωγής. Η έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς διασφαλίζει την έγκαιρη εκκένωση των χώρων και, ακολούθως, την υιοθέτηση νέων, συμπληρωματικών πρωτοκόλλων για προληπτικές ενέργειες.

Προκλήσεις που σχετίζονται με τις τεχνολογίες IoT

Οι σύγχρονες τεχνολογίες απαιτούν εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό με επαρκείς δεξιότητες για να χειρίζεται το σύγχρονο εξοπλισμό παραγωγής και τα συστήματα λογισμικού που είναι εξοπλισμένα με τεχνολογίες IoT. Αν και οι μεταποιητικές βιομηχανίες δείχνουν να είναι έτοιμες για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αντιμετωπίζουν έλλειψη ειδικευμένου και ικανού ανθρώπινου δυναμικού.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Το IoT στη βιομηχανική παραγωγή

Η παγκόσμια αγορά του IoT στο βιομηχανικό τομέα επεκτείνεται συνεχώς και, σύμφωνα με τους ειδικούς, η αυξανόμενη δημοτικότητά του καθίσταται δυνατή με την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών όπως οι «έξυπνοι» αισθητήρες και η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα. Σε πρόσφατη ανάλυση, η Allied Market Research προέβλεψε ότι το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς για το IoT στον τομέα της μεταποίησης αναμένεται να φτάσει έως και τα 525 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, δηλαδή αύξηση κατά 22%.

Οι τεχνολογίες IoT στον κλάδο της μεταποίησης παρουσιάζουν ευκαιρίες ανάπτυξης και αύξησης των κερδών και οι μεγάλες επιχειρήσεις ήδη ερευνούν εξειδικευμένη τεχνολογία για να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση και να μεγιστοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της. Ως αποτέλεσμα, η πολλά υποσχόμενη τεχνολογία μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τις βιομηχανίες και να βοηθήσει στην επίτευξη βιομηχανικής αριστείας επόμενης γενιάς.

Με πληροφορίες από yourstory.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER