ΟΠΥ: Μέσα από μια ιστορική διαδρομή προς ένα καινοτόμο μέλλον

ΟΠΥ: Μέσα από μια ιστορική διαδρομή προς ένα καινοτόμο μέλλον

Ο Ιωάννης Πασπαλιάρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, εκ μέρους του EIT RawMaterials Hub - Regional Center Greece, αναλύει τα θέματα που θα συζητηθούν στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (8th Greek Raw Materials Community Dialogue) ο οποίος διοργανώνεται από το EIT Raw Materials-Regional Center Greece και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις 9 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Η διαθεσιμότητα, εξόρυξη και βιώσιμη διαχείριση των κρίσιμων πρώτων υλών και πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη, το δυναμικό επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία ορυκτών πόρων, καθώς και η σημασία της απανθρακοποίησης του κλάδου των πρώτων υλών, μέσω της υιοθέτησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξηλεκτρισμού των μεταλλείων και ορυχείων, θα συζητηθούν διεξοδικά στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, που διοργανώνεται από το EIT Raw Materials-Regional Center Greece και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις 9 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών, σημαντικοί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας των Ορυκτών Πόρων, ρυθμιστικές αρχές, υψηλόβαθμα στελέχη Ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τον κλάδο, Έλληνες και Ευρωπαίοι επενδυτές, σύμβουλοι επενδύσεων και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού θα παρευρεθούν στην εκδήλωση και θα παρουσιάσουν τα επιτεύγματα, τις καινοτομίες, καθώς επίσης τις ανάγκες και τις επενδυτικές ευκαιρίες που χαρακτηρίζουν τη βιομηχανία των Ορυκτών Πρώτων Υλών, με έμφαση στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης που εστιάζει στην κυκλική οικονομία και την αυτονομία της εφοδιαστικής αλυσίδας, την πράσινη τεχνολογία και την κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ μέχρι το 2050.

Λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Δράση για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (European Critical Raw Materials Act) και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνολογιών στους τομείς των πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας και της πράσινης ενέργειας, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες.

Ενότητα 1η: Πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας και κρίσιμες πρώτες ύλες στην Ανατολική και και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, η διαθεσιμότητα, εξόρυξη, επεξεργασία και διαχείριση των πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας και κρίσιμων πρώτων υλών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη και ασφάλεια της περιοχής. Η σταθερότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας πρώτων υλών αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την περιορισμένη εξάρτηση από εξωτερικές πηγές.

Οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι και οι ποικίλοι γεωλογικοί σχηματισμοί της συγκεκριμένης περιοχής και ιδιαίτερα, της Ελλάδας, παρέχουν ευκαιρίες για την παραγωγή υλικών στρατηγικής σημασίας, με αποτέλεσμα η δυναμική της περιοχής να είναι πολύπλευρη και διαρκώς αυξανόμενη. Ωστόσο, η αποτελεσματική εξόρυξη και επεξεργασία, καθώς και οι πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της συγκεκριμένης περιοχής.

Στόχος της 1ης Ενότητας του Διαλόγου είναι η κατανόηση των προκλήσεων, ευκαιριών, βέλτιστων πρακτικών και προσέλκυσης επενδύσεων που σχετίζονται με τους κρίσιμους πόρους και η διενέργεια συζητήσεων σχετικά με τη βιώσιμη εξόρυξη, επεξεργασία και διαχείριση τους.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription

Ενότητα 2η: Δυναμικό επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία πρώτων υλών

Το δυναμικό επενδύσεων στη βιομηχανία πρώτων υλών της ΕΕ αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία για επενδυτές που αποσκοπούν να αξιοποιήσουν μελλοντικά, βιώσιμα εγχειρήματα. Ως ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς και καταναλωτές πρώτων υλών παγκοσμίως, η ΕΕ κατέχει στρατηγική θέση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προοπτικών σε διάφορους τομείς.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να παρουσιάσουν παραδείγματα που σχετίζονται με τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες του κλάδου πρώτων υλών της ΕΕ, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη διασφάλιση των πόρων, την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες επενδύσεων στον κλάδο πρώτων υλών της ΕΕ, εστιάζοντας σε τομείς όπως είναι οι πράσινες τεχνολογίες εξόρυξης, η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των πόρων, η πρωτοπόρος έρευνα και καινοτομία. Δίνοντας έμφαση στην υφιστάμενη κατάσταση και στις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, στόχος είναι να διαμοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες για τους επενδυτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προσφέρει για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών.

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Ενότητα 3η: Απανθρακοποίηση της βιομηχανίας των πρώτων υλών

Ο τομέας των πρώτων υλών υφίσταται σημαντικό μετασχηματισμό που αποδίδεται στην ενσωμάτωση πρακτικών πράσινης ενέργειας. Οι ΑΠΕ, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο για την τροφοδοσία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο εξηλεκτρισμός των μεταλλείων και ορυχείων γίνεται όλο και πιο ελκυστικός, με την υιοθέτηση ηλεκτρικών μηχανημάτων και οχημάτων που τροφοδοτούνται από καθαρές πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του εξηλεκτρισμού βαρέων φορτηγών που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Οι πρωτοβουλίες αυτές καταδεικνύουν τη δέσμευση για βιωσιμότητα και ένα πιο πράσινο μέλλον.

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των ΑΠΕ και των καινοτόμων πρακτικών μείωσης της ενέργειας στη βιομηχανία πρώτων υλών, καθώς και η σημασία της ανακύκλωσης και της υιοθέτησης συστημάτων δέσμευσης άνθρακα. Επιπρόσθετα, αναμένεται να συζητηθούν και παρουσιαστούν καινοτόμες λύσεις και στρατηγικές που να προωθούν την απανθρακοποίηση του κλάδου των πρώτων υλών.

Στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, ο Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, θα παρουσιάσει τη δυναμική της Ελληνικής βιομηχανίας Ορυκτών Πρώτων Υλών, ενώ σημαντικοί εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες Ελληνικές βιομηχανίες του κλάδου, μεταξύ των οποίων MYTILINEOS, Imerys, ElvalHalcor, TITAN, Sunlight, Hellas Gold θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση και θα επισημάνουν τις προοπτικές και τις ανάγκες που χαρακτηρίζουν τις επενδύσεις στον κλάδο των Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Η δυνατότητα εγγραφής για τη συμμετοχή στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://rcgreece.labmet.ntua.gr/community-dialogues/8th-greek-raw-materials-community-dialogue/.

Με πληροφορίες από Newsletter Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, Οκτώβριος 2023

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER