Το Urban Mining στην Ελλάδα έχει ιστορία, όραμα και μέλλον

Το Urban Mining στην Ελλάδα έχει ιστορία, όραμα και μέλλον

Συνέντευξη του Άγγελου Γκίνη, Διευθύνοντα Συμβούλου της GreenFence-MetalLogic

Η GreenFence-MetalLogic ιδρύθηκε το 1972 από δύο ανθρώπους που ενσωμάτωσαν στο κεφάλαιo τους δύο θεμελιώδεις αρχές, την επαγγελματική ακεραιότητα και την αναζήτηση της αριστείας. Στην πενηνταετή και πλέον πορεία της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων και της εμπιστευτικής καταστροφής αρχειακών τεκμηρίων, οι αρχές αυτές την κατέστησαν στην συνείδηση της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς, ως ένα εμπορικό οργανισμό με στοχοπροσήλωση στην παροχή καινοτόμων λύσεων που δημιουργούν και πολλαπλασιάζουν την αμοιβαία αξία της συνεργασίας.

Ο Άγγελος Γκίνης, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής της δραστήριας ομάδας της GreenFence-MetalLogic, μιλά στο RAWMATHUB.GR για την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη δραστηριότητα και τις προοπτικές του οργανισμού, επαναπροσδιορίζοντας τον όρο success story στην επιχειρηματική πρακτική.

Ε: Ποια είναι η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της GreenFence-MetalLogic και ποια η αποστολή και η φιλοσοφία της εταιρείας;

Άγγελος Γκίνης: Η MetalLogic ιδρύθηκε το 1972 από τον πατέρα μου, Ιωάννη Γκίνη και τον θείο μου Νεόφυτο Γκίνη. Ο θείος μου αποχώρησε το 1986 για να ακολουθήσει άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η αρχική δραστηριότητα της επιχείρησης ήταν η ανάκτηση αργύρου από απόβλητα υγρά εμφάνισης και ακτινογραφίες.

Από το 1986 κι έπειτα η εταιρεία ξεκινά να αναλαμβάνει τη διαχείριση πολλών υλικών, όπως ηλεκτρονικά scrap, υλικά χρυσοχοΐας, φαρμακευτικούς καταλύτες, καταλύτες αυτοκινήτων και μπαταρίες αργύρου, επιτελώντας το έργο της ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων. Επιπλέον, λόγω της επεξεργασίας αρχειακών τεκμηρίων με προσωπικά δεδομένα, προέκυψε, αναπόφευκτα, μια νέα ανάγκη που αφορούσε στην εμπιστευτική διαχείριση και καταστροφή τους. Στο πλαίσιο αυτό, πριν 15 χρόνια, η εταιρεία ίδρυσε και σύστησε στην αγορά το Division της GreenFence που, έκτοτε, επιτελεί το έργο της εμπιστευτικής καταστροφής αρχειακών τεκμηρίων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Το 2018 ανέλαβα τα ηνία της εταιρείας θέτοντας ως στόχο τη διαρκή αναπτυξιακή πορεία της, ακόμη και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, με εφόδια τις σπουδές μου και την εμπειρία που απέκτησα δίπλα στον πατέρα μου. Η νέα στοχοθεσία υποστηρίχθηκε σθεναρά και επιτυχημένα από τους ανθρώπους της εταιρείας, αναγνωρίζοντας στον Νίκο Καρεκλά, Γενικό Διευθυντή από το 2019 και στον Κώστα Βαξεβανίδη, τον καταλυτικό ρόλο τους στην αξιοσημείωτη διεύρυνση του κύκλου εργασιών και την εδραίωση της εταιρείας στη συνείδηση της αγοράς τόσο της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, μόλις σε βάθος τριετίας.

MetalLogic team

Την υλοποίηση του οράματος της ανάπτυξης και εξωστρέφειας ενστερνίστηκαν, εν συνεχεία, νέα στελέχη όπως ο Γιάννης Σπυρίδης, ο Δημήτρης Αγγελικόπουλος και ο Άγγελος Τόκας των οποίων η εμπειρία και ικανότητες ενισχύουν καθημερινά τη δυναμική της εταιρείας. Θα μπορούσα να πω με ασφάλεια ότι, στην 50ετή και πλέον εξελικτική διαδρομή της εταιρείας, παραμένουν σταθερά τα θεμέλια του αξιακού συστήματος της, δηλαδή η εργατικότητα, ο σεβασμός, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα.

Άλλωστε, βασικός άξονας της φιλοσοφίας μας και της έμπνευσης μας παραμένει η φράση του πατέρα μου: Να είστε εργατικοί και τίμιοι και η αγορά θα σας ανταμείψει! Όταν βλέπετε τον ανταγωνιστή σας να κλείνει να μην χαίρεστε αλλά να λυπάστε! 

Να είστε εργατικοί και τίμιοι και η αγορά θα σας ανταμείψει! Όταν βλέπετε τον ανταγωνιστή σας να κλείνει να μην χαίρεστε αλλά να λυπάστε! 

Ιωάννης Γκίνης, Ιδρυτής της MetalLogic

Ε: Ξεκινώντας τη γνωριμία με τις δραστηριότητες της GreenFence-MetalLogic, μπορείτε να μας μιλήσετε για την ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της υπηρεσίας;

Άγγελος Γκίνης: Η GreenFence-MetalLogic διαθέτει μια ιδιόκτητη κάθετη μονάδα επεξεργασίας υλικών που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα και μέσω αυτής υπάρχει η δυνατότητα λήψης τελικού προϊόντος. Το διάγραμμα ροής περιλαμβάνει επιμέρους διεργασίες τήξης, διαλυτοποίησης και αναγωγής πολύτιμων μετάλλων, προς παραγωγή καθαρού χρυσού και αργύρου. 

MetalLogic metals recovery

Επιπροσθέτως, ο σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός της εταιρείας και η χρήση ενδεδειγμένων πρωτοκόλλων ανάλυσης και χαρακτηρισμού, μας επιτρέπει το δειγματισμό του συνόλου των πλατινοειδών μετάλλων (PGMs), δηλαδή λευκόχρυσο, παλλάδιο, ρόδιο, ρουθήνιο, ιρίδιο και όσμιο, με ακρίβεια και υπευθυνότητα απέναντι στην ιδιαίτερα εξειδικευμένη σχετιζόμενη αγορά.

MetalLogic lab

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πολύτιμων μετάλλων έχουν εγκατεστημένη και μακρά πορεία, αλλά και αυστηρά κριτήρια επιλογής συνεργατών. Ως εκ τούτου, η εμπιστοσύνη των πελατών μας και οι μακρόχρονες συνεργασίες είναι σταθερός δείκτης επιτυχίας για την GreenFence-MetalLogic, αλλά και κινητήριος δύναμη για διαρκή αναζήτηση νέων και καινοτόμων υπηρεσιών.

Ε: Τι είναι η εμπιστευτική καταστροφή και γιατί να επιλέξει ένας φορέας τη GreenFence-MetalLogic;

Άγγελος Γκίνης: Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τις εταιρείες ή τους οργανισμούς σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, θεωρώντας ότι η διαχείριση αυτών δε γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Η υπηρεσία της Εμπιστευτικής Καταστροφής Αρχειακών Τεκμηρίων που προσφέρει η GreenFence-MetalLogic απαντά σε αυτή την ανάγκη των εταιρειών και οργανισμών, επιτρέποντας την απολαβή προστιθέμενης αξίας η οποία μεταφράζεται σε εμπιστοσύνη με το συναφές κοινό τους.

Για την εταιρεία μας η μεγάλη ώθηση στην υπηρεσία αυτή ήρθε με το νέο κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε το 2016 και τέθηκε σε ισχύ το 2018. Ο εν λόγω κανονισμός ενίσχυσε την ανάγκη για Εμπιστευτική Καταστροφή, η οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει τεράστια διαφορά από την απλή ανακύκλωση ή τη χρήση απλού καταστροφέα εγγράφων χωρίς πιστοποιημένη διαδικασία.

GreenFence destruction of sensitive data

Η GreenFence-MetalLogic πρωτοπορεί και καινοτομεί σε αυτή την υπηρεσία, παρέχοντας τη δυνατότητα real time παρακολούθησης του συνόλου των σταδίων της διαδικασίας καταστροφής. Με απλά λόγια, οι συνεργάτες μας ακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία του αρχείου τους, από το σημείο παραλαβής έως τις εγκαταστάσεις μας μέσω τηλεματικής και, κατόπιν, τα στάδια καταστροφής του, μέσω πρόσβασης σε κλειστό κύκλωμα (CCTV).

Η εταιρεία μας τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την προστασία των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καταστροφής, με κατάλληλες πιστοποιήσεις αλλά και διαμορφωμένη κουλτούρα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνεργατών μας. 

Ε: Ποιοι επιχειρηματικοί κλάδοι μπορούν να αναζητήσουν τις υπηρεσίες σας;

Άγγελος Γκίνης: Στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων, υπάρχει μεγάλο εύρος, επιτρέποντας μας να κάνουμε αστική εξόρυξη (urban mining) σε ασυνήθιστα υλικά όπως, για παράδειγμα, τα ακτινογραφικά film. Στο εύρος αυτό περιλαμβάνονται, ενδεικτικά (και όχι εξαντλητικά) οι κλάδοι φαρμάκων, αργυροχρυσοχοΐας, επιμεταλλώσεων, παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και παραγωγής υδρογόνου (fuel cells).

Η Εμπιστευτική Καταστροφή απευθύνεται σε ένα ακόμα μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μερικά παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων είναι τα δικηγορικά γραφεία, τα ιατρικά κέντρα, τα νοσοκομεία, οι πρεσβείες, τα σώματα ασφαλείας, κ.α.

Ε: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην αγορά και ποια είναι η στρατηγική και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να τις υπερκεράσουν;

Άγγελος Γκίνης: Η αλήθεια είναι πως η αγορά της Ελλάδας στον τομέα στις διαχείρισης πολύτιμων μετάλλων είναι σχετικά μικρή. Ως εκ τούτου, η GreenFence-MetalLogic επιδιώκει -και έχει καταφέρει- να επεκτείνει τις δραστηριότητες της πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Με βάση την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία μας, αναζητούμε νέες ευκαιρίες συνεργασίας, με στόχο την εξασφάλιση -μέσω εισαγωγών- σταθερής ροής υλικών στις εγκαταστάσεις μας. Στόχος μας είναι να διατηρούμε ανοιχτούς δεσμούς με χώρες του εξωτερικού και να ενισχύουμε διαρκώς τη διεθνή παρουσία μας στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων.

Το μοναδικό αποτύπωμα της GreenFence-MetalLogic, αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε σαν εταιρεία στον κλάδο της ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων είναι, αναμφίβολα, η δομημένη εμπειρία πέντε και πλέον δεκαετιών. Είναι σημείο αναφοράς αλλά και πηγή υπερηφάνειας, που ανατροφοδοτεί την προσπάθειά μας για διαρκή εξέλιξη. Η εμπειρία αυτή εδράζει και πολλαπλασιάζεται από τους ανθρώπους που στελεχώνουν την εταιρεία. Όση τεχνογνωσία και ιστορία και αν «κουβαλάει» μια εταιρεία, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, τα εν λόγω assets δε μπορούν να μετουσιωθούν σε επιτυχίες.

Η GreenFence-MetalLogic είχε την ικανότητα διαχρονικά να προσελκύει και να εντάσσει στο δυναμικό της αξιόλογο προσωπικό. Ειδικά όμως από το 2019 όμως κι έπειτα, με την προσθήκη εγνωσμένων στελεχών της αγοράς, τα οποία κατάφεραν να «παντρέψουν» την κουλτούρα της οικογενειακής επιχείρησης με την τεχνοκρατική αντίληψη, τρέχει ένα φιλόδοξο δεκαετές Business Transformation Plan, το οποίο έχει συμβάλει καίρια στην αλματώδη ανάπτυξη της εταιρείας εντός αλλά και πέρα από τα Ελληνικά σύνορα. Αυτή η κουλτούρα καθιστά απολύτως σαφές το πλεονέκτημα μας έναντι του ανταγωνισμού. 

Όση τεχνογνωσία και ιστορία και αν «κουβαλάει» μια εταιρεία, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο στελεχιακό προσωπικό, τα εν λόγω assets δε μπορούν να μετουσιωθούν σε επιτυχίες.

Ε: Πώς διαβλέπετε την προοπτική εξέλιξης της εταιρείας στα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό;

Άγγελος Γκίνης: Η Ελλάδα δεν είναι γνωστή για τη βαριά βιομηχανία της, σε αντίθεση με χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία που έχουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Brand Name και μπορούν να προσελκύσουν πιο εύκολα ξένες εταιρείες. Επιπλέον, οι εταιρείες στο εξωτερικό έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα («φθηνό χρήμα»), γεγονός καίριο όταν αναφερόμαστε στις μεγάλες αξίες των πολύτιμων μετάλλων, ενώ τυγχάνουν συνεχούς αρωγής από το κράτος κάτι που στην Ελλάδα δεν ισχύει. Φυσικά έχουν γίνει μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές περιπτώσεις που το κράτος αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Παρά το γεγονός αυτό αλλά και την αντικειμενικά δύσκολη κατάσταση της αγοράς, τα περιθώρια ανάπτυξης της GreenFence-MetalLogic είναι μεγάλα. Αυτό, άλλωστε, μαρτυρά και ο μεγάλος όγκος εργασιών που καλούμαστε να διαχειριστούμε, ο οποίος μερικές φορές υπερβαίνει και τις δυνατότητες μας. Είναι πεποίθηση μου ότι για την ώρα έχουμε πετύχει μόνο ένα μικρό κομμάτι των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Όπως προανέφερα, η αναζήτηση ευκαιριών για διεθνή δραστηριοποίηση και η διαρκής επένδυση στην εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και στο προσωπικό μας, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αποτελεί ενσυνείδητη φιλοσοφία και στρατηγική.

Η GreenFence-MetalLogic διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία που λίγες εταιρείες στον κόσμο μπορούν να υπερηφανευτούν ότι έχουν. Αυτό μας δίνει μια μοναδική θέση στην παγκόσμια αγορά, ενώ και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε σχέση με άλλες εταιρείες. 

Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, μερική ή ολική, του εν λόγω περιεχομένου. Το RAWMATHUB.GR διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και παροχής αδειών αναδημοσίευσης κατόπιν έγγραφης άδειας, επιφυλασσόμενο για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος του. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER