Α. Παπαγεωργίου: Έρχονται νέες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Α. Παπαγεωργίου: Έρχονται νέες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Στην πρόθεση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας να προχωρήσει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα αναφέρθηκε στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση, από το βήμα του 4ου Power & Gas Forum, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), Αλέξανδρος Παπαγεωργίου.

Ένα σημείο που ανέδειξε ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου αφορά στην αυξανόμενη βαρύτητα του «hedging» στη συμπεριφορά των συναλλασσόμενων στην αγορά ενέργειας, υπό την πίεση που δημιούργησαν στην αγορά τόσο η πανδημία όσο και η ενεργειακή κρίση καθώς είναι, πλέον, πολύ καλύτερα αντιληπτή η αξία της αντιστάθμισης κινδύνου με την αξιοποίηση μακροπρόθεσμων προϊόντων. Και αυτό αφορά τόσο στο φυσικό αέριο, όσο και στην ηλεκτρική ενέργεια.

Σχετικά με τα νέα καθήκοντα του στη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου σημείωσε ότι λειτουργεί με βάση δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτος πυλώνας είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το Χρηματιστήριο Ενέργειας φροντίζει να γνωρίζει με ακρίβεια τις επιδιώξεις και τις απόψεις της αγοράς προκειμένου να διαβλέπει τις εξελίξεις. Με αυτόν τον γνώμονα, επεξεργάζεται την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αγορών αλλά και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις επικρατούσες τάσεις και τις διαφαινόμενες προοπτικές σε στενή συνεργασία με όλους τους stakeholders της αγοράς ενέργειας (μετόχους, TSOs, Ρυθμιστικές Αρχές, μέλη, εταιρείες, κτλ.).

Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού

Ο δεύτερος πυλώνας εδράζεται στο όραμα να αποτελέσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας ένα σύγχρονο χρηματιστήριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασική επιδίωξη του ΕΧΕ για το εγγύς μέλλον, αποτελεί και η ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου με αιχμή του δόρατος την εισαγωγή νέων προϊόντων για τους συμμετέχοντες, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών ως οδικό χάρτη.

Τέλος, αναφερόμενος στο πλαφόν που υφίσταται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου επεσήμανε ότι η προσέγγιση διαφοροποιείται, εύλογα, αναλόγως με το αν η απάντηση προέρχεται από τη σκοπιά της κυβέρνησης ή από την οπτική του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και αυτό γιατί υπάρχουν διαφορετικά ζητούμενα και, συνεπακόλουθα, διαφορετικές προσεγγίσεις. Όπως τόνισε, ο ρόλος που ενέχει το Χρηματιστήριο Ενέργειας, επιβάλλει σαφή τοποθέτηση σχετικά με τις επιπτώσεις και τα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν λόγω της επιβολής ενός τέτοιου μέτρου.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER