Αύξηση των καθαρών κερδών σε επίπεδο 9μηνου 2023 για την MYTILINEOS

Αύξηση των καθαρών κερδών σε επίπεδο 9μηνου 2023 για την MYTILINEOS

Η MYTILINEOS δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2023. Στο τρίτο τρίμηνο του έτους, η εταιρεία κατέγραψε την ιστορικά υψηλότερη της επίδοση τριμήνου σε επίπεδο κερδοφορίας, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας να σημειώνουν αύξηση κατά 36% και να αγγίζουν τα 723 εκατ. ευρώ, έναντι 533 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Αντίστοιχα, το περιθώριο κέρδους, σε επίπεδο EBITDA, αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες αγγίζοντας το 17,7%. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, κατά 48% (462 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με τα 312 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2022. Ο κύκλος εργασιών της MYTILINEOS ανήλθε, κατά το εξεταζόμενο διάστημα, στο ποσό των 4.088 εκατ. ευρώ, έναντι 4.573 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022 (μείωση κατά 11%, κυρίως λόγω της σημαντικής αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας και των μετάλλων).

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription

Ο κλάδος μεταλλουργίας

Στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρονιάς ο κλάδος μεταλλουργίας της MYTILINEOS προσέγγισε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του εννεαμήνου του 2022, παρά τη σημαντική πτώση τόσο των premia (~60%) όσο και των τιμών αλουμινίου (~19%), σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα. Η επίδοση αυτή, τονίζει η εταιρεία, οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη διοίκησή της αναφορικά με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και για τον έλεγχο του κόστους. «Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις, κομβικής σημασίας, συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των τομέων ενέργειας και μεταλλουργίας, διατηρούν τη MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως», υπογραμμίζει η εταιρεία.

Ταυτόχρονα, η MYTILINEOS υπενθυμίζει ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023 ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Imerys Βωξίτες. Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής και αναμένεται να έχει θετική επίπτωση και στο κόστος παραγωγής της αλουμίνας και του αλουμινίου. Επίσης, με τη συμφωνία αυτή διασφαλίζεται ο μακροχρόνιος εφοδιασμός του εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος, της μεγαλύτερης καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην ΕΕ, καθώς πλέον η MYTILINEOS αποκτά δυνατότητα παραγωγής βωξίτη άνω των 1,2 εκατ. τόνων ετησίως, καθιστώντας το Αλουμίνιον της Ελλάδος ως έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην Ευρώπη, εδραιώνοντας την θέση του διεθνώς.

«Η MYTILINEOS, μέσω στοχευμένων επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων, δύναται να ενισχύσει τόσο τα αποθέματα όσο και την παραγωγική ικανότητα της νέας εταιρείας, ενώ η συγκεκριμένη επένδυση της δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης και αξιοποίησης ευκαιριών από άλλες, παράλληλες δραστηριότητες, όπως η υποστήριξη του εφοδιασμού της Ευρώπης με κρίσιμες πρώτες ύλες (π.χ. γάλλιο) και σπάνιες γαίες (π.χ. σκάνδιο)», τονίζει στην ανακοίνωση της η εταιρεία.

Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER