Ο ρόλος της ΕΑΓΜΕ στη δράση του EuroGeoSurveys για το έτος 2022

Ο ρόλος της ΕΑΓΜΕ στη δράση του EuroGeoSurveys για το έτος 2022

Ο EuroGeoSurveys (EGS - The Association of the Geological Surveys Organizations of Europe ) είναι ένας διεθνής οργανισμός (μη κερδοσκοπικός), σύνδεσμος των 37 Εθνικών Γεωλογικών Υπηρεσιών & Ινστιτούτων, ο οποίος προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κορυφαίων γεωεπιστημονικών ιδρυμάτων της Ευρώπης για περισσότερα από 50 χρόνια.

Ο EuroGeoSurveys αντιμετωπίζει από κοινού ευρωπαϊκά ζητήματα στον τομέα των γεωεπιστημών και συνεργάζεται σε έργα που ενημερώνουν άμεσα την κοινοτική, τοπική και εθνική πολιτική, προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Βασικός στόχος είναι η προβολή και ανάδειξη της συμβολής των γεωεπιστημών στην βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης

Η ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ) αποτελεί ιδρυτικό μέλος του EuroGeoSurveys, ενώ έχει και ενεργό ρόλο σε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, που αφορούν στη διαμόρφωση και εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών με επίκεντρο το γεωπεριβάλλον.

Δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί τη συμμετοχή της ΕΑΓΜΕ σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του EuroGeoSurveys για το έτος 2022: https://online.fliphtml5.com/jhszh/rwzg/

Podcast: Ηγεσία, οργανωσιακή συμπεριφορά και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER