Συνέδριο EUROSTRUCT2023

Υλικά - Κατασκευές
euroconstruct2023
  Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος - Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος

  Κτίριο TÜWI, Πανεπιστήμιο BOKU, Βιέννη, Αυστρία

Στη Βιέννη θα διεξαχθεί το 2ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ποιοτικό Έλεγχο Γεφυρών και Κατασκευών – EUROSTRUCT2023. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 25 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου, στο πανεπιστήμιο BOKU της Βιέννης, το οποίο ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων, καθώς και στον εφοδιασμό των αποφοίτων του με δεξιότητες εφαρμογής και περαιτέρω βιώσιμων προσεγγίσεων για την επίλυση προβλημάτων.

Οι στόχοι του EUROSTRUCT 2023 είναι να εμβαθύνει σε όλες τις πτυχές των σχεδίων ελέγχου ποιότητας στην ασφάλεια και διαχείριση των γεφυρών και σηράγγων, ενσωματώνοντας τις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης. Ειδικότερα το συνέδριο θα καλύψει:

  • θέματα επισκευής και αποκατάστασης γεφυρών,
  • συστήματα διαχείρισης γεφυρών,
  • ανάγκες των ιδιοκτητών γεφυρών,
  • στρατηγικές ως προς τον τρόπο ενσωμάτωσης θεμάτων βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τα σχέδια ελέγχου ποιότητας στην ασφάλεια και τη διαχείριση γεφυρών
  • επιπτώσεις και εφαρμογές των μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση – έλεγχο ποιότητας

Το EUROSTRUCT 2023 έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως φόρουμ για ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις και να προσδιορίσουν τις μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις.

 

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • από Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος εώς Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER