Η επικοινωνιακή προσπάθεια του κλάδου των ορυκτών πρώτων υλών είναι σημαντικό να ενταθεί

Η επικοινωνιακή προσπάθεια του κλάδου των ορυκτών πρώτων υλών είναι σημαντικό να ενταθεί

Για την Έρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων Ελλάδας της Eldorado Gold, η αντίθεση της εγγενούς εξωστρέφειας του κλάδου των Ορυκτών Πρώτων Υλών σε επίπεδο διεθνών εμπορικών σχέσεων, συγκριτικά με την εσωστρέφειά του ως προς την επικοινωνία με το ευρύ κοινό αποτέλεσε πρόκληση αλλά και κίνητρο για την επαγγελματική ενασχόληση της με αυτόν. Η ίδια πιστεύει πως, η επικοινωνιακή προσπάθεια του κλάδου είναι σημαντικό να ενταθεί ώστε, ο κόσμος των ορυκτών και των μετάλλων να γίνει πιο οικείος σε όλους, δεδομένου ότι είναι συνδεδεμένος με όλες της εκφάνσεις της καθημερινής ζωής αλλά και τη βιώσιμη εξασφάλιση αυτής, για την επόμενη γενιά.

Ε.: Ο εξορυκτικός κλάδος είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός χώρος με προφίλ που ισορροπεί, διαχρονικά -και, ίσως, παράδοξα- μεταξύ της αναγκαιότητάς του ως απαραίτητος αρωγός στις σύγχρονες τεχνολογίες και των παραδοσιακών δομών διοίκησης και λειτουργίας. Πώς επιλέξατε να δραστηριοποιηθείτε σε αυτόν τον τομέα;

Έρικα Ξηρουχάκη: Η μεταλλευτική δραστηριότητα, όπως κάθε μορφή βιομηχανικής δραστηριότητας, διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς, πρότυπα και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι αυτή διενεργείται με τρόπο ασφαλή και υπεύθυνο απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Αυτό, ασφαλώς, δε σημαίνει ότι η καθημερινότητα σε μία μεταλλευτική εταιρεία εξαντλείται σε αυστηρές δομές και πλαίσια.

Με την πάροδο των ετών και καθώς ο κλάδος εξελίσσεται και οι λειτουργικές ανάγκες αυξάνονται και διαφοροποιούνται σε σχέση με το παρελθόν, νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές περνούν σταδιακά στο επίκεντρο της στρατηγικής των εταιρειών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων, τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας τους και την αύξηση της αποδοτικότητας συνολικά.

Ο κλάδος σταδιακά μεταβαίνει και ο ίδιος στη νέα ψηφιακή εποχή και οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε διεθνές αλλά και εθνικό επίπεδο είναι υπαρκτές και εντυπωσιάζουν: αυτοματισμοί και ψηφιοποίηση διαδικασιών, έξυπνα συστήματα ασφαλείας και υπόγεια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τηλεχειρισμοί και προσομοιώσεις, είναι μερικά από τα συστήματα που εφαρμόζουν σήμερα οι ελληνικές βιομηχανίες, όπως η Ελληνικός Χρυσός.

Η δυναμική αυτής της μετεξέλιξης του κλάδου σε συνδυασμό με τις ανάγκες επικοινωνίας που δημιουργεί τόσο στο εσωτερικό μίας επιχείρησης, όσο στη δημόσια σφαίρα, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στην προσωπική μου επιλογή να απασχοληθώ στον κλάδο αυτό. 

Η δυναμική της τεχνολογικής μετεξέλιξης του κλάδου σε συνδυασμό με τις ανάγκες επικοινωνίας που δημιουργεί τόσο στο εσωτερικό μίας επιχείρησης, όσο στη δημόσια σφαίρα, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στην προσωπική μου επιλογή να απασχοληθώ στον κλάδο αυτό. 

Ε.: Πείτε μας λίγα λόγια για την εμπειρία σας ως επαγγελματία στον τομέα της εξόρυξης. Ποια αναγνωρίζετε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε, ως σήμερα, στο εργασιακό περιβάλλον σας;

Έρικα Ξηρουχάκη: Η ελληνική βιομηχανία παίζει θεμελιώδη ρόλο στη βιωσιμότητα της οικονομίας καθώς εξελίσσεται και εκσυγχρονίζεται ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της. Από την άλλη, αποτελεί παραδοσιακά έναν εσωστρεφή κλάδο σε ό,τι αφορά την εικόνα του και τη δημόσια αντίληψη για το μέγεθος της συνεισφοράς του στην εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο μεταλλευτικός κλάδος ειδικότερα, χαρακτηρίζεται από έναν ακόμα χαμηλότερο βαθμό γνώσης και εξοικείωσης του μέσου πολίτη με τη δραστηριότητα και λειτουργία του. Η αντίθεση αυτή -της εγγενούς εξωστρέφειας του κλάδου σε επίπεδο διεθνών εμπορικών σχέσεων και εξαγωγών σε σχέση με την εσωστρέφειά του σε επίπεδο δημόσιας εικόνας και επικοινωνίας- αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για έναν άνθρωπο της επικοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, συνιστά και έναν μεγαλύτερο σκοπό (προσωπικό και συλλογικό): να γίνει πιο προσιτός και οικείος ο κόσμος των ορυκτών και μετάλλων στο ευρύ κοινό, καθώς και η σημαντικότητα της μεταλλευτικής δραστηριότητας για το βιώσιμο μέλλον που επιδιώκουμε για εμάς και τα παιδιά μας.

Τα ορυκτά και μέταλλα αποτελούν βασική προϋπόθεση για να διατηρήσουμε την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουμε σήμερα -από τις υποδομές και τα υλικά αγαθά, μέχρι τη συμβολή τους στις σύγχρονες επιστήμες και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών-, αλλά και για να συνεχίσουμε να εκσυγχρονίζουμε τον κόσμο μας με τρόπο βιώσιμο, ασφαλή και αποδοτικό. Και αυτό είναι κάτι που μας αφορά όλους.

Ε.: Τα τελευταία έτη παρατηρείται μια προσπάθεια εξωστρέφειας του τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών, με στόχο την πιο ουσιώδη επικοινωνία με την κοινωνία, η οποία έχει πλέον μεγαλύτερη επίγνωση στα θέματα που τον αφορούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η στελέχωση του τομέα σε θέσεις ευθύνης αρχίζει, σταδιακά, να παίρνει και γυναικεία χροιά. Πόσο κοντά ή μακριά πιστεύετε ότι βρίσκεται η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών επαγγελματιών σε αυτόν το χώρο;

Έρικα Ξηρουχάκη: Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη, οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με στερεότυπα και εμπόδια που δημιουργούν ανισορροπίες όσον αφορά την επαγγελματική τους ανέλιξη, τις οικονομικές απολαβές, καθώς και άλλες ευκαιρίες εκπροσώπησής τους στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και σε πολλούς τομείς της ζωής. Σε έναν κατεξοχήν ανδροκρατούμενο κλάδο, όπως είναι ο μεταλλευτικός, αυτή η ανισορροπία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθεια ενδυνάμωσης του ρόλου των γυναικών στη Βιομηχανία είναι εμφανής. Τόσο σε διοικητικό όσο σε παραγωγικό επίπεδο, βλέπουμε την παρουσία των γυναικών να αναγνωρίζεται και να ενδυναμώνεται.

Στην Ελληνικός Χρυσός, έχουμε θεσπίσει το κατάλληλο πλαίσιο για να προσφέρουμε ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας που εκτιμά τη διαφορετικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Μάλιστα, τον προηγούμενο χρόνο, είχαμε την τιμή να λάβουμε το εθνικό Σήμα Ισότητας SHARE για τις δεσμεύσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζουμε και με τις οποίες αναπτύσσουμε μια εταιρική κουλτούρα που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης.

Ακόμα, με τη συμμετοχή μας στο International Women in Mining συμβάλλουμε στην ανάδειξη των γυναικών της μεταλλευτικής βιομηχανίας και στην ενδυνάμωση του πολλαπλού ρόλου της γυναίκας ως ηγέτιδας, στελέχους, επιστήμονα.

Ε.: Work-Life balance: Με ποιες «πρώτες ύλες» εκτιμάτε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για μία γυναίκα επαγγελματία στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών;

Έρικα Ξηρουχάκη: Παρότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό τομέα, η αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής και προσωπικής ζωής δεν είναι ανέφικτη για μια γυναίκα που απασχολείται σε αυτόν. Βασικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η επίγνωση των αναγκών και προτεραιοτήτων σύμφωνα με τις προσωπικές μας αξίες και όρια, και η αυτοδιαχείριση ως προς την τήρηση των ορίων αυτών.

Η υποστήριξη τόσο από το επαγγελματικό όσο από το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί ένα δεύτερο σημαντικό παράγοντα. Αφενός η δυνατότητα ευελιξίας στον καθημερινό προγραμματισμό και η χρήση της τεχνολογίας όπου είναι εφικτό μπορούν να αποφορτίσουν μία έντονη εργασιακή καθημερινότητα και από την άλλη, ο διαμοιρασμός των αρμοδιοτήτων στο οικογενειακό περιβάλλον δημιουργεί χρόνο και αποφορτίζει την καθημερινότητα.

Άλλωστε, και για τις επιχειρήσεις, η απασχόληση ενός ισορροπημένου εργατικού δυναμικού, με ανθρώπους που νιώθουν πνευματική και σωματική ευεξία και πληρότητα, δημιουργεί ταυτόχρονα ένα κλίμα πιο ευχάριστο, συνεργατικό και αποδοτικό. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό στην Ελληνικός Χρυσός, διενεργούμε τακτικά έρευνες εργαζομένων με στόχο να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες και προτεραιότητες των ανθρώπων μας και να καθοδηγούμε τις πολιτικές και πρωτοβουλίες μας προς την εξασφάλιση της ισορροπίας αυτής.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Έρικα Ξηρουχάκη ηγείται του τμήματος Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου Eldorado Gold στην Ελλάδα, της καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας χρυσού και βασικών μετάλλων που υλοποιεί μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στη χώρα. Είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση της επικοινωνίας της εταιρείας στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής της Ελληνικός Χρυσός, καθώς και για την ολοκληρωμένη επικοινωνία των δραστηριοτήτων της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Η Έρικα έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην αγορά ενέργειας σε αντίστοιχους ρόλους επικοινωνίας στις τοπικές εταιρείες παροχής και διανομής φυσικού αερίου, έχοντας υπό την ευθύνη της την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του φυσικού αερίου και των εταιρικών προϊόντων του στο κοινό της Αττικής, ενώ προηγουμένως εργάστηκε σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους ομίλους επικοινωνίας στη χώρα, όπως οι Saatchi & Saatchi, McCann-Erickson και Ogilvy, όπου ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων διαφόρων κλάδων.

Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, μερική ή ολική, του εν λόγω περιεχομένου. Το RAWMATHUB.GR διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και παροχής αδειών αναδημοσίευσης κατόπιν έγγραφης άδειας, επιφυλασσόμενο για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος του. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER