Μέθοδος HELLAS: Αξιοποίηση φτωχών Ελληνικών σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων

Μέθοδος HELLAS: Αξιοποίηση φτωχών Ελληνικών σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων

Η Μέθοδος HELLAS (HEap Leaching LAteriteS) είναι μια ολοκληρωμένη υδρομεταλλουργική μέθοδος για την οικονομική αξιοποίηση των φτωχών ελληνικών σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η Ομότιμος Καθηγήτρια ΕΜΠ, Στυλιανή Αγατζίνη-Λεονάρδου, η οποία ηγήθηκε της ερευνητικής ομάδας ανάπτυξης της μεθόδου, παρουσίασε τα βασικά της σημεία σε επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας σε συνεργασία με επιστημονικούς και συλλογικούς φορείς έρευνας και εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Η μέθοδος ΗΕLLAS (HEap Leaching LAteriteS) είναι μια διεθνώς πρωτότυπη, ολοκληρωμένη υδρομεταλλουργική μέθοδος, για την αποδοτική και οικονομική επεξεργασία των φτωχών ελληνικών σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων προς εξαγωγή νικελίου και κοβαλτίου. Η μέθοδος αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Καθηγήτρια Υδρομεταλλουργίας, Στυλιανή Αγατζίνη-Λεονάρδου, και έχει κατοχυρωθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ήδη από το 1991. 

Βάση της μεθόδου αποτελεί η εκχύλιση φτωχών οξειδωμένων νικελιούχων (λατεριτικών) κοιτασμάτων σε σωρούς, με διάλυμα αραιού θειϊκού οξέος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στην παρουσίαση της μεθόδου, περιγράφεται η πιλοτική δοκιμή εκχύλισης 1000t μεταλλεύματος, σύμφωνα με την ανωτέρω μέθοδο, σε μεταλλείο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, το 2006, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε.

Η μέθοδος υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται σε βιομηχανική κλίμακα, ήδη από το 2007, από την εταιρεία Minara Resources Ltd, θυγατρική της Glencore, στο μεταλλείο Murrin-Murrin της Δυτικής Αυστραλίας, από όπου δίνονται και σχετικές φωτογραφίες. 

Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER