COP28: Οι Ελληνικές επιχειρήσεις και η πράσινη μετάβαση

COP28: Οι Ελληνικές επιχειρήσεις και η πράσινη μετάβαση

Τα βήματα μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων για την πράσινη μετάβαση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασαν στο διεθνές κοινό τα στελέχη που συμμετείχαν σε συζήτηση με θέμα «Πρασινίζοντας την επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνόδου για την κλιματική αλλαγή (COP28), που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι. Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και συμμετείχαν στελέχη από μέλη του ΣΕΒ, όπως η ΤΙΤΑΝ, η ΤΕΜΕΣ ΑΕ και η MYTILINEOS.

H Μαρίνα Παπατσώνη, Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εταιρικών Υποθέσεων και μέλος του Δ.Σ. της ΤΕΜΕΣ, τόνισε ότι «η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα για τον τουριστικό κλάδο, ο οποίος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της. Στην ΤΕΜΕΣ, η βιωσιμότητα αποτελεί μέρος του DNA μας και βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού μας σχεδίου. Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την κλιματική αλλαγή, έχουμε ήδη πετύχει σημαντικές μειώσεις στη χρήση φυσικών πόρων και στις εκπομπές ρύπων στην Costa Navarino, με τελικό στόχο την επίτευξη net-zero λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων μας έως το 2050. Δεν υπάρχουν εύκολες ή δύσκολες λύσεις, αλλά δέσμευση, η βιωσιμότητα να είναι η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη».

Στη δική του τοποθέτηση ο Νίκος Κεραμίδας, Executive Director της MYTILINEOS επισήμανε: «Με τη φιλόδοξη αλλά και συνετή πορεία μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που η MYTILINEOS Energy & Metals έχει χαράξει, με ορόσημο το 2030 και ορίζοντα το 2050, συμμετέχει έμπρακτα στην παγκόσμια προσπάθεια συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Μέσω της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης παγκόσμια, συμβάλλει καθοριστικά στη ριζική αλλαγή που καλείται να επιτύχει η ανθρωπότητα, ιδίως στον τομέα της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Η υλοποίηση θετικών πολιτικών που θα στηρίζουν αυτό το εγχείρημα, είναι τώρα το ζητούμενο. Ιδίως για τη βιομηχανία μετάλλων, που είναι καθοριστικά για την μετάβαση και εκτίθενται σε σκληρό διεθνή ανταγωνισμό, η Ευρώπη οφείλει να επαναξιολογήσει τα εργαλεία της μετάβασης, παντρεύοντας αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου με τη μείωση εκπομπών».

Planning and Management of Solar Power from Space
Συγγραφέας: Παναγιώτης Κοσμόπουλος
ISBN: 9780128233900

Μια ολιστική προσέγγιση απομακρυσμένης παρακολούθησης και πρόγνωσης της διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με τη χρήση μεθόδων γεωπαρατήρησης, προτείνοντας μια εναλλακτική λύση για έξυπνη λήψη αποφάσεων ενεργειακής μετάβασης και ασφάλειας

Αποκτήστε το εδώ!

Από την πλευρά του ο Αντώνης Κύρκος, Chief Digital and Strategy Officer της TITAN, σημείωσε: «Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει θέσει από καιρού την πράσινη ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής του. Εστιάζοντας στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού του σε έναν διεθνώς κορυφαίο όμιλο στον κλάδο των πράσινων δομικών υλικών, προχωρά συνεχώς σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και στην Ελλάδα, όπως η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας προασβεστοποιητή στο εργοστάσιο Καμαρίου Βοιωτίας και η συμμετοχή της στην εταιρία Περλίτες Αιγαίου, εξασφαλίζοντας τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του Ομίλου σε ποζολάνη, που από κοινού επιτρέπουν στον όμιλο να διευρύνει περαιτέρω τη γκάμα τσιμεντοειδών προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Επιπλέον, με το βλέμμα στο μέλλον, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα προχωρήσει στην υλοποίηση του καινοτόμου και μεγαλύτερου στην Ευρώπη έργου δέσμευσης άνθρακα IFESTOS στο εργοστάσιο Καμαρίου, που έχει ήδη επιλεγεί από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, με στόχο να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση του κλάδου και να πετύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, προσφέροντας ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης στους πελάτες μας στην Ευρώπη».

Κλείνοντας τη συζήτηση ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, επισήμανε: «Με γνώμονα την ανάγκη προσαρμογής στην παγκόσμια απαίτηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση που συντελείται με επιταχυνόμενους ρυθμούς στην Ευρώπη, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρωτοπορούν διεθνώς, επενδύοντας σε υποδομές, προϊόντα και υπηρεσίες που συνδυάζουν τη βιωσιμότητα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Στο πλαίσιο αυτό και από το βήμα της ελληνικής συμμετοχής στο COP28, μέσω του περιπτέρου του ΥΠΕΚΑ, θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική η ανάδειξη βιώσιμων στρατηγικών και εμβληματικών «πράσινων» δράσεων από ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εξαγωγικούς βιομηχανικούς κλάδους, στην ενέργεια, αλλά και στον τουρισμό, εκθέτοντας τόσο την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, όσο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εντός του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου». 

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER