Το εργαστήριο ΛΙΘΟΣ της ΕΑΓΜΕ συμπληρώνει 23 χρόνια λειτουργίας

Το εργαστήριο ΛΙΘΟΣ της ΕΑΓΜΕ συμπληρώνει 23 χρόνια λειτουργίας

Το εργαστήριο ΛΙΘΟΣ της ΕΑΓΜΕ συμπληρώνει 23 έτη λειτουργίας, με τη σημερινή του μορφή, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον κλάδο των διακοσμητικών πετρωμάτων. Το εργαστήριο συμμετείχε δυναμικά και συμμετέχει διαρκώς σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα (Ανταγωνιστικά, ΕΣΠΑ, Διακρατικά, κ.λπ.), κλαδικές εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια, επιτροπές και άλλες εκδηλώσεις.

Το εργαστήριο ΛΙΘΟΣ διαθέτει σύγχρονο και διακριβωμένο εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή πρότυπα. Από το 2002 είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά EN ISO/IEC 17025: 2005 και από το 2021 κατά EN ISO/IEC 17025: 2017.

Το εργαστήριο ΛΙΘΟΣ λειτουργεί υπό την επιστημονική επιμέλεια των Δρ. Κ. Λασκαρίδη - Δ/ντή Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής, Δρ. Μ. Πατρώνη, Δρ. Α. Αραπάκου και Ι. Κουσερή.

Success Stories
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER