Η παγκόσμια ναυτιλία καλείται να πάρει δραστικά περιβαλλοντικά μέτρα

Η παγκόσμια ναυτιλία καλείται να πάρει δραστικά περιβαλλοντικά μέτρα

H παγκόσμια ναυτιλία, σύμφωνα με έρευνα της UMAS, του Getting to Zero Coalition και του Race to Zer, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 6ου διεθνούς συνεδρίου του Global Maritime Forum στην Αθήνα, αποτυπώνει την ανάγκη να ληφθούν άμεσα και δραστικά περιβαλλοντικά μέτρα. Η έρευνα καταλήγει ότι ο βασικός στόχος είναι, έως το 2030, το 5% των καυσίμων να αποτελούνται από καύσιμα μηδενικών ρύπων.

Ωστόσο, η έκθεση «Κλιματικές Δράσεις στη Ναυτιλία για την Επίτευξη Προόδου ως το 2030» (Climate Action in Shipping, Progress towards Shipping’s 2030 Breakthrough) σκιαγραφεί μια διφορούμενη εικόνα. Η παραγωγή καυσίμων μηδενικών εκπομπών, όπως εξελίσσεται έως τώρα, μπορεί να καλύπτει μόλις το 25% από αυτό που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου. Ωστόσο, εάν δρομολογηθούν περισσότερα σχετικά έργα, η παραγωγή καυσίμων μηδενικών εκπομπών θα μπορούσε να είναι έως και διπλάσια από ό,τι χρειάζεται, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι ανάγκες καυσίμων σε άλλους τομείς.

Στα πλοία όμως η εικόνα είναι λιγότερο ρόδινη. Παρά τις βαρυσήμαντες ανακοινώσεις για παραγγελίες πλοίων που κινούνται με μεθανόλη, ο ρυθμός παραγγελιών μπορεί να οδηγήσει στην παράδοση μόνο του 1/5 των πλοίων που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου. «Τους τελευταίους 12 μήνες έχει καταγραφεί θετική τροπή προς την απαλλαγή της ναυτιλίας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε μεγάλα βήματα μπροστά όσον αφορά στη δέσμευση για χρήση καυσίμων μηδενικών εκπομπών άνθρακα, ώστε να οδηγηθούμε στην ταχεία αύξηση αυτού του τύπου καυσίμων στο ενεργειακό μίγμα. Η εξέλιξη σε επίπεδο πολιτικών του ζητήματος είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη αύξηση της προ- σφοράς και της ζήτησης», δήλωσε ο Dr Domagoj Baresic, επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου UCL, σύμβουλος στο UMAS, και συντάκτης της έκθεσης. 

Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί με την υιοθέτηση της φιλόδοξης στρατηγικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, την οποία θα ακολουθήσει το 2025 η υιοθέτηση συγκεκριμένων παγκόσμιων μέτρων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής. Επειδή τα μέτρα αυτά πρόκειται να εφαρμοστούν μετά το 2027, η βιομηχανία και οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλουν συντονισμένες, άμεσες προσπάθειες (π.χ. μέσω πράσινων διαδρόμων και εθνικής πολιτικής) για να τονώσουν την προσφορά και τη ζήτηση κατά την ενδιάμεση περίοδο και να διασφαλίσουν ότι ο κλάδος είναι έτοιμος να υλοποιήσει τη στρατηγική του Διεθνους Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ πριν από το 2030.

«Με την αναθεώρηση της στρατηγικής του ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου, η κατεύθυνση της βιομηχανίας είναι σαφής. Ειδικά σε αυτά τα πρώτα χρόνια, πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε πόσο γρήγορα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η έκθεση δείχνει ότι η βιομηχανία προοδεύει, αλλά ότι η δράση πρέπει ακόμη να επιταχυνθεί», δήλωσε ο Jesse Fahnestock, Project Director του ΙΜΟ.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER