Σημαντική αύξηση δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη καταγράφει η Ελλάδα

Σημαντική αύξηση δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη καταγράφει η Ελλάδα

Οι δαπάνες των ευρωπαϊκών κρατών για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) βαίνουν αυξανόμενες, υποστηρίζοντας την προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει και να διατηρήσει προβάδισμα στην καινοτομία. Μάλιστα, η Ελλάδα περιλαμβάνεται στο top3 των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία την τελευταία δεκαετία πέτυχαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον Δείκτη Έντασης Ε&Α, που μετρά τις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Το 2022, η Ε.Ε. δαπάνησε €352 δισ. για Έρευνα και Ανάπτυξη, ποσό αυξημένο κατά 6,34% σε σχέση με το 2021 (όταν οι σχετικές δαπάνες κινήθηκαν στα επίπεδα των €331 δισ.), ενώ με έτος αναφοράς το 2012, δηλαδή σε χρονικό διάστημα δεκαετίας (οπότε οι δαπάνες είχαν διαμορφωθεί σε €237 δισ.), η αύξηση προσεγγίζει το 48,52%.

Πάντως, σύμφωνα με τη Eurostat, η ένταση Ε&Α, δηλαδή οι δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, φαίνεται να έχει μικρή μείωση, από 2,27% το 2021 σε 2,22% το 2022. Όπως ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των μελών της Ε.Ε., τέσσερις χώρες κατέγραψαν ένταση Ε&Α πάνω από 3% το 2022. Η υψηλότερη ένταση Ε&Α καταγράφηκε στο Βέλγιο (3,44%), με τη Σουηδία να ακολουθεί (3,40%), την Αυστρία να έπεται (3,20%) και τη Γερμανία να συμπληρώνει την τετράδα (3,13%).

Μεταξύ 2012 και 2022, η ένταση Ε&Α στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 0,14%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στο Βέλγιο (1,16%), στην Ελλάδα (0,77%) και στην Κροατία (0,69%). Αντίθετα, οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν ένταση Ε&Α κάτω από 1%: η Ρουμανία (0,46%), η Μάλτα (0,65%), η Λετονία (0,75%), η Κύπρος και η Βουλγαρία (και οι δύο 0,77%), ακολουθούμενες από την Ιρλανδία, τη Σλοβακία και το Λουξεμβούργο, που κινούνται σε ποσοστά κοντά στο 1%.

Ο δείκτης ένταση Ε&Α μειώθηκε την τελευταία δεκαετία σε οκτώ χώρες-μέλη της Ε.Ε. Η Ιρλανδία παρουσίασε πτώση -0,6%, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (-0,45%), την Εσθονία (-0,35%), τη Σλοβενία (-0,30%), το Λουξεμβούργο (-0,23%), τη Δανία (-0,22%), τη Μάλτα (-0,15%) και τη Γαλλία (-0,13%).

Ο τομέας των επιχειρήσεων συνέχισε να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών Ε&Α. Το 2022 αντιπροσώπευε το 66% των δαπανών της Ε.Ε. για Ε&Α, συνολικού ύψους €233 δισ. Ακολούθησαν ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (22% με €76 δισ.), ο δημόσιος τομέας (με 11% και €37 δισ.) και ο ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας (με 1% και €5 δισ.). Το 86% των επιχειρήσεων σε έρευνα της EY στην Ελλάδα, έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο μετασχηματισμού.

Success Stories
Ερευνητικά Έργα
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER