Το ΕΜΠ στις ισχυρές Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Το ΕΜΠ στις ισχυρές Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Με την ανακοίνωση της έγκρισης χρηματοδότησης από την ΕΕ, ύψους 14,3 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της στρατηγικής διεθνοποίησής του, συμμετέχει ως βασικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EULiST «European Universities linking Society and Technology». Το ΕΜΠ, μέσω του EULiST, επένδυσε ήδη από το 2020 στη στρατηγική συνεργασία 10 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, όπου με επιλεγμένες δράσεις και συνέργειες, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για μια ισχυρή συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποτελούν ένα νέο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και αφορούν συμμαχίες που σκοπεύουν να εξελιχθούν στα Πανεπιστήμια του μέλλοντος, ενισχύοντας την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη σύνδεση της με την Έρευνα, την Καινοτομία, και την Κοινωνία. Το EULiST έχει στόχο την αντιμετώπιση ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλοντας στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EULiST είναι το Leibniz University Hannover (DE), και μαζί με το ΕΜΠ μετέχουν ως Εταίροι τα Πανεπιστήμια Technical University of Vienna (AT), Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT (FI), Jönköping University (SE), Institut Mines-Télécom (FR), Brno University of Technology (CZ), Slovak University of Technology in Bratislava (SK), University Rey Juan Carlos (ES) και University L'Aquila (IT).

Οι δράσεις του EULiST αντικατοπτρίζουν τη συμπληρωματικότητα και την πολυπολιτισμικότητα των μελών του, ενεργοποιώντας εδραιωμένες συνεργασίες και αναπτύσσοντας νέες, καλύπτοντας τις ευρύτερες περιφέρειες της Βόρειας, Δυτικής, Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, προς μια ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή κοινότητα δίχως σύνορα, σε συνδυασμό με δράσεις εξωστρέφειας και την ενεργό συμμετοχή κοινωνικών εταίρων.

Το θερμό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εταίρων αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση EULiST που φιλοξένησε με ιδιαίτερη επιτυχία το ΕΜΠ από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου 2023, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Στη Γενική Συνέλευση EULiST συμμετείχαν εξήντα πέντε εκπρόσωποι των δέκα πανεπιστημίων, και ειδικότερα οι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις τους, καθηγητές, στελέχη της Διοίκησης και φοιτητές. Παράλληλα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης οργανώθηκε από το ΕΜΠ το πρώτο καινοτόμο Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας της Συμμαχίας EULiST, με τίτλο «Monitoring Clean Energy in the EULiST campuses» στο οποίο συμμετείχαν είκοσι φοιτητές από τα Πανεπιστήμια του EULiST.

ΕΜΠ στις ισχυρές Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
ΕΜΠ στις ισχυρές Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
ΕΜΠ στις ισχυρές Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Στα συμπεράσματα της Γενικής Συνέλευσης έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενσωμάτωσης των δράσεων του EULiST στην καθημερινή ζωή των Πανεπιστημίων της Συμμαχίας, στη συμμετοχή φοιτητών σε όλες τις δράσεις του ΕULiST, στην ένταξη της αειφορικής ανάπτυξης στην καθημερινότητα, και η επικοινωνία και η μεταφορά της καινοτομίας και της τεχνολογίας στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Ανάμεσα στις πρώτες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι η ανάπτυξη της μάθησης μέσω αντιμετώπισης προκλήσεων challenge-based learning, νέες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, κοινές ερευνητικές προτάσεις στις περιοχές ενδιαφέροντος της συμμαχίας, και η χαρτογράφηση των κοινωνικών εταίρων με προτεραιότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθ. Ανδρέας Μπουντουβής: «Η επιτυχία της πρότασης χρηματοδότησης της Συμμαχίας EULiST δικαιώνει το όραμα κορυφής του ΕΜΠ. Δικαιώνει, επίσης, τη σοβαρή προσπάθεια της πολυμελούς ομάδας εργασίας του ΕΜΠ -- πλέον των 50 ατόμων από όλες τις Σχολές και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΜΠ και φοιτητές -- με συντονίστρια την Καθηγήτρια Κατερίνα Αδάμ (ΣΜ-ΜΜ). Στον κεντρικό πυρήνα της ομάδας του ΕΜΠ συμμετείχαν τα μέλη ΔΕΠ Σωτήρης Καρέλλας (ΣΜΜ), Έφη Δημοπούλου (ΣΑΤΜ-ΜΓ) και Ιωάννα Ρουσσάκη (ΣΗΜΜΥ), η κ. Αντωνία Λαμπροπούλου (Γραφείο Διεθνών Σχέσεων), η κ. Κατερίνα Μακρινού (Γραφείο Πρύτανη) και ο κ. Γιάννης Τζιγκουνάκης (ΣΧΜ). Ο δρόμος που ανοίγει συνιστά μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για το Ίδρυμα, καθώς και για τους εταίρους του στη Συμμαχία. Ευχαριστώ όλες και όλους που συμμετείχαν στη μέχρι τώρα προσπάθεια του EULiST που ελπίζω να αγκαλιαστεί από όλη την κοινότητα και κυρίως τους τωρινούς και μελλοντικούς φοιτητές και φοιτήτριές μας.»

ΕΜΠ στις ισχυρές Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
ΕΜΠ στις ισχυρές Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
ΕΜΠ στις ισχυρές Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER