Διαφαίνεται μια αυξητική τάση της γυναικείας παρουσίας στον κλάδο των ορυκτών πρώτων υλών

Διαφαίνεται μια αυξητική τάση της γυναικείας παρουσίας στον κλάδο των ορυκτών πρώτων υλών

H Ελευθερία Τύπα, Υπεύθυνη Έρευνας & Ανάπτυξης και Ποιοτικού Ελέγχου στη ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, μεγάλωσε στη Σιάτιστα του Νομού Κοζάνης, σε μία περιοχή όπου η ποικιλομορφία του ορυκτού πλούτου -μάρμαρα, λιγνίτης, βιομηχανικά ορυκτά- ενεργοποιεί διαρκώς οπτικά ερεθίσματα. Η δυναμική επεξεργασία αυτών των ερεθισμάτων, έγινε για εκείνη πορεία ζωής και επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Έχοντας 21 χρόνια θητείας στο νευραλγικής σημασίας πεδίο της Έρευνας και Ανάπτυξης και στον Έλεγχο ποιότητας, εκτιμά πως οι γνώσεις, η εκπαίδευση και η στοχοθεσία στη βάση μίας ήρεμης προσωπικής ζωής μπορούν να ισορροπήσουν τις απαιτήσεις του πολλαπλού ρόλου της γυναίκας εργαζόμενης στον κλάδο των ορυκτών πρώτων υλών.

Ε.: Ο εξορυκτικός κλάδος είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός χώρος με προφίλ που ισορροπεί, διαχρονικά -και, ίσως, παράδοξα- μεταξύ της αναγκαιότητάς του ως απαραίτητος αρωγός στις σύγχρονες τεχνολογίες και των παραδοσιακών δομών διοίκησης και λειτουργίας. Πώς επιλέξατε να δραστηριοποιηθείτε σε αυτόν τον τομέα;

Ελευθερία Τύπα: Η δραστηριοποίηση μου σε αυτό τον κλάδο σχετίζεται με τις σπουδές μου ως Χημικός Μηχανικός και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καταγωγή μου. Μεγάλωσα σε επαρχιακή πόλη, τη Σιάτιστα, του Νομού Κοζάνης. Ο Νομός Κοζάνης και κατ’ επέκταση η Δυτική Μακεδονία, έχει μεγάλη ποικιλία σε ορυκτό πλούτο. Με μια ματιά στον ορίζοντα, σε ανοιχτό πεδίο, σε σημεία της περιοχής μπορεί κανείς να παρατηρήσει χρωματικές αλλαγές σε σχετικά μικρές αποστάσεις που σημαίνουν την ύπαρξη διαφορετικών ορυκτών.

Έτσι στη γειτονιά μας υπάρχουν λατομεία μαρμάρου, ενεργειακά ορυκτά -με το λιγνίτη να δεσπόζει στην περιοχή- και βιομηχανικά ορυκτά όπως ο ατταπουλγίτης στην περιοχή των Γρεβενών με εκμετάλλευση της εταιρίας στην οποία εργάζομαι, της ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ.

Η επιλογή να γίνω Χημικός Μηχανικός ήταν η αρχική πρόκληση ως προς το ευρύ φάσμα της επιλογής των πεδίων ειδίκευσης και ενασχόλησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Έπειτα ακολούθησα την κατεύθυνση της Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών. Με το πέρας των σπουδών μου προέκυψε η ευτυχής για εμένα συγκυρία της επένδυσης της ΓΕΩΕΛΛΑΣ στον ατταπουλγίτη με τη λειτουργία του εργοστασίου της εταιρίας στα Γρεβενά. Έτσι βρέθηκα, πριν από 21 χρόνια, από την πρώτη στιγμή στον εργασιακό στίβο στην Έρευνα & Ανάπτυξη και στο εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας με το πλεονέκτημα να είμαι εργαζόμενη στον κλάδο που επέλεξα, πολύ κοντά στη γενέτειρα μου

Ε.: Πείτε μας λίγα λόγια για την εμπειρία σας ως επαγγελματία στον τομέα της εξόρυξης. Ποια αναγνωρίζετε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε, ως σήμερα, στο εργασιακό περιβάλλον σας;

Ελευθερία Τύπα: Πάντα αναφέρομαι στην εμπειρία μου ως επαγγελματίας στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών με ενθουσιασμό, όπου μέσα εμπεριέχεται και η έννοια του συναρπαστικού. Η φύση της εργασίας στον Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών καθορίζεται από την διαδικασία της μετατροπής τους από την crude ή raw κατάσταση σε χρήσιμα τελικά προϊόντα. Η εργασία μου στο εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης περιέχει σε καθημερινή βάση προκλήσεις ως προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και τη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων τα οποία έχουν βάση την ορυκτή πρώτη ύλη. 

Ε.: Τα τελευταία έτη παρατηρείται μια προσπάθεια εξωστρέφειας του τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών, με στόχο την πιο ουσιώδη επικοινωνία με την κοινωνία, η οποία έχει πλέον μεγαλύτερη επίγνωση στα θέματα που τον αφορούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η στελέχωση του τομέα σε θέσεις ευθύνης αρχίζει, σταδιακά, να παίρνει και γυναικεία χροιά. Πόσο κοντά ή μακριά πιστεύετε ότι βρίσκεται η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών επαγγελματιών σε αυτόν το χώρο;

Ελευθερία Τύπα: Παρόλο που τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση της παρουσίας γυναικών σε θέσεις ευθύνης στους περισσότερους κλάδους που παραδοσιακά ήταν ανδροκρατούμενοι όπως είναι και ο τομέας των Ορυκτών Πρώτων Υλών, δεν έχει φτάσει ακόμα σε ποσοστά ικανά ώστε να αναφερόμαστε σε ισότιμη συμμετοχή των επαγγελματιών γυναικών σε αυτό το χώρο.

Για παράδειγμα για το χώρο της έρευνας, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου καταγράφεται ότι: «Από στοιχεία στο σύγχρονο ερευνητικό χώρο και την κοινωνία της γνώσης, η ισότητα των φύλων εξακολουθεί, όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία, να αποτελεί ζητούμενο, και όχι μόνο στην Ελλάδα - Το 2019, οι γυναίκες ερευνήτριες αποτελούσαν το 1,61% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ27. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ27 και του Ηνωμένου Βασιλείου» – Το ίδιο το ποσοστό όμως είναι πολύ χαμηλό!

Σημαντικό είναι όμως ότι η τάση της γυναικείας παρουσίας είναι αυξητική. Η εικόνα γύρω μας δείχνει ότι ο αριθμός των εργαζόμενων γυναικών στον κλάδο αυξάνεται, γεγονός που αντικατοπτρίζει από τη μια την αλλαγή στην νοοτροπία των «εργοδοτών» ως προς το γυναικείο φύλο καθώς και την επιδίωξη περισσότερων γυναικών να εντρυφήσουν στον εξορυκτικό - μεταλλουργικό κλάδο στη στελέχωση διαφόρων θέσεων. 

Από στοιχεία στο σύγχρονο ερευνητικό χώρο και την κοινωνία της γνώσης, η ισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο, και όχι μόνο στην Ελλάδα - Το 2019, οι γυναίκες ερευνήτριες αποτελούσαν το 1,61% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ27. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ27 και του Ηνωμένου Βασιλείου – Το ίδιο το ποσοστό όμως είναι πολύ χαμηλό!

Ε.: Work-Life balance: Με ποιες «πρώτες ύλες» εκτιμάτε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για μία γυναίκα επαγγελματία στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών;

Ελευθερία Τύπα:  Οι «πρώτες ύλες» που πιστεύω ότι θα φέρουν την συνθήκη Work-Life Balance για μια επαγγελματία γυναίκα στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών είναι οι γνώσεις, η εκπαίδευση, οι φιλοδοξίες, οι σαφείς στόχοι επαγγελματικά σε συνδυασμό με την ήρεμη, ομαλή προσωπική ζωή και την αυτοπεποίθηση. Και τελικά ο ζήλος και το μεγάλο στοίχημα για το συνδυασμό των παραπάνω «πρώτων υλών». 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ελευθερία Τύπα είναι Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (2001) με κατεύθυνση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών και μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Κατάλυση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2015). Τα τελευταία 21 χρόνια εργάζεται στη ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ ως Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας και Υποστήριξη του Τμήματος R&D (2001-2013), Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας (2013-2019), και από το 2019 στη Διεύθυνση Ποιότητας & R&D. Είναι μητέρα δύο παιδιών. 

Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, μερική ή ολική, του εν λόγω περιεχομένου. Το RAWMATHUB.GR διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και παροχής αδειών αναδημοσίευσης κατόπιν έγγραφης άδειας, επιφυλασσόμενο για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος του. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER