ΤΙΤΑΝ: Μεγάλη αύξηση πωλήσεων και ρεκόρ κερδών το 2023

ΤΙΤΑΝ: Μεγάλη αύξηση πωλήσεων και ρεκόρ κερδών το 2023

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε πωλήσεις ρεκόρ ύψους 2,547 δισ. ευρώ για τρίτο συνεχόμενο έτος για το 2023, αυξημένες κατά 11,6%. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συνέβαλαν πάνω από 90% στις πωλήσεις και στην κερδοφορία του ομίλου. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2023, 540,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 63,1%), με ενισχυμένα περιθώρια κέρδους.

Όλες οι γεωγραφικές περιοχές κατέγραψαν μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις, τις ενισχυμένες τιμές και τη βελτιωμένη απόδοση διαχείρισης του ενεργειακού κόστους. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθανσε 268,7 εκατ. ευρώ (+145%), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,6 ευρώ ανά μετοχή. Η απόδοση στα μέσα απασχολούμενα κεφά λαια (ROACE) ανήλθε σε 16,9%.

Ο δείκτης δανεισμού μειώθηκε σε 1,2x, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 137 εκατ. ευρώ σε 660 εκατ. ευρώ,παρά τις υψηλές επενδυτικές δαπά νες, οι οποίες στόχευσαν σε έργα αύξησης της δυναμικότητας, την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και logistics. Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα σε «ΒΒ με θετική προοπτική» και ο οίκος Fitch αξιο λόγησε με «ΒΒ+».

Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 11kg σε 608 kg/t τσιμεντο ειδούς προϊόντος λόγω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και του μειωμένου δείκτη κλίνκερ-τσιμέντου. Το ποσοστό πράσινων προϊόντων αυξήθηκε σε 23,4%.

Ο Όμιλος συμπεριλήφθηκε για συνεχόμενη χρονιά στις εταιρίες που αξιολογήθηκαν με «Α» από τον CDP και βαθμολογήθηκε με «ΑΑ» από την MSCI ESG, γεγονός που επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό ρόλο της εταιρίας σε θέματα που σχετίζονται με την εταιρική διαφάνεια και την κλιματική αλλαγή.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υπέγραψε συμφωνία επιχορήγησης ύψους 234 εκατ. ευρώ με το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ για το πρωτοποριακό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS» που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα. Για το 2023, προτείνεται διανομή μερίσματος 0,85 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένη κατά 42% σε σχέση με το 2022.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER