Νέο ολοκληρωμένο κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας από την ELVIAL

Νέο ολοκληρωμένο κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας από την ELVIAL

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να στηρίζει και να διευρύνει τις δυνατότητες των κατασκευαστών αλουμινίου, η ELVIAL ιδρύει το ELVIAL TRAINING CENTRE. Πρόκειται για ένα κέντρο εκπαίδευσης προσανατολισμένο ειδικά στις ανάγκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου που στοχεύει να υποστηρίξει, να εκπαιδεύσει και να ενισχύσει τη θέση των επιχειρήσεων απέναντι σε ένα ευμετάβλητο και συνεχώς ανταγωνιστικό πλαίσιο.

Το ELVIAL TRAINING CENTRE προσφέρει ολοκληρωμένα και εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η καινοτομία, η γνώση και οι σχετικές δεξιότητες μπορούν να ενσωματωθούν σε όλη την αλυσίδα του κλάδου των αρχιτεκτονικών κατασκευών αλουμινίου, ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους:

  • Να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις της υλοποίησης έργων μικρής ή μεγάλης κλίμακας από την κατάρτιση οικονομοτεχνικής μελέτης, τη λήψη μέτρων, κατασκευή έως και την ορθή συμφωνημένη τοποθέτηση.
  • Να ενισχύσουν και να ολοκληρώσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του αλουμινίου, το marketing mix, την πώληση και το after sales service.
  • Να αναπτύξουν το θεωρητικό υπόβαθρο για να σχεδιάσουν νέα ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για «Τεχνίτες Κατασκευής και Εγκατάστασης Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου» με τη συνεργασία και την επιστημονική επιμέλεια της ΠΟΒΑΣ, το οποίο θα ξεκινήσει σύντομα.

Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ανάπτυξη και εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις κατασκευές αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου και παρέχει πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας 50 ωρών. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και παρακολούθησης και αποκτούν τη δυνατότητα πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC17024.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER