Τρισδιάστατη χαρτογράφηση του σπηλαίου των Λιμνών στο 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπηλαιολογίας

Τρισδιάστατη χαρτογράφηση του σπηλαίου των Λιμνών στο 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπηλαιολογίας

Το σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά Αχαΐας αποτελεί ένα σημαντικό φυσικό μνημείο με μοναδικά χαρακτηριστικά. Η παρουσία των 13 διαδοχικών λιμνών που συναντώνται εντός του περιβάλλοντος του σπηλαίου, δημιουργεί ένα μοναδικού κάλλους υπόγειο τοπίο στο ορεινό περιβάλλον της περιοχής.

Η φυσική είσοδος του σπηλαίου εντοπίζεται σε υψόμετρο 827 μέτρων, γεγονός που δεν προδιαθέτει τον επισκέπτη για την παρουσία λιμνών στο εσωτερικό του. Παρά ταύτα, η σταγονορροή από την οροφή του σπηλαίου είναι κυρίως υπεύθυνη για τη συγκέντρωση του νερού και το σχηματισμό των λιμνών. Πέραν αυτών, οι ποικίλοι σχηματισμοί που συναντώνται εντός του σπηλαίου λειτουργούν ως «χρονοκάψουλες» που καταγράφουν την εξέλιξη του επιφανειακού κλίματος κατά τη διάρκεια γεωλογικών περιόδων από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για αποτελεσματικούς καταγραφείς του λεγόμενου παλαιοκλίματος.

Παλαιότερα, η μορφολογία του σπηλαίου των Λιμνών είχε χαρτογραφηθεί με τα μέσα της εποχής, αποδίδοντας την ανάπτυξη του σπηλαίου σε δυο διαστάσεις. Με απόφαση της Διοίκησης του σπηλαίου, επιχειρήθηκε εκ νέου η χαρτογράφηση του σπηλαίου, αυτή τη φορά με τη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας και συγκεκριμένα με τη χρήση ενός φορητού σαρωτή laser Zeb-Revo. Η χρήση της συγκεκριμένης συσκευής επέτρεψε την καταγραφή της μορφολογίας του σπηλαίου των Λιμνών με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Η καταγραφή απέδωσε ένα νέφος σημείων, συνολικού αριθμού 440.000.000 και είχε ως αποτέλεσμα το πρώτο ψηφιακό αρχείο για τη γεωμορφή του σπηλαίου. Εκτός της γενικής μορφολογίας του σπηλαίου, ο σαρωτής laser κατέγραψε με μεγάλη ακρίβεια και τον εσωτερικό του διάκοσμο. Πέραν της οπτικής αναπαράστασης, η ψηφιακή καταγραφή του σπηλαίου των Λιμνών παρέχει τη δυνατότητα επιστημονικών μετρήσεων αναφορικά με τα μορφοτεκτονικά στοιχεία (π.χ. ρήγματα) εντός αυτού, ενώ δομές που διαφορετικά θα ήταν μη ορατές (λόγω απουσίας φωτός και περιορισμένης ορατότητας ανάλογα των διαθέσιμων φωτιστικών μέσων), αναγνωρίζονται με ευκολία.

Επίσης, το σπήλαιο είναι αποτέλεσμα διεργασιών που παραμένουν εν ενεργεία, συνεπώς, η παρούσα καταγραφή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για επόμενες αποστολές ψηφιακής καταγραφής προκειμένου να αναδειχθούν τα σημεία του σπηλαίου που εξελίσσονται (π.χ. διευρύνονται). Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι κατά την καταγραφή του σπηλαίου βρέθηκε ένα καινούριο τμήμα που δεν είχε αποτυπωθεί στις παλαιότερες χαρτογραφήσεις!

Image

Η ερμηνεία της μορφολογίας του σπηλαίου των Λιμνών διαμέσου της τρισδιάστατης καταγραφής, παρουσιάστηκε στη διάρκεια του 18ου Παγκόσμιου Συνέδριου Σπηλαιολογίας μεταξύ 25 και 31 Ιουλίου 2022, στη Σαβοΐα της Γαλλίας. Ο Ισίδωρος Καμπόλης, Επιστημονικός Σύμβουλος του σπηλαίου των Λιμνών και Υποψήφιος Διδάκτωρ του ΕΜΠ και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», παρουσίασε την εργασία με τίτλο: «Revisiting the speleomorphology of the Cave of Lakes in northern Peloponnese (S. Greece) from a 3D laser scanning perspective» / «Επαναξιολογώντας τη σπηλαιομορφολογία του Σπηλαίου των Λιμνών στη Β. Πελοπόννησο (Ν. Ελλάδα) από την σκοπιά της 3Δ σάρωσης laser» με συγγγραφείς τους Καμπόλη Ισίδωρο, Τριανταφυλλίδη Σταύρο, Επικ. Καθ. ΕΜΠ και Κοκκάλα Σωτήριο, Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών. Η εν λόγω εργασία δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου και αποτελεί τη μοναδική ελληνική συμμετοχή στη συγκεκριμένη θεματική συνεδρία της διοργάνωσης.

Image

Οι εντυπώσεις των συνέδρων αναφορικά με το αποτέλεσμα της καταγραφής και τις πολύτιμες πληροφορίες που αυτή παρέχει, αποτυπώθηκαν στον αριθμό των ερωτήσεών τους μετά το πέρας της παρουσίασης. Το πλήρες κείμενο της εργασίας όπως επίσης και τα αποτελέσματα της ερμηνείας του νέφους σημείων του σπηλαίου των Λιμνών θα βρίσκονται στο ψηφιακό καταθετήριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του σπηλαίου. Η εν λόγω ψηφιακή καταγραφή του σπηλαίου των Λιμνών αποτελεί σημαντική ενέργεια με σκοπό τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και την μετάδοσή της στις μελλοντικές γενιές. 

Πηγή: kalavrytanews.com

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER