1ο Global Rare Earths Summit

1ο Global Rare Earths Summit

Η εκδήλωση θα προσφέρει ένα φόρουμ όπου στελέχη του τομέα της εξόρυξης, της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και στελέχη πολιτικής και οικονομικοί αναλυτές, θα συζητήσουν πως θα διαχειριστούν την αύξηση της ζήτησης για σπάνιες γαίες και τον τρόπο διαχείρισης της παγκόσμιας ανάγκης για γρήγορη και υπεύθυνη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Η δημοτικότητα των σπανίων γαιών έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια λόγω της έκρηξης της ζήτησής τους σε διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές. Επίσης, καθώς επιταχύνεται η ενεργειακή μετάβαση, επιταχύνεται ταυτόχρονα και η ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, στις οποίες είναι απαραίτητες οι σπάνιες γαίες.

Οι σπάνιες γαίες είναι σημαντικές για την απόδοση, τη διάρκεια ζωής της και την ενεργειακή πυκνότητα των μπαταριών, και κατ'επέκταση είναι απαραίτητες για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις ανεμογεννήτριες, εκτός όλων των άλλων πιθανών εφαρμογών τους.

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι σπάνιες γαίες είναι τεράστιες αλλά οι προκλήσεις που θέτει η χρήση τους απαιτούν διεξοδική ανάλυση προκειμένου να προσδιοριστούν οποιαδήποτε προβλήματα και να προετοιμαστούν κατάλληλες λύσεις. Για παράδειγμα, η σύγχρονη γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο περιορισμός των κοιτασμάτων τους σε συγκεκριμένες περιοχές, καθιστούν την προμήθεια και τη χρήση σπάνιων γαιών μια διαρκώς εντεινόμενη πρόκληση, ειδικά ενόψει της πρόβλεψης για σημαντική αύξηση της ζήτησης.

Ταυτόχρονα, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εξόρυξής τους, υπόκεινται επίσης σε έλεγχο από επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ειδικά καθώς ανοίγουν νέα ορυχεία και τα υπάρχοντα ορυχεία ωθούν τα επίπεδα παραγωγής τους στα όρια τους.

Το 1ο Rare Earths Summit που διοργανώνεται από την City & Financial Global και την Rare Earths Industry Association έχει στόχο να προσελκύσει στελέχη εταιρειών, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους για να συζητήσουν τη βάση ενός σχήματος συμπίεσης της ζήτησης για σπάνιες γαίες, με βάση την διαθέσιμη προσφορά, και να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή μετάβαση με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Τα βασικά θέματα προς συζήτηση στην εκδήλωση είναι:

  • Ασφάλεια εφοδιασμού & στρατηγικές για την κάλυψη της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης
  • Χρηματοδότηση της εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των σπάνιων γαιών
  • Διαχείριση των αποβλήτων σπάνιων γαιών 
  • Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξόρυξης στη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Επίτευξη της πράσινης μετάβασης με περιορισμούς στα σπάνια μέταλλα
  • Εξεύρεση πόρων για νέες και σημαντικές δράσεις που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες.

Επίσης ο Guillaume Pitron, συγγραφέας του βιβλίου «The Rare Metals War», θα δώσει συνέντευξη στην Victoria Milko και μαζί θα συζητήσουν για το μέλλον των σπάνιων γαιών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στην εκδήλωση ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://lnkd.in/gWhACsZy

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER