Τι θα γινόταν αν σταματούσαμε την εξόρυξη αύριο?

Η πρώτη και πολύ βασική συνέπεια θα ήταν στις θέσεις εργασίας. Οι ενεργές τοποθεσίες εξόρυξης στον κόσμο καλύπτουν μια χερσαία έκταση μεγαλύτερη από την Αυστρία και απασχολούν σε εξορυκτικά έργα μεγάλων εταιρειών περίπου τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενους και άλλα περίπου 100 εκατομμύρια εργαζόμενους σε έργα μικρής κλίμακας.

Επίσης, χωρίς την εξόρυξη άνθρακα, η εφοδιαστική αλυσίδα της ενέργειας σύντομα θα κατέρρεε αφού το 35% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από την εξόρυξη άνθρακα. Χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία θα ήταν οι πιο ευάλωτες, ενώ οι υπόλοιπες χώρες ίσως να ακολουθούσαν μια πολιτική κυλιόμενων διακοπών ρεύματος για να ελέγξουν το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς ενέργειας. Επίσης, το διαδίκτυο και η μεταφορά δεδομένων και φωνής θα γινόντουσαν εξαιρετικά αναξιόπιστα.

Η παύση εξόρυξης υλικών όπως η άμμος, που είναι το πιο ευρέως εξορυσσόμενο υλικό στον κόσμο, θα οδηγούσε σε αδυναμία κατασκευής κτιρίων από μπετόν και τσιμέντο.

Η θέρμανση των κατοικιών και η βιομηχανική παραγωγή αγαθών θα πλήττονταν δραματικά από την απουσία άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Το εμπόριο μεταλλικών υλικών θα σταματούσε, εφόσον η μη εξόρυξη των έξι πιο ευρέως εξορρυσόμενα μέταλλα που μαζί αντιπροσωπεύουν το 98% της παραγωγής μετάλλων, θα οδηγούσε σε αδυναμία των βιομηχανιών να εκπληρώσουν τα συμβόλαια. 

Ταυτόχρονα, πολύ σημαντικά προβλήματα θα αντιμετώπιζε η φαρμακευτική βιομηχανία και η βιομηχανία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παρά την τεράστια ζήτηση που θα προέκυπτε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, αιολική και ηλιακή ενέργεια, το παράδοξο είναι ότι στη σημερινή τους μορφή χρειάζονται πρωτοφανείς όγκους κρίσιμων μετάλλων για να αξιοποιηθούν. Συνεπώς αυτό θα οδηγούσε σε ανάγκη για αντικατάσταση των κρίσιμων μετάλλων με άλλα υλικά τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να παρέχουν την αξιοπιστία και τις ιδιότητες των κρίσιμων μετάλλων και σίγουρα απαιτούν περαιτέρω έρευνα για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Ταυτόχρονα, τα υδροηλεκτρικά φράγματα θα αντιμετώπιζαν κινδύνους αστοχίας λόγω έλλειψης δομικών υλικών.

Τα ίδια τα ορυχεία που δεν θα λειτουργούσαν θα οδηγούνταν σε προβλήματα λόγω της απουσίας περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Ο τερματισμός της λειτουργίας των ορυχείων σε παγκόσμιο επίπεδο θα απαιτούσε τεράστιο συντονισμό προκειμένου να μην προκληθούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα εδάφη και στα ύδατα.

Η αστική εξόρυξη (urban mining) και η ανακύκλωση υλικών θα ενισχύονταν, ωστόσο, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθούν οι παγκόσμιες ανάγκες υλικών. 

Επί του παρόντος, εξορύσσουμε περισσότερα ορυκτά και μέταλλα από ποτέ και οι ειδικοί προβλέπουν νέα άνοδο στην εξόρυξη, και είναι φανερό ότι αν σταματούσαμε αύριο την εξόρυξη υλικών, θα αντιμετωπίζαμε ένα φάσμα συνεπειών που δύσκολα θα μπορούσαν να ελεγχθούν. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η εξόρυξη δημιουργεί σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Άρα το βασικό ζήτημα είναι οι σύγχρονες κοινωνίες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα υλικά που διαθέτουν και να βρουν δευτερογενείς πηγές πρώτων υλών.

Πηγή: BBC Reel

Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER