Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Κοζάνης ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι το μοναδικό Τμήμα στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα τρία Τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα που έχει ως αντικείμενο τη μηχανική ορυκτών πόρων, δηλαδή τη μεταλλευτική και τις ενεργειακές πρώτες ύλες.

Όπως είναι γνωστό, οι ορυκτές πρώτες ύλες αποτελούν την υλική υποδομή του σύγχρονου πολιτισμού και µία από τις κύριες πηγές οικονομικής ανάπτυξης. Η αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών επιτρέπει την ανάπτυξη σημαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων εισάγει και ειδικεύει τους φοιτητές στον κόσμο των ορυκτών πρώτων υλών, καλύπτοντας κάθε πτυχή της έρευνας, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης τους.

Το πρόγραμμα είναι πενταετές - στο τέταρτο έτος σπουδών χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις: τα μεταλλευτικά και γεωτεχνικά έργα, τους ενεργειακούς πόρους και τη γεωπεριβαλλοντική μηχανική. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μηχανικού Ορυκτών Πόρων με επαγγελματικά δικαιώματα που καθορίζονται από το σχετικό προεδρικό διάταγμα.

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων έχει αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορέσει να καλύψει θέσεις εργασίας στον κλάδο των μεταλλευτικών, λατομικών και γεωτεχνικών έργων, στην εξόρυξη και αξιοποίηση ενεργειακών ορυκτών πόρων καθώς επίσης και στον τομέα της διαχείρισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα μέσω της συμμετοχής σε εργαστηριακά μαθήματα, της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης έχει αναπτύξει δεξιότητες που συμβάλουν στην ένταξή του στην αγορά εργασίας και στην μετέπειτα εξέλιξη του.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER