Μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης ΕΑΓΜΕ - Κύπρου

Μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης ΕΑΓΜΕ - Κύπρου

Στο πλαίσιο της 54ης συνάντησης των Γενικών Διευθυντών του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EuroGeoSurveys / EGS), η οποία διεξήχθει στο Δουβλίνο, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών, Διονύσιος Γκούτης, και ο Κύπριος ομόλογος του, Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου υπέγραψαν μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη των ακόλουθων δράσεων:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της γεωλογικής χαρτογράφησης, της έρευνας και μελέτης των Ορυκτών Πρώτων Υλών και των υπόγειων υδατικών πόρων, των γεωκινδύνων, της γεωδυναμικής, της υποθαλάσσιας γεωλογίας, της γεωχημείας, της γεωφυσικής, της παλαιοντολογίας, της ορυκτολογίας-πετρολογίας, της γεωλογικής, μεταλλευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων συναφών αντικειμένων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς διαχείρισης των υδατικών πόρων και της εναλλακτικής διαχείρισης (διαχείριση περιλαμβανομένης της αξιοποίησης) των εξορυκτικών αποβλήτων.
  • Συνεργασία στην υποβολή κοινών προτάσεων για εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η εκατέρωθεν υποστήριξη της συμμετοχής του άλλου συμβαλλόμενου σε consortia Ευρωπαϊκών και Διεθνών έργων.
  • Συνεργασία στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών / δημοσιεύσεων / ανακοινώσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
  • Εκατέρωθεν αξιοποίηση γεωλογικών δεδομένων, υποδομών και εργαστηριακού εξοπλισμού, και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη για επίτευξη του σκοπού του Μνημονίου.
  • Συνεργασία στη διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και διαλέξεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού

Η υπογραφή του Μνημονίου Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολυετούς και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των δύο Γεωλογικών Υπηρεσιών, οι οποίες διαχρονικά δηλώνουν το κοινό ενδιαφέρον τους για συνεργασία στον τομέα των επιστημών της Γης και μοιράζονται την κοινή πρόθεσή τους στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πεδία δράσης τους.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER