ΕΕ: Η ηλεκτροκίνηση χρειάζεται επενδύσεις και επεκτάσεις του δικτύου φόρτισης

ΕΕ: Η ηλεκτροκίνηση χρειάζεται επενδύσεις και επεκτάσεις του δικτύου φόρτισης

Το μέλλον της αυτοκίνησης είναι ηλεκτρικό. Θα είναι όμως σε θέση τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθούν στο σημαντικό επιπλέον φορτίο από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτηγά; Έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ έδειξε ότι, αν και ορισμένοι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης θα πρέπει να έχουν υψηλές συνδέσεις δικτύου, το γεγονός αυτό δε θα πρέπει να γίνει εμπόδιο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Προφανώς, για να είναι δυνατή η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα οχήματα χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται ενισχύσεις, επενδύσεις και επεκτάσεις του σημερινού δικτύου φόρτισης. Συνεπώς απαιτείται άμεση δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων στην ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης (κυβερνήσεις, φορείς εκμετάλλευσης σημείων φόρτισης, διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), οι οποίοι θα πρέπει να ξεκινήσουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον προγραμματισμό το συντομότερο δυνατό για να διασφαλίσουν τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες φόρτισης των αυτοκινήτων, αλλά κυρίως των φορτηγών, των οποίων οι ανάγκες θα είναι πολλαπλάσιες και πολύ πιο απαιτητικές από αυτές των αυτοκινήτων.

Το κλειδί για μια επιτυχημένη και έγκαιρη ανταπόκριση στη ζήτηση είναι να γνωρίζουμε πότε και πού θα προκύψει η ζήτηση. Ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται σχέδια ανάπτυξης που βασίζονται στην προβλεπόμενη ζήτηση. Τα φιλόδοξα πρότυπα διοξειδίου του άνθρακα για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι κάτι το δεδομένο καθώς έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταδιακή μείωση των εκπομπών τόσο από το 2025 και το 2030, όσο και για το 2035 και μετά.

Και φυσικά αυτή η ενέργεια που θα απαιτηθεί για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τότε μόνο θα υπάρξει ηλεκτροκίνηση με μηδενικούς ρύπους. Σε διαφορετική περίπτωση το πρόβλημα των εκπομπών ρύπων θα μετατοπιστεί αλλού, χωρίς να έχουμε πετύχει την απόλυτη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER