9η Διάσκεψη: Our Ocean - An Ocean of potential

Βιώσιμη ανάπτυξη
Our_ocean_A
  Τρίτη, 16 Απρίλιος - Τετάρτη, 17 Απρίλιος

  Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η Ελλάδα, φιλοξενώντας την 9η Διάσκεψη για τον Ωκεανό, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της να μεταβεί σε μια Γαλάζια Οικονομία για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα μιας νέας ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και βιωσιμότητας, καθώς και την αντιμετώπιση ορισμένων βασικών προκλήσεων, όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας, η μη βιώσιμη αλιεία, η θαλάσσια ρύπανση, ιδίως από τα πλαστικά, και οι μη βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές. Η Σύνοδος Κορυφής Our Ocean Youth Leadership θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το κύριο συνέδριο, ξεκινώντας την προηγούμενη ημέρα, στις 15 Απριλίου 2024.

Η επικείμενη Διάσκεψη Our Ocean Conference (OOC-9) φι λοδοξεί να συγκεντρώσει κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, ερευνητικά ινστιτούτα, τοπικές αρχές και κοινότητες, νέους από όλο τον κόσμο, για να τονώσει τον δημιουργικό διάλογο για τον εντοπισμό λύσεων και δέσμευση σε συγκεκριμένες δράσεις για τη βιωσιμότητα των ωκεανών και των πόρων τους. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή των νέων, ως βασικών παραγόντων αλλαγής, θα αποτελέσει επίσης ζωτικό στοιχείο του OOC-9.

Οι έξι τομείς δράσης στους οποίους επικεντρώνεται η Διάσκεψη είναι: (α) θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, (β) βιώσιμη γαλάζια οικονομία, (γ) σύνδεση κλίματος-ωκεανών, (δ) θαλάσσια ασφάλεια, (ε) βιώσιμη αλιεία και (στ) θαλάσσια ρύπανση. Στο πλαίσιο αυτών των 6 κύριων τομέων δράσης, η 9η Our Ocean Conference θα ασχοληθεί συγκεκριμένα με τέσσερις πτυχές ως οριζόντια στοιχεία που διατρέχουν τους έξι αυτούς τομείς:

  • Ο βιώσιμος τουρισμός σε παράκτιες περιοχές και νησιά εξασφαλίζει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης, της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της συνολικής βιωσιμότητας των κοινοτήτων υποδοχής και μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • Η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά αποτελεί επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι αυτό το είδος ρύπανσης, που προέρχεται είτε από θαλάσσιες ή από χερσαίες πηγές, επηρεάζει αρνητικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα και μπορεί, μέσω της κατανάλωσης θαλασσινών, να βλάψει την ανθρώπινη υγεία.
  • Η πράσινη ναυτιλία περιλαμβάνει μια σειρά από φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις για την επιβολή του ελέγχου των εκπομπών, την προώθηση της απαλλαγής από τον άνθρακα και τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη διαχείριση της ναυτιλίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνολικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
  • Η πράσινη μετάβαση στη Μεσόγειο μια θάλασσα που συνδέει τρεις ηπείρους και λειτουργεί ως σταυροδρόμι όπου συναντώνται η κουλτούρα, οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί, αποτελεί βασική πρόκληση για τις μεσογειακές χώρες και μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. 

 

Ιστοσελίδα

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • από Τρίτη, 16 Απρίλιος εώς Τετάρτη, 17 Απρίλιος
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER