Οι ΗΠΑ έχουν σοβαρή έλλειψη εργαζομένων στην εξόρυξη

Οι ΗΠΑ ξεμένουν από εργαζόμενους στην εξόρυξη. Πάνω από το μισό εργατικό δυναμικό στην εξόρυξη σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή περίπου 221.000 εργαζόμενοι, αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν έως το 2029, σύμφωνα με την Society for Mining, Metallurgy & Exploration, και ο αριθμός των υποψηφίων που επιθυμούν να καλύψουν αυτές τις θέσεις διαρκώς συρρικνώνεται.

«Το εργατικό μας δυναμικό γερνάει», δήλωσε ο Bold Baatar, διευθύνων σύμβουλος του τομέα χαλκού στη Rio Tinto. «Υπάρχουν πολλοί baby boomers που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν ή συνταξιοδοτούνται ήδη και συνεχίζουμε να βασιζόμαστε στην τεχνογνωσία τους».

Παράλληλα, η ζήτηση για ορυκτά σπάνιων γαιών ή μέταλλα όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και ο χαλκός, κρίσιμες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα και smartphone, βρίσκεται σε άνοδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο τουλάχιστον 384 νέα ορυχεία θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία έως το 2035 για να καλυφθεί η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με την Benchmark Mineral Intelligence.

Το video του CNBC βοηθά στην κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι στην εξόρυξη για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, με παράδειγμα το μεταλλείο εξόρυξης χαλκού της Rio Tinto στη Utah.

Με πληροφορίες από cnbc.com

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER